Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Joanna Zapała – psycholog, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/42), psychoterapeutka, trener rozwoju osobistego i umiejętności społecznych, Trener Biznesu, Trener Treningu Grupowego, Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (wg Maxie C. Maultsby, Jr., – Rational Behavior Therapy – RBT), certyfikowana terapeutka i superwizorka Terapii Simontonowskiej (Simonton Cancer Center), Instruktorka Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Ruchu i Tańca w Essen – Niemcy). Certyfikowana psychoonkolog (Cert. PTPO nr 13) i superwizorka psychoonkologii (Cert. PTPO nr 2) Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
Ukończyła zaawansowane szkolenia między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA, Train the trainer Rottweil Niemcy, Evolution of Psychotherapy Anaheim Kalifornia USA oraz ponad miesięczny staż w Stanford University USA.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz tworzeniu programów rozwoju kompetencji psychologicznych dla biznesu i organizacji pozarządowych.
Stosuje CONSULTING I MENTORING jako strategię wspierającą wszechstronny rozwój osobisty a także rozwój organizacji. Szkoli LIDERÓW organizacji.
Prowadziła szkolenia m.in. dla : Nivea, Medicover, Ardagh Group, Jabil, Coloplast, Merc, Polfarma, NovoNordisc, Baxter, GlaxoSmithKline, SWPS, VOX Grupa Kapitałowa, Da Vinci by Human Touch, Prorozvoyovo, Urzędów Miast, Wojewódzkich, Marszałkowskich, Szpitali.
Szkoli psychologów, trenerów, coachów, menedżerów, kadrę zarządzającą.
W swoim portfolio posiada projekty realizowane wspólnie z Jackiem Santorskim i Wojciechem Eichelbergerem.
Zawodowo realizuje projekty edukacyjne dla lekarzy, pielęgniarek w obszarze rozwoju kompetencji “miękkich” (dotyczące m.in. komunikacji, stresu, syndromu wypalenia zawodowego, psychoonkologii, psychosomatyki). Prowadzi projekty badawcze, kampanie psychoedukacyjne promujące dobrą jakość życia.
Jest prezesem zarządu Centrum Psychoterapii Integralnej/ CPI Training oraz Prezesem Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS. Wykłada na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
W latach 2012 – 2016 była członkiem Zespołu Nauczycieli Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
POBIERZ PORTFOLIO

Izabela Chwilczyńska-Sadecka – psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego i umiejętności społecznych, Trener Psychologicznego Treningu Grupowego. Ukończyła Szkołę Trenerów rekomendowaną przez Polskiego Towarzystwo Psychologiczne, szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania – RTZ (Rational Behavior Theraphy RBT) oraz szkolenia w ramach Psychoonkologicznego Programu Simontona. Obecnie kontynuuje naukę w zakresie psychoterapii osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie.
Posiada 10-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu treningów i warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności interpersonalnych, społecznych, profilaktyki prozdrowotnej. Pracowała przy realizacji projektów EFS, Urzędów Miast, Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Marszałkowskich. Współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej, Centrum Integracji Społecznej, Zakładem Aktywności Zawodowej, Zespołem Dziennych Domów Pomocy. Od 2008 roku prowadzi warsztaty rozwojowe w ramach festiwalu Progressteron.
Zajmuje się:
– szkoleniami z zakresu kompetencji miękkich (m.in. stres, zarządzanie czasem, komunikacja)
– warsztatami rozwoju osobistego
– warsztatami z zakresu psychoonkologii (m.in. relacja, komunikacja z chorym, psychoedukacja)
– treningami umiejętności społecznych i interpersonalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Stefan Szary – dr n. hum., filozof, dziekan i wykładowca w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii, wykłada na SWPS, współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W ramach filozofii egzystencji zajmuje się:

  • znaczeniem twórczości i metafizyki w życiu człowieka,
  • znaczeniem wartości humanistycznych
  • zagadnieniami sensu życia, cierpienia, śmierci oraz spotkania z człowiekiem cierpiącym,

