Terapia traumy i zaburzeń psychosomatycznych [audycja]

Zapraszamy do wysłuchania audycji z Joanną Zapałą. W ramach cyklu audycji dr Joanny Podgórskiej „Podgórska Ogólnie” nadawanej przez NewonceRadio. 

„To nie rzeczy nas smucą, ale to jak je widzimy” od tej sentencji Epikteta Joanna Podgórska rozpoczeła rozmowę z Joanną Zapałą na temat terapii traumy. Nie wszystkie doświadczenia, które powodują u nas strach, przerażenie czy głęboki stres są od razu traumą. Ważne jest by dobrze zdiagnozować tę zmianę w psychice i odpowiednio ją leczyć. Traumy możemy podzielić na kilka typów m.in. trauma prosta, trauma złożona lub trauma relacyjna. Każda z nich wymaga zupełnie innej terapii, stąd nacisk na diagnozę, by praca nad traumą była skuteczna. O traumie, diagnozie i rodzajach terapii Joanna & Joanna porozmawiały w najnowszym epizodzie Podgórska Ogólnie.

https://newonce.net/epizod/terapia-traumy-i-zaburzen-psychosomatycznych

Joanna Podgórska -doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia (ze specjalnością neurochemia) Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych oraz Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.