Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Joanna Zapała
Psycholog – specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/42), psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zaawansowane szkolenia między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA.  Od 2003 roku Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy – RBT). Terapeuta EMDR certyfikat University of Birmingham & EMDR Europe. Ukończyła całościowe szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej DBT Comprehensive. Absolwentka Kursu Empathy Based Business & Life Coaching. Trener Treningu Grupowego, Trener Biznesu. Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Ruchu i Tańca w Essen). Certyfikowany psychoonkolog (Cert. PTPO nr 13) i superwizor psychoonkologii (Cert. PTPO nr 2), certyfikowany terapeuta i superwizor Programu Simontona (Simonton Cancer Center), Trener Psychoonkologii (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne). Absolwentka całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie akredytowanego przez SN Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach całościowych kursów psychoterapeutycznych.

 • Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, par i grupową.
 • W swojej pracy integruje różne podejścia: poznawczo – behawioralne (w tym EMDR, ACT, DBT, TS, RTZ), systemowe (w tym IFS, EGO STATE THERAPY), strategiczne ericksonowskie, humanistyczno – doświadczeniowe ( w tym psychodrama, EFT) z podejściem egzystencjalnym.
 • Pracując z osobami, które mają w swoim doświadczeniu przeżycia traumatyczne stosuje EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Terapia EMDR odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych).
 • Korzysta z Terapii Schematu wg. Jeffrey’a Young’a.
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
 • Prowadzi warsztaty praktyki integralnej, rejsy rozwojowe z Wojciechem Eichelbergerem, coaching, warsztaty dla osób w kryzysie zdrowotnym, szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia dla profesjonalistów i biznesu.

Pracuje głównie z osobami które:

 • chcą poznawać i lepiej rozumieć siebie, lepiej rozpoznawać własne emocje i konstruktywnie radzić sobie z nimi,
 • przechodzą kryzys, potrzebują psychicznego wsparcia, mają problemy w relacjach z innymi i potrzebna jest im terapia,
 • cierpią w związku z zaburzeniami osobowości, nastroju (depresje), zaburzeniami nerwicowymi (lęki)
 • cierpią w związku z zaburzeniami związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną, chorują przewlekle.

Moim zadaniem jest pomóc w rozwiązaniu problemu tak szybko, jak to tylko możliwe.

 

Wojciech Domagalski

Psycholog i psychoterapeuta. Pracuje terapeutycznie od roku 2007.

Główne obszary pracy:

· lęki związane z relacjami z innymi (np. w kontaktach towarzyskich i zawodowych, przed wystąpieniami publicznymi, itp.),
· lęki związane z bezpieczeństwem i zdrowiem,
· niskie poczucie własnej wartości,
· poczucie samotności,
· poczucie winy,
· problemy w związkach,
· problemy w rodzinie,
· trudności w radzeniu sobie ze złością własną i innych,
· trudności w podejmowaniu decyzji,
· trudności w byciu asertywnym,
· radzenie sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi,
· trudności w odnalezieniu swojego miejsca i określeniu własnych potrzeb,
· niskie poczucie zadowolenia z życia, nieumiejętność cieszenia się, niezdolność do spontaniczności,
· dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym.

Kształcenie rozpoczął w nurcie humanistycznym (dwa lata szkolenia w metodzie Gestalt, półroczny kurs Analizy Transakcyjnej), czteroletnie podyplomowe studia terapeutyczne ukończył w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia, która łączy elementy terapii humanistycznych i poznawczych (takich jak Terapia Schematów). Od wielu lat jest jednak w superwizji psychodynamicznej i obecnie to ten nurt w największym stopniu określa jego rozumienie tego, co pacjentom dolega i jak im pomagać.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

 

Grażyna Nieradko

Bardzo doświadczony psycholog, psychoterapeuta.

Prowadzi terapię par i małżeństw, rodzin oraz terapię indywidualną.

W pracy integruje dorobek skutecznych nurtów terapeutycznych. Zaliczyła ponad 1600 godzin profesjonalnych szkoleń, warsztatów, kursów i nadal podnosi swoje kompetencje zawodowe. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Terapii Ericksonowskiej. Jej nauczycielami byli m.in B.B. Geary, E.L. Rossi, J.K. Zeig (USA). Kształciła się też w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, w Polskim Instytucie Neurolingwistycznego Programowania w Warszawie – posiada Certyfikat Praktyka NLP i Certyfikat Mistrza Praktyka NLP zgodnie z wymogami Europejskiego Stowarzyszenia NLPt (EA NLPt).

Specjalizuje się w terapii par i małżeństw. Skutecznie pomaga, parom i małżonkom, którzy:

 • są po doświadczeniach zdrady;
 • mają trudności z porozumiewaniem się;
 • są w procesie rozstawania i chcą m.in. u siebie i dzieci zmniejszyć koszty emocjonalne;
 • potrzebują profesjonalnego wsparcia
 • chcą być lepszymi rodzicami i potrzebują porad wychowawczych, mediacji rodzicielskich.

W terapii indywidualnej skutecznie pomaga osobom, które:

 • cierpią z powodu depresji, lęków,
 • mają trudności w kontaktach z innymi,
 • zgłaszają kolejne niepowodzenia w związkach,
 • trudno im uwolnić się od bolesnej przeszłości,
 • nie radzą sobie ze stresem.

W pracy kieruje się zasadą „leczenie powinno być tak krótkie, jak to możliwe”

 

Izabela Chwilczyńska – Sadecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat nr.39), trener
Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie i Oxford Cognitive Therapy Centre). Absolwentka Szkoły Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg Maxie C. Maultsby, Jr., – Rational Behavior Therapy – RBT). W pracy terapeutycznej wykorzystuje techniki Terapii Schematu wg. Jeffrey’a Young’a oraz psychoonkologicznego Programu Simontona.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Prowadzi terapię indywidualną, psychoterapię par, grupową, wsparcie w przebiegu choroby nowotworowej oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Pracuje z osobami, które:

 • Przeżywają kryzys emocjonalny (depresja, lęk, niepokój)
 • Borykają się z niską samooceną i nieśmiałością
 • Chcą nauczyć się, jak lepiej radzić sobie ze stresem
 • Mają kłopoty z adaptacją do nowych warunków
 • Pragną wprowadzić pozytywne zmiany w obszarze życia osobistego i zawodowego
 • Pragną ulepszać swoje relacje z innymi, budować satysfakcjonujące związki
 • Chcą przyjrzeć się i zmienić powody odczuwanych dolegliwości, które nie mają przyczyn medycznych
 • Potrzebują wsparcia psychologicznego w chorobie nowotworowej
 • Chcą nauczyć się, jak rozmawiać o chorobie, umieraniu czy śmierci
 • Przeżywają stratę, żałobę

 

Magdalena Dobrzańska – Danielewicz
Psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/26), psychoterapeuta, dietetyk medyczny.
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ukończyła Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (10/2016) oraz uzyskała rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej do prowadzenia psychoterapii. W 2018 r. otrzymała dyplom ukończenia Studium Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży wydany przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbywała specjalizację z psychologii klinicznej z subspecjalizacją z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w ochronie zdrowia, z najlepszym wynikiem w 2014 r., za co otrzymała list gratulacyjny od Ministra Zdrowia.  Odbyła szereg szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i psychoterapii (m.in. psychoterapii krótkoterminowej, lęków, depresji, pracy z ciałem, hipnozy klinicznej, zaburzeń odżywiania). Posiada także Certyfikat Praktyka NLP 36/2003. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w poradniach i oddziałach szpitalnych. W codziennej pracy integruje wiedzę z różnych kierunków psychoterapii (m.in. systemowego, psychodynamicznego, ericksonowskiego, gestalt, poznawczo-behawioralnego), pracy z ciałem i medycyny. Na codzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży i Dorosłych w Swarzędzu. 

 • Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Ocenia rozwój psychomotoryczny dzieci. Wykonuje badania inteligencji, sprawności funkcji poznawczych m.in. uwagi, pamięci, myślenia oraz badania neuropsychologiczne.
 • Prowadzi grupy dla młodzieży borykającej się z problemami okresu dorastania oraz rodzinnymi.
 • Specjalizuje się w kompleksowej terapii osób z nadwagą i otyłością.
 • Realizuje szkolenia o tematyce psychologicznej i dietetycznej dla nauczycieli, pracowników firm i w ramach projektów unijnych.

W praktyce kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, którego jest członkiem. Należy do Samorządu Zawodowego Psychologów. 
Swoją pracę poddaje superwizji.

 

Justyna Pach-Kołecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 698). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuje w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg. Maxie C. Maultsby, Jr., Rational Behavior Therapy-RBT). Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w SWPS. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo -Behawioralnej.

Oferuję pomoc osobom, które:

 • doświadczają lęku, niepokoju
 • doświadczają depresji, przygnębienia
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych
 • zmagają się z przewlekłą chorobą somatyczną, utratą sprawności
 • mają trudności w radzeniu sobie z życiowymi problemami
 • doświadczają silnego stresu oraz trudności w jego opanowaniu
 • mają trudności w relacjach z innymi, komunikowaniu się, nawiązywaniu kontaktów
 • mają problemy rodzinne
 • nie wierzą we własne możliwości
 • odczuwają niską samoocenę, nieśmiałość
 • chcą lepiej poznać siebie, znaleźć zasoby i możliwości w celu poprawy jakości swojego życia
 • doświadczają wypalenia zawodowego

 

Katarzyna Przerwa-Zydorowicz
Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta w zakresie neuropsychologii; historyk sztuki
W sposobie rozumienia człowieka łączę głęboko humanistyczne podejście egzystencjalne z metodami poznawczo-behawioralnymi o udowodnionej skuteczności. Wychodzę z założenia, że pomoc psychologiczna to nie zestaw gotowych schematów działania, lecz oparte na zrozumieniu spotkanie z drugim człowiekiem w trudnym dla niego czasie. To budowanie krok po kroku przestrzeni do konstruktywnego poradzenia sobie z trudnościami powstałymi w następstwie życiowych kryzysów. Nieudany związek, rozwód, problemy w pracy, choroba, strata bliskiej osoby, wypadek… Nie zawsze jednak przyczyna jest bezpośrednio uchwytna, a mimo to czujemy, że coś jest nie tak. To właśnie rozmowa oparta na zrozumieniu i akceptacji pozwoli odnaleźć w sobie siłę do zmiany.

Specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym:

 • stresu w obliczu sytuacji kryzysowych i traumatycznych
 • dolegliwości somatycznych o podłożu emocjonalnym
 • trudności związanych z przewlekłą chorobą somatyczną (chorobami układu krążenia, neurologicznymi)
 • nadmiernego lęku i niepokoju
 • obniżenia nastroju
 • natrętnych myśli i przymusowych czynności
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji (partnerskich, społecznych)

Prowadzę również działania diagnostyczne z zakresu neuropsychologii:

 • badanie funkcji poznawczych w kontekście urazów oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • neuropsychologiczne badania dzieci i młodzieży
 • diagnoza różnicowa chorób otępiennych

 

Barbara Ostrowska

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji, specjalista stosunków międzynarodowych.
Obecnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) oraz współzałożycielka i członkini zarządu ACBS Polska. Ukończyła 8-tygodniowy kurs MBSR (Minfullness-Based Stress Reduction), Mentoring uważności metodą MBSR i MBB (Mind-Body Bridging) oraz liczne szkolenia w terapii ACT i systemowej. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Dowiadczenie zawodowe zdobyła m.in. w: Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu, Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim w Poznaniu oraz licznych placówkach oświatowych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, warsztaty psychoedukacyjne, szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, redukcji stresu oparte o techniki mindfulness, treningi kreatywności, zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Swoją ofertę kieruje do osób będących w kryzysie, po leczeniu szpitalnym (w tym psychiatrycznym), bądź będących przewlekle chorych, potrzebujących wsparcia psychologicznego, cierpiących z powodu lęków, depresji, obniżonego nastroju, przewlekłego stresu, mających trudności w relacjach z innymi, w pracy, w związku – a w szczególności w relacjach międzykulturowych. A także chcących poznać i lepiej zrozumieć siebie oraz lepiej radzić sobie z wyzwaniami codzienności. Prowadzi konsultacje kliniczne i diagnostykę.

W swojej pracy wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz czerpie z tak zwanych terapii III fali, głównie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), uważności/mindfulness, czy terapii systemowej. Praktykę poddaje regularnej superwizji i przestrzega zasad kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty PTTPB.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

 

Katarzyna Borowiec

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu: 684). Psychologię ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(specjalność – psychologia kliniczna). Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyła również całościowe szkolenie Terapii Schematów ISST (Interntional Society of Schema Therapy) – w trakcie certyfikacji.
W ramach rozwoju zawodowego uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych z zakresu psychoterapii (DBT, ACT, CFT, MBSR, Dialog Motywujący, IFS). Doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i psychoterapii uzyskała pracując m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Jonschera na Oddziale Psychiatrii w Poznaniu, Poradniach Zdrowia Psychicznego i Oddziałach Dziennych. Obecnie poza prywatną praktyką, pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Pracuje pod stałą superwizją (certyfikowanego superwizora PTTPB). Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej (PTTPB), European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT).

W terapii indywidualnej skutecznie pomaga osobom, które:

 • przeżywają kryzys emocjonalny (depresja, lęk, niepokój),
 • zmagają się z trudnościami w relacjach interpersonalnych, w związku z niską samooceną i nieśmiałością,
 • doświadczyły traumatycznych zdarzeń,
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych, bólowych,
 • zmagają się z zaburzeniami odżywiania,
 • doświadczały wszelkich form przemocy (w relacjach prywatnych i zawodowych),
 • chcą nauczyć się stawiania granic i dawania wsparcia samym sobie,
 • chcą nauczyć się radzić sobie ze stresem,
 • zmagają się z wypaleniem zawodowym.

W swojej pracy terapeutycznej łączy terapię poznawczo-behawioralną z narzędziami Terapii Schematów, DBT, ACT, MBCT. 

Od ponad 20 lat również trener i coach biznesu. W ramach praktyki zawodowej prowadzi szkolenia / warsztaty, coaching, mentoring
dla osób w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia dla profesjonalistów i biznesu.

Sesje terapeutyczne oraz warsztaty prowadzone również w języku angielskim / Therapeutic sessions and workshops also conducted in English.

 

Aleksandra Krajczewska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 969). Ukończyła z wyróżnieniem czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu (pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej). Prowadzi terapię dla dorosłych i młodzieży. Na co dzień, poza gabinetem, pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Psychoterapii Remedis Pro w Toruniu, Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poradni Zdrowia Psychicznego Termedica w Poznaniu oraz Domu Samopomocy w Wągrowcu. Specyfikę pracy z dziećmi i młodzieżą poznała pracując przez kilka lat jako psycholog w szkole podstawowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Aktywnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Do jej głównych zainteresowań naukowych i zawodowych należy psychologia pozytywna (badająca uwarunkowania szczęśliwego życia) oraz trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnych, głównie terapia schematów, której techniki wykorzystuje w pracy terapeutycznej.

Swoją ofertę w sposób szczególny kieruje do osób, które:

 • cierpią z powodu depresji, wahań nastroju,
 • doświadczają lęku,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysu lub po przeżytej traumie,
 • mają trudności w relacjach międzyludzkich,
 • chcą lepiej radzić sobie ze stresem,
 • cierpią na bezsenność,
 • mają problemy adaptacyjne,
 • chcą podnieść samoocenę i nabyć większą pewność siebie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, stosuje zasadę poufności, przestrzega zasad kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego.

 

Dorota Kubiak-Wąsiewicz

specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta. Ukończyła całościowe szkolenia  w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej  (dyplom 39640/26/I/2002), specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat 767), socjoterapii, profilaktyki i promocji zdrowia (zaświadczenie  19/98), ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (43/2019/SPH/). W pracy integruje różne podejścia terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów humanistyczno-doświadczeniowych. Od ukończenia studiów na kierunku psychologia w 1991 roku, nieprzerwalnie pracuje udzielając wsparcia psychologicznego. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wieloletniej pracy w szpitalu psychiatrycznym na oddziałach osób dorosłych jak również pracując z dziećmi oraz młodzieżą, prowadząc zajęcia socjoterapeutyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole dla dzieci z niepełnosprawnościami (m.in. intelektualną), w ośrodkach terapii uzależnień oraz zdrowia psychicznego, pracy diagnostycznej, z poradnictwa, w psychoterapii indywidualnej oraz grupowej, z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz rodzinami tych osób. Stale rozszerza oraz pogłębia wiedzę oraz umiejętności zawodowe.

Do wspólnej pracy zaprasza osoby dorosłe i wchodzące w dorosłość, pary cierpiące w związku z:

 • problemami emocjonalnymi- nastroju, lękowymi, nadmierną złością,
 • chorobami psychicznymi,
 • problemami w związkach i w relacjach z innymi,
 • używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, z uzależnieniami od zachowań (hazardu, Internetu, zakupów itp.),
 • doświadczające problemów emocjonalnych poprzez bycie w związkach z osobami uzależnionymi,
 • borykające się z aktualnymi problemami życiowymi będące następstwem wychowywania się w rodzinach z problemem uzależnieniowym, rodzinach dysfunkcyjnych ( tzw. Dorosłe Dzieci  Alkoholików, Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych),
 • pary chcące wspólnie pracować nad problemami w ich relacji,
 • zaprasza również na konsultacje diagnostyczne i badania funkcji poznawczych.

„Psychoterapię indywidualną rozumiem jako autentyczne spotkanie osób w celu „pochylenia się” nad osobistymi problemami jednego z nich”

 

Aleksandra Rzymkowska-Sáez 

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog specjalizujący się w psychologii klinicznej.

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej z uwzględnieniem kontekstu systemowego. Na co dzień pracuje w szpitalu klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pomagając pacjentom przewlekle chorym oraz zmagającym się z kryzysem a także ich bliskimi, wsparcia udziela również w pracowni psychologicznej, prowadząc badania psychologiczne osobowości, temperamentu, funkcji poznawczych, badania kierowców oraz badania z zakresu medycyny pracy.

Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując z pacjentami hospitalizowanymi na oddziałach leczących dzieci i dorosłych: neurologicznych, rehabilitacyjnych (w tym rehabilitacji neurologicznej), psychiatrycznych, onkologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych oraz w poradniach zdrowia psychicznego.

Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w kursach (w tym kursu terapii poznawczo-behawioralnej- obecnie w procesie certyfikacji, oraz czteroletniego kursu specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej), szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii a także uczestnicząc w projektach naukowych.

W swojej pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty PTTPB, poddając ją superwizji.

Specjalizuje się