Filozofię postrzega m.in. jako sztukę prowadzenia rozmowy terapeutycznej, która pozwala na głębsze odkrycie siebie samego – gnothi seauton.
Filozofię egzystencji łączy z logoterapią Viktora Emila Frankla, psychologią egzystencjalną, psychologią humanistyczną, pedagogiką egzystencjalną oraz poglądami prof. Antoniego Kępińskiego.
Chodzi o „przyjęcie zdrowej filozofii życia, dzięki której zdołamy wykazać, że życie każdego człowieka naprawdę ma sens”. (Viktor Emil Frankl)

Anna Mazek – psycholog, psychoterapeuta, trener. Ukończyła Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii. W swojej pracy trenerskiej zarówno w obszarze biznesu, jak i rozwoju osobistego opiera się na NVC (nonviolent communication) – komunikacji bez przemocy. Wierzy, że jest to podejście pozwalające budować i rozwijać dobre relacje z innymi bez względu na ich charakter – osobisty, rodzinny czy zawodowy. Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, co pozwala jej korzystać również z tego podejścia podczas warsztatów i treningów.
Jest również certyfikowanym trenerem Family-lab International, międzynarodowej organizacji wspierającej rodziców, nauczycieli, opiekunów.
Pracuje w obszarze biznesu, oświaty i rodzin.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Joanna Nogaj – psycholog, Certyfikowany nauczyciel Treningu Redukcji Stresu opartego na Uważności (z ang. Mindfulness Based Stress Reduction, w skrócie MBSR) i medytacji mindfulness. Członek Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Jej superwizorem w pracy nauczycielskiej jest nauczyciel mindfulness Philip Woodward. Kontynuuje dokształcanie z zakresu mindfulness m.in. w organizowanym przez Mindfulness Association (UK) kursie Mindfulness Compassion.
Prowadzi zajęcia grupowe związane z uważnością, redukcją stresu, pracą z emocjami, uważnym jedzeniem oraz warsztaty i szkolenia.
Stale współpracuje z kilkoma magazynami i portalami związanymi ze zdrowym stylem życia, gdzie publikuje artykuły z zakresu mindfulness i psychologii.
Autorka książki „ODstresOWNIK Mała Księga Spokoju” .

Aleksandra Stanek – psycholog, psychoterapeuta, coach , trener rozwoju osobistego i społecznego oraz biznesu.
Posiada akredytację International Coach Federation ( ICF ).
Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz w Laboratorium Psychoedukacji ( rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ) . Posiada certyfikat trenera biznesu House of Skills.
Jest certyfikowanym praktykiem metody Points of You/ The Coaching Game oraz licencjonowanym diagnostą Master Person Analysis ( MPA ), kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m. in w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu. Ukończyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia ( wg Maxie C. Maultsby, Jr., – Rational Beahavior Therapy – RBT ). Obecne kontynuuje szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w celu zdobycia certyfikatu w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.
Od 2004 roku pracuje jako trener. Pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i przywódczych w życiu prywatnym oraz biznesie. Specjalizuje się w tematyce komunikacji, emocji, stresu, work-life balance oraz psychologicznych kosztów pracy ( m.in, wypalenie zawodowe).
Wykładowca – trener Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach Manager HR, Mediacje i Negocjacje oraz Akademia Trenera.
Współautorka książki do psychologii przeznaczonej dla słuchaczy szkół policealnych, pt.
„ Kompetencje osobiste i interpersonalne.” Pasjonatka i propagatorka psychologii pozytywnej.
Aktywnie wspiera inicjatywy lokalne służące szeroko rozumianemu rozwojowi; współpracuje m.in. z Wydziałem Zdrowia UM Poznania uczestnicząc w kampaniach społecznych „Poznań – Zdrowe Miasto ” oraz prowadząc wykłady dla kobiet w ramach spotkań Klubu Kobiet Przedsiębiorczych i Klubu Aktywnego Trenera.
Od 2015 roku dyrektor Festiwalu Rozwoju Osobistego w Poznaniu PROGRESSteron.

Eliza Zadłużna – trenerka i coach z trzynastoletnim doświadczeniem. Absolwentka m.in.Laboratorium Psychodedukacji oraz Leadership Coaching School. Na co dzień prowadzi szkoleni a w Polsce i zagranicą z zakresu komunikacji, pracy w zespole, coachingu, edukacji pozaformalnej, zarządzania zmianą, edukacji międzykulturowej oraz wolontariatu międzynarodowego. Pasjonatka projektów edukacyjnych w Afryce – pracowała z kobietami i nauczycielami w Ghanie i Madagaskarze.

Współpraca:

Aurelia Dembińska – Coach, Pedagog, Psychoterapeuta. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Terapeuta, superwizor oraz trener Terapii Simontonowskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej w zastosowaniu Racjonalnej Terapii Zachowania. Przez wiele lat prowadziła szkolenia RTZ z dr Mariuszem Wirgą i jego żoną Olą.

Wojciech Eichelberger – Psycholog, Coach, Trener, Psychoterapeuta
Współtwórca Laboratorium Psychoedukacji, założyciel i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii IPSI w Warszawie, specjalizującego się w szkoleniach i coachingu antystresowym. Zwolennik koncepcji terapii integralnej, która – oprócz psychiki – bierze pod uwagę także ciało, energię i duchowość człowieka.
Publicysta, autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości (m.in.: „Jak wychować szczęśliwe dzieci”, „Pomóż sobie. Daj światu odetchnąć”). Felietonista miesięcznika „Zwierciadło”.
Wspólnie realizowaliśmy Rejs rozwojowy po Zatoce Sarońskiej “Przekonaj się do siebie, przekonaj się do życia”.

Marcin Fabjański – absolwent University of York w Wielkiej Brytanii i UAM w Poznaniu – jest doktorem filozofii, certyfikowanym instruktorem Mind-Body Bridging, Trenerem Praktykiem Biznesu. Także felietonistą magazynu „Coaching”, autorem pierwszego polskiego poradnika praktyki filozoficznej „Stoicyzm Uliczny”, innych książek, filmów dokumentalnych i dziennikarzem nagrodzonym między innymi Grand Pressem i nagrodami Independent Press Association w Nowym Jorku. Od dwudziestu lat medytuje w tradycji medytacji wglądu.

Magdalena Kędzior – absolwentka Handlu Zagranicznego na warszawskiej SGPiS (obecnie SGH). W 1991 roku ukończyła trzyletnią szkołę dla nauczycieli Techniki Alexandra The Constructive Teaching Centre w Londynie i od tego czasu należy do Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Techniki Alexandra. Jako pierwsza zaczęła uczyć i propagować tę metodę w Polsce. Jest autorką dwóch książek na temat Techniki Alexandra: „Technika Alexandra” (Wydawnictwo Santorski &Co 1993) oraz „Jeść? Nie jeść? Żyć” (Wydawnictwo Medium 1997). W ramach praktyki prywatnej prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z Techniki Alexandra. Współpracuje z Warszawską Akademią Teatralną, z Akademiami Muzycznymi w Krakowie i Gdańsku, z Warszawskim Uniwersytetem SWPS oraz innymi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce.

Przemysław Mućko – psycholog i psychoterapeuta pracujący w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie psychoterapeutyczne i szkoleniowe. Specjalizuje się w terapii traumy oraz w terapii zaburzeń osobowości. Prowadzi bloga „Psychowiedza”, za pośrednictwem którego popularyzuje praktyczną wiedzę z zakresu terapii schematu.

Aleksandra Wilkin-Day – psycholog, psychoterapeutka z  doświadczeniem w pracy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi oraz koordynacji projektów społecznych. Przez wiele lat związana z sektorem pozarządowym. Certyfikowana terapeutka motywująca (certyfikat PTTM nr 37) oraz trenerka dialogu motywującego współpracująca z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego. Członkini międzynarodowej organizacji MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) skupiającej trenerów DM, w ktorej aktualnie pełni funkcję członkini zarządu. Przeprowadziła ponad 1000 godzin warsztatów i superwizji z zakresu DM.

Adam Elżanowski – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny PTTPB (nr. certyfikatu 500, certyfikat europejski EABCT nr. 61,). Obecnie pracujący w Klinicznym Centrum Zdrowia psychicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, gdzie prowadzi terapię grupową zaburzeń lękowo depresyjnych w charakterze oddziału dziennego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ponad to jest wykładowcą – dydaktykiem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia (seminaria, ćwiczenia)  dla studentów medycyny oraz psychologii. Doświadczenie kliniczne zdobywał m.in. w Centrum Psychoterapii na ul. Dolnej 42, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – Ośrodku podwójnej diagnozy, w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania (ICGZ) Uniwersytetu Warszawskiego – programie „„Trakt III : PTSD diagnoza, terapia, profilaktyka”(jako terapeuta oraz diagnosta), Uniwersytecie SWPS w programie terapii depresji „E-compared”. Obecnie wykładowca w module z terapii CBT, w  kursie psychoterapii (pod kierownictwem prof. Andrzeja Cechnickiego). Autor własnych szkoleń z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej. Interesuje się  i rozwija w tematyce terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),  terapii schematów oraz zaburzeń potraumatycznych.

Paulina Orbitowska-Fernandez – certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, oraz eduScruma, Business & Life Coach, Facylitatorka Systemowej Transformacji opartej na PBP i neurobiologii, przez wiele lat pracowała jako wykładowca oraz pedagog m. in. ze studentami, młodzieżą oraz dziećmi. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu komunikacji międzykulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Pełniła również funkcję badacza naukowego na Colegio de Mexico w Meksyku. Pracowała między innymi z: Fundacja Synapsis, Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny, Zgoda Projek Apriori Communications, Fundacja Medicover, Fundacja Orange, Interdisciplinary Division for Energy Analysis, Link4, Play, MacCormick, Metro Group, Forbes,, Academeia, liczne szkoły i przedszkola.

Alicja Baranek – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, akredytowany coach ACC. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studiowała także na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie. Po studiach założyła firmę szkoleniową i przez 5 lat prowadziłam warsztaty z technik szybkiej nauki oraz kreatywności, współpracując z takimi firmami jak ING Bank Śląski czy Arcelor Mittal Poland. Jednocześnie podjęła własną edukację coachingową, m.in w Acedemy fo Executive Coaching w Londynie, którą zakończyła uzyskaniem akredytacji największej na świecie organizacji coachingowej –  International Coach Federation na poziomie ACC (Associate Certified Coach). Aby móc w pełni wykorzystywać w pracy swoje wykształcenie ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej “Ter-Cognitiva” w Krakowie – nurcie o największej, udowodnionej empirycznie skuteczności. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in w Centrum Psychiatrii w Katowicach. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (numer 463), firmowanego przez European Association for Cognitive Behavioural Therapies. Jako coach specjalizuje się w life coachingu oraz coachingu kariery, skierowanym szczególnie dla osób pragnących zmienić swoje życie zawodowe. Jako terapeuta specjalizuje się w terapii zaburzeń osobowości, szczególnie osób z problemem chwiejności emocjonalnej (Borderline Prsonality Disorder), pracy z zachowaniami samobójczymi, samookaleczeniami u nastolatków i dorosłych. Korzysta z superwizji certyfikowanych superwizorów – psychologów i psychiatrów.

Joanna Chmarzyńska-Golińska – certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna (certyfikat nr 143), superwizor i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (certyfikat nr 147); członek Polskiego Towarzystwa Psychotraumatogii; posiada przeszło 20 letnie doświadczenie kliniczne w leczeniu traum złożonych; uczy o specyfice pracy z konsekwencjami traumy studentów psychologii zdrowia na Gdańskiej Uczelni Medycznej, oraz studentów Studium Terapii Depresji;  autorka wykładów i publikacji szczególnie z zakresu pracy z traumą złożoną.