Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Joanna Zapała
Psycholog – specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/42), psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zaawansowane szkolenia między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA.  Od 2003 roku Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy – RBT). Terapeuta EMDR certyfikat University of Birmingham & EMDR Europe. Absolwentka Kursu Empathy Based Business & Life Coaching. Trener Treningu Grupowego, Trener Biznesu. Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Ruchu i Tańca w Essen). Certyfikowany psychoonkolog (Cert. PTPO nr 13) i superwizor psychoonkologii (Cert. PTPO nr 2), certyfikowany terapeuta i superwizor Programu Simontona (Simonton Cancer Center), Trener Psychoonkologii (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne). Absolwentka całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie akredytowanego przez SN Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach całościowych kursów psychoterapeutycznych.

 • Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, par i grupową.
 • W swojej pracy integruje różne podejścia: poznawczo – behawioralne (w tym EMDR, ACT, DBT, TS, RTZ), systemowe (w tym IFS, EGO STATE THERAPY), strategiczne ericksonowskie, humanistyczno – doświadczeniowe ( w tym psychodrama, EFT) z podejściem egzystencjalnym.
 • Pracując z osobami, które mają w swoim doświadczeniu przeżycia traumatyczne stosuje EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Terapia EMDR odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych).
 • Korzysta z Terapii Schematu wg. Jeffrey’a Young’a.
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
 • Prowadzi warsztaty praktyki integralnej, rejsy rozwojowe z Wojciechem Eichelbergerem, coaching, warsztaty dla osób w kryzysie zdrowotnym, szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia dla profesjonalistów i biznesu.

Pracuje głównie z osobami które:

 • chcą poznawać i lepiej rozumieć siebie, lepiej rozpoznawać własne emocje i konstruktywnie radzić sobie z nimi,
 • przechodzą kryzys, potrzebują psychicznego wsparcia, mają problemy w relacjach z innymi i potrzebna jest im terapia,
 • cierpią w związku z zaburzeniami osobowości, nastroju (depresje), zaburzeniami nerwicowymi (lęki)
 • cierpią w związku z zaburzeniami związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną, chorują przewlekle.

Moim zadaniem jest pomóc w rozwiązaniu problemu tak szybko, jak to tylko możliwe.

 

Wojciech Domagalski

Psycholog i psychoterapeuta. Pracuje terapeutycznie od roku 2007.

Główne obszary pracy:

· lęki związane z relacjami z innymi (np. w kontaktach towarzyskich i zawodowych, przed wystąpieniami publicznymi, itp.),
· lęki związane z bezpieczeństwem i zdrowiem,
· niskie poczucie własnej wartości,
· poczucie samotności,
· poczucie winy,
· problemy w związkach,
· problemy w rodzinie,
· trudności w radzeniu sobie ze złością własną i innych,
· trudności w podejmowaniu decyzji,
· trudności w byciu asertywnym,
· radzenie sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi,
· trudności w odnalezieniu swojego miejsca i określeniu własnych potrzeb,
· niskie poczucie zadowolenia z życia, nieumiejętność cieszenia się, niezdolność do spontaniczności,
· dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym.

Kształcenie rozpoczął w nurcie humanistycznym (dwa lata szkolenia w metodzie Gestalt, półroczny kurs Analizy Transakcyjnej), czteroletnie podyplomowe studia terapeutyczne ukończył w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia, która łączy elementy terapii humanistycznych i poznawczych (takich jak Terapia Schematów). Od wielu lat jest jednak w superwizji psychodynamicznej i obecnie to ten nurt w największym stopniu określa jego rozumienie tego, co pacjentom dolega i jak im pomagać.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

 

Grażyna Nieradko

Bardzo doświadczony psycholog, psychoterapeuta.

Prowadzi terapię par i małżeństw, rodzin oraz terapię indywidualną.

W pracy integruje dorobek skutecznych nurtów terapeutycznych. Zaliczyła ponad 1600 godzin profesjonalnych szkoleń, warsztatów, kursów i nadal podnosi swoje kompetencje zawodowe. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Terapii Ericksonowskiej. Jej nauczycielami byli m.in B.B. Geary, E.L. Rossi, J.K. Zeig (USA). Kształciła się też w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, w Polskim Instytucie Neurolingwistycznego Programowania w Warszawie – posiada Certyfikat Praktyka NLP i Certyfikat Mistrza Praktyka NLP zgodnie z wymogami Europejskiego Stowarzyszenia NLPt (EA NLPt).

Specjalizuje się w terapii par i małżeństw. Skutecznie pomaga, parom i małżonkom, którzy:

 • są po doświadczeniach zdrady;
 • mają trudności z porozumiewaniem się;
 • są w procesie rozstawania i chcą m.in. u siebie i dzieci zmniejszyć koszty emocjonalne;
 • potrzebują profesjonalnego wsparcia
 • chcą być lepszymi rodzicami i potrzebują porad wychowawczych, mediacji rodzicielskich.

W terapii indywidualnej skutecznie pomaga osobom, które:

 • cierpią z powodu depresji, lęków,
 • mają trudności w kontaktach z innymi,
 • zgłaszają kolejne niepowodzenia w związkach,
 • trudno im uwolnić się od bolesnej przeszłości,
 • nie radzą sobie ze stresem.

W pracy kieruje się zasadą „leczenie powinno być tak krótkie, jak to możliwe”

 

Izabela Chwilczyńska – Sadecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat nr.39), trener
Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie i Oxford Cognitive Therapy Centre). Absolwentka Szkoły Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg Maxie C. Maultsby, Jr., – Rational Behavior Therapy – RBT). W pracy terapeutycznej wykorzystuje techniki Terapii Schematu wg. Jeffrey’a Young’a oraz psychoonkologicznego Programu Simontona.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Prowadzi terapię indywidualną, psychoterapię par, grupową, wsparcie w przebiegu choroby nowotworowej oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Pracuje z osobami, które:

 • Przeżywają kryzys emocjonalny (depresja, lęk, niepokój)
 • Borykają się z niską samooceną i nieśmiałością
 • Chcą nauczyć się, jak lepiej radzić sobie ze stresem
 • Mają kłopoty z adaptacją do nowych warunków
 • Pragną wprowadzić pozytywne zmiany w obszarze życia osobistego i zawodowego
 • Pragną ulepszać swoje relacje z innymi, budować satysfakcjonujące związki
 • Chcą przyjrzeć się i zmienić powody odczuwanych dolegliwości, które nie mają przyczyn medycznych
 • Potrzebują wsparcia psychologicznego w chorobie nowotworowej
 • Chcą nauczyć się, jak rozmawiać o chorobie, umieraniu czy śmierci
 • Przeżywają stratę, żałobę

 

Magdalena Dobrzańska – Danielewicz
Psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/26), psychoterapeuta, dietetyk medyczny.
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ukończyła Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (10/2016) oraz uzyskała rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej do prowadzenia psychoterapii. W 2018 r. otrzymała dyplom ukończenia Studium Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży wydany przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbywała specjalizację z psychologii klinicznej z subspecjalizacją z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w ochronie zdrowia, z najlepszym wynikiem w 2014 r., za co otrzymała list gratulacyjny od Ministra Zdrowia.  Odbyła szereg szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i psychoterapii (m.in. psychoterapii krótkoterminowej, lęków, depresji, pracy z ciałem, hipnozy klinicznej, zaburzeń odżywiania). Posiada także Certyfikat Praktyka NLP 36/2003. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w poradniach i oddziałach szpitalnych. W codziennej pracy integruje wiedzę z różnych kierunków psychoterapii (m.in. systemowego, psychodynamicznego, ericksonowskiego, gestalt, poznawczo-behawioralnego), pracy z ciałem i medycyny. Na codzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży i Dorosłych w Swarzędzu. 

 • Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Ocenia rozwój psychomotoryczny dzieci. Wykonuje badania inteligencji, sprawności funkcji poznawczych m.in. uwagi, pamięci, myślenia oraz badania neuropsychologiczne.
 • Prowadzi grupy dla młodzieży borykającej się z problemami okresu dorastania oraz rodzinnymi.
 • Specjalizuje się w kompleksowej terapii osób z nadwagą i otyłością.
 • Realizuje szkolenia o tematyce psychologicznej i dietetycznej dla nauczycieli, pracowników firm i w ramach projektów unijnych.

W praktyce kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, którego jest członkiem. Należy do Samorządu Zawodowego Psychologów. 
Swoją pracę poddaje superwizji.

 

Justyna Pach-Kołecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 698). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuje w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg. Maxie C. Maultsby, Jr., Rational Behavior Therapy-RBT). Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w SWPS. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo -Behawioralnej.

Oferuję pomoc osobom, które:

 • doświadczają lęku, niepokoju
 • doświadczają depresji, przygnębienia
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych
 • zmagają się z przewlekłą chorobą somatyczną, utratą sprawności
 • mają trudności w radzeniu sobie z życiowymi problemami
 • doświadczają silnego stresu oraz trudności w jego opanowaniu
 • mają trudności w relacjach z innymi, komunikowaniu się, nawiązywaniu kontaktów
 • mają problemy rodzinne
 • nie wierzą we własne możliwości
 • odczuwają niską samoocenę, nieśmiałość
 • chcą lepiej poznać siebie, znaleźć zasoby i możliwości w celu poprawy jakości swojego życia
 • doświadczają wypalenia zawodowego

 

Katarzyna Przerwa-Zydorowicz
Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta w zakresie neuropsychologii; historyk sztuki
W sposobie rozumienia człowieka łączę głęboko humanistyczne podejście egzystencjalne z metodami poznawczo-behawioralnymi o udowodnionej skuteczności. Wychodzę z założenia, że pomoc psychologiczna to nie zestaw gotowych schematów działania, lecz oparte na zrozumieniu spotkanie z drugim człowiekiem w trudnym dla niego czasie. To budowanie krok po kroku przestrzeni do konstruktywnego poradzenia sobie z trudnościami powstałymi w następstwie życiowych kryzysów. Nieudany związek, rozwód, problemy w pracy, choroba, strata bliskiej osoby, wypadek… Nie zawsze jednak przyczyna jest bezpośrednio uchwytna, a mimo to czujemy, że coś jest nie tak. To właśnie rozmowa oparta na zrozumieniu i akceptacji pozwoli odnaleźć w sobie siłę do zmiany.

Specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym:

 • stresu w obliczu sytuacji kryzysowych i traumatycznych
 • dolegliwości somatycznych o podłożu emocjonalnym
 • trudności związanych z przewlekłą chorobą somatyczną (chorobami układu krążenia, neurologicznymi)
 • nadmiernego lęku i niepokoju
 • obniżenia nastroju
 • natrętnych myśli i przymusowych czynności
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji (partnerskich, społecznych)

Prowadzę również działania diagnostyczne z zakresu neuropsychologii:

 • badanie funkcji poznawczych w kontekście urazów oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • neuropsychologiczne badania dzieci i młodzieży
 • diagnoza różnicowa chorób otępiennych

 

Barbara Ostrowska

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji, specjalista stosunków międzynarodowych.
Obecnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) oraz współzałożycielka i członkini zarządu ACBS Polska. Ukończyła 8-tygodniowy kurs MBSR (Minfullness-Based Stress Reduction), Mentoring uważności metodą MBSR i MBB (Mind-Body Bridging) oraz liczne szkolenia w terapii ACT i systemowej. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Dowiadczenie zawodowe zdobyła m.in. w: Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu, Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim w Poznaniu oraz licznych placówkach oświatowych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, warsztaty psychoedukacyjne, szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, redukcji stresu oparte o techniki mindfulness, treningi kreatywności, zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Swoją ofertę kieruje do osób będących w kryzysie, po leczeniu szpitalnym (w tym psychiatrycznym), bądź będących przewlekle chorych, potrzebujących wsparcia psychologicznego, cierpiących z powodu lęków, depresji, obniżonego nastroju, przewlekłego stresu, mających trudności w relacjach z innymi, w pracy, w związku – a w szczególności w relacjach międzykulturowych. A także chcących poznać i lepiej zrozumieć siebie oraz lepiej radzić sobie z wyzwaniami codzienności. Prowadzi konsultacje kliniczne i diagnostykę.

W swojej pracy wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz czerpie z tak zwanych terapii III fali, głównie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), uważności/mindfulness, czy terapii systemowej. Praktykę poddaje regularnej superwizji i przestrzega zasad kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty PTTPB.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

 

Katarzyna Borowiec

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu: 684). Psychologię ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na specjalności psychologia kliniczna. Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, w oczekiwaniu na europejski certyfikat EACBT.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz pracuje pod stałą superwizją (certyfikowany superwizor terapii poznawczo-behawioralnej PTTPB).

Pracuje z osobami, które zmagają się z:

 • kryzysem emocjonalnym (depresja, lęk, niepokój)
 • trudnościami w relacjach interpersonalnych, w związku z niską samooceną i nieśmiałością
 • stresem i chcą nauczyć się, jak sobie z nim radzić
 • doświadczaniem złości, poczuciem winy, smutkiem i nie potrafią sobie z tym radzić
 • potrzebują wsparcia po rozstaniu lub po rozwodzie
 • dolegliwościami psychosomatycznymi
 • trudnościami w komunikowaniu się oraz budowaniu relacji

Pracuje również z osobami, które z różnych powodów chcą nadać swojemu życiu lepszą jakość oraz chcą poczuć większą satysfakcję płynącą z różnych sfer życia.

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad 15 lat trener i coach biznesu – rozwój indywidualny pracowników na różnych poziomach organizacji.  Piąty rok prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych.

Ukończone kursy:

 • Podyplomowe Studia Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (2013-2018)
 • Terapia Schematów (2017) – przygotowanie do certyfikacji
 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania (2017)
 • Terapia depresji opartej na integracji ACT i CFT (2016)
 • Depresja dzieci i młodzieży (2016)
 • MBSR – trening redukcji stresu Mindfulness (2015)
 • Terapia schematów w zaburzeniach osobowości (2014)
 • Terapia uzależnień behawioralnych (2014)

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

 

Aleksandra Krajczewska
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu (Szkoła Psychoterapii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej). Prowadzi terapię dla dorosłych i młodzieży. Na co dzień pracuje także z dziećmi i ich rodzicami w szkole podstawowej oraz z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi psychicznie w środowiskowym domu samopomocy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz Association for Contextual Behavioral Science (ACBS). Aktywnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Psychoterapii Remedis Pro w Toruniu, Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Termedica w Poznaniu.

Do jej głównych zainteresowań naukowych i zawodowych należy psychologia pozytywna (badająca uwarunkowania szczęśliwego życia) oraz trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnych, głównie terapia ACT oraz terapia schematów.

Swoją ofertę w sposób szczególny kieruje do osób, które:

 • cierpią z powodu depresji, wahań nastroju,
 • doświadczają lęku,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysu lub po przeżytej traumie,
 • mają trudności w relacjach międzyludzkich,
 • chcą lepiej radzić sobie ze stresem,
 • cierpią na bezsenność,
 • mają problemy adaptacyjne,
 • chcą podnieść samoocenę i nabyć większą pewność siebie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, stosuje zasadę poufności, przestrzega zasad kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego.

 

Dorota Kubiak-Wąsiewicz

specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta. Ukończyła całościowe szkolenia  w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej  (dyplom 39640/26/I/2002), specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat 767), socjoterapii, profilaktyki i promocji zdrowia (zaświadczenie  19/98), ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (43/2019/SPH/). W pracy integruje różne podejścia terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów humanistyczno-doświadczeniowych. Od ukończenia studiów na kierunku psychologia w 1991 roku, nieprzerwalnie pracuje udzielając wsparcia psychologicznego. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wieloletniej pracy w szpitalu psychiatrycznym na oddziałach osób dorosłych jak również pracując z dziećmi oraz młodzieżą, prowadząc zajęcia socjoterapeutyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole dla dzieci z niepełnosprawnościami (m.in. intelektualną), w ośrodkach terapii uzależnień oraz zdrowia psychicznego, pracy diagnostycznej, z poradnictwa, w psychoterapii indywidualnej oraz grupowej, z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz rodzinami tych osób. Stale rozszerza oraz pogłębia wiedzę oraz umiejętności zawodowe.

Do wspólnej pracy zaprasza osoby dorosłe i wchodzące w dorosłość, pary cierpiące w związku z:

 • problemami emocjonalnymi- nastroju, lękowymi, nadmierną złością,
 • chorobami psychicznymi,
 • problemami w związkach i w relacjach z innymi,
 • używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, z uzależnieniami od zachowań (hazardu, Internetu, zakupów itp.),
 • doświadczające problemów emocjonalnych poprzez bycie w związkach z osobami uzależnionymi,
 • borykające się z aktualnymi problemami życiowymi będące następstwem wychowywania się w rodzinach z problemem uzależnieniowym, rodzinach dysfunkcyjnych ( tzw. Dorosłe Dzieci  Alkoholików, Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych),
 • pary chcące wspólnie pracować nad problemami w ich relacji,
 • zaprasza również na konsultacje diagnostyczne i badania funkcji poznawczych.

„Psychoterapię indywidualną rozumiem jako autentyczne spotkanie osób w celu „pochylenia się” nad osobistymi problemami jednego z nich”

 

Aleksandra Rzymkowska-Sáez 

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog specjalizujący się w psychologii klinicznej.

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej z uwzględnieniem kontekstu systemowego. Na co dzień pracuje w szpitalu klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pomagając pacjentom przewlekle chorym oraz zmagającym się z kryzysem a także ich bliskimi, wsparcia udziela również w pracowni psychologicznej, prowadząc badania psychologiczne osobowości, temperamentu, funkcji poznawczych, badania kierowców oraz badania z zakresu medycyny pracy.

Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując z pacjentami hospitalizowanymi na oddziałach leczących dzieci i dorosłych: neurologicznych, rehabilitacyjnych (w tym rehabilitacji neurologicznej), psychiatrycznych, onkologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych oraz w poradniach zdrowia psychicznego.

Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w kursach (w tym kursu terapii poznawczo-behawioralnej- obecnie w procesie certyfikacji, oraz czteroletniego kursu specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej), szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii a także uczestnicząc w projektach naukowych.

W swojej pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty PTTPB, poddając ją superwizji.

Specjalizuje się w pracy z osobami, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • silnego stresu
 • kryzysów życiowych
 • straty
 • żałoby
 • choroby somatycznej
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • trudności w relacjach
 • wypalenia zawodowego
 • trudności z pamięcią i pogorszeniem funkcji poznawczych
 • zaburzeń snu
 • chcącymi poprawić jakość życia

Prowadzi sesje również w języku angielskim i hiszpańskim / Provides help to English and Spanish-speaking clients / También realiza consultas en inglés y español.

 

dr Monika Matecka

Psycholog, dr n. med., aktualnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Pracuje na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą
i osobami dorosłymi (także w starszym wieku). Wiedzę i umiejętności zawodowe pogłębia i aktualizuje w trakcie specjalistycznych kursów i szkoleń.  

Zapraszam do kontaktu osoby dorosłe, które:

 • konfrontują się z poczuciem pustki, utraty sensu życia
 • doświadczają silnego niepokoju, lęku, smutku, poczucia winy
 • pragną wprowadzić zmiany w różnych sferach życia (aktywność zawodowa, związki emocjonalne, zachowania zdrowotne)
 • poszukują wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, po przeżytej traumie
 • doświadczają stygmatyzacji w związku z tożsamością płciową lub orientacją seksualną
 • dokonują samookaleczeń
 • opiekują się bliskimi osobami w starszym wieku (z chorobą psychiczną lub przewlekłą chorobą somatyczną) i mają poczucie wyczerpania zasobów

 

WSPÓŁPRACA WE WROCŁAWIU:

Agnieszka Maciejewska-Ojrzyńska 

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej – Kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym s.c.. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Uczestniczyła w różnego rodzaju szkoleniach (m.in. w Dolnośląskim Centrum Psychotearpii- ASD/PTSD diagnoza i terapia; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej- studia podyplomowe Mediacje) i w dalszym ciągu rozwija swoją wiedzę oraz umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Zajmuje się psychoterapią indywidualną. Regularnie superwizuję się u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

WSPÓŁPRACA W KONINIE:

Monika Broniszewska 

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychoterapeuta Gestalt w trakcie certyfikacji, trener, pedagog mianowany, oligofrenopedagog. Obecnie pracę psychoterapeutyczną kształtuje Wielkopolska Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w Poznaniu. W ramach poszerzania swoich umiejętności i wiedzy uczestniczy w licznych warsztatach i szkoleniach z zakresu terapii oraz pomocy psychologicznej. Ukończyła Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym, kurs „Podstawy Psychologii Ogólnej i Stosowanej”.

Specjalizuje się w pracy z klientem w podejściu Gestalt:

 • psychoterapii osób dorosłych,
 • pracy terapeutycznej z rodziną; terapii młodzieży oraz doradztwie i wsparciu rodziców,
 • prowadzeniu konsultacji, warsztatów rozwojowych i terapeutycznych.

Praktykuje model komunikacji opartej na empatii (NVC). Podstawą stosowaną w pracy jest – jedność w różnorodności, szacunek do drugiego człowieka i do Jego niepowtarzalności.

Doświadczenie zawodowe zdobywała: w szkołach, w przedszkolach, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie, w Domu Stałego Pobytu dla Seniorów, na Świetlicy Socjoterapeutycznej, w Gabinecie Pomocy Psychologicznej Gestalt, w ramach projektów pracując z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Ponadto świadcząc pomoc psychologiczną w zakresie trudnej sytuacji życiowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, uczestnikom projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji klinicznej u certyfikowanych superwizorów PTP.

 „Dla mnie jako terapeuty, istotą w pracy z Klientem jest uznać wolność drugiego człowieka i jego wybory, dać ze Swej strony uważność, zrozumienie i zaangażowanie. Jestem przekonana, że praca nad sobą w terapii nie tylko przynosi doraźną ulgę w cierpieniu, lecz także jest szansą na wprowadzenie realnej zmiany w życiu.”