„Transformacje w psychoterapii: korekcyjne doświadczenie w podejściu poznawczo-behawioralnym, humanistycznym i psychodynamicznym” [RECENZJA]

Publikujemy czternastą recenzję w naszym cyklu CPI CZYTA
Autorką tekstu jest Katarzyna Przerwa-Zydorowicz

Louis G. Castonguay* i Clary E. Hill Transformacje w psychoterapii: korekcyjne doświadczenie w podejściu poznawczo-behawioralnym, humanistycznym i psychodynamicznym„.

Jestem zdecydowanie za integracyjnym rozumieniem i praktykowaniem psychoterapii. Nie ma jednej metody, która byłaby lekiem na cierpienia psychiczne, wie to każdy terapeuta, który staje wobec ograniczeń własnych i warsztatowych. Ta książka jest o czymś niezwykle istotnym, co spotykamy w wielu nurtach, ta książka jest o KOREKCYJNYM DOŚWIEDCZENIU jako podstawowej zasadzie przemiany terapeutycznej. Koncepcja ta narodziła się w kręgach psychoanalityków, ale przenika wszystkie formy terapii. Na początku zwracano uwagę na korekcyjną moc relacji terapeutycznej. Doświadczenie korekcyjne może jednak nastąpić w codziennym życiu pacjenta, co ze szczególnym naciskiem promuje terapia poznawczo-behawioralna. Czym jest doświadczenie korekcyjne – jest ono nowym sposobem reakcji na sytuację problemową, na poziomie poznawczym, behawioralnym, emocjonalnym. Doświadczenia mogą być korekcyjne tylko wówczas, gdy organizm się uczy. Dzięki terapii zakładamy okulary z odpowiednią korekcją, tak, aby móc lepiej widzieć, słyszeć, czuć i poruszać się w swoim wewnętrznym i zewnętrznym świecie. Ta korekcja dotyczy oczywiście też relacji, pomaga bowiem odciążyć teraźniejsze relacje, tak aby nie reagować automatycznie  na osoby bliskie jak na problematyczne więzi z dzieciństwa. Książka jest zdecydowanie pozycją dla profesjonalistów, psychoterapeutów, pomaga spojrzeć na dziedzinę psychoterapii poprzez wyselekcjonowane pojęcie w sposób integrujący, oczywiście z uwzględnieniem niuansów i różnić wynikających z konkretnych podejść terapeutycznych.  

Katarzyna Przerwa-Zydorowicz, psycholog, psychoterapeuta, diagnosta w zakresie neuropsychologii; historyk sztuki z Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu

Wydawnictwo: Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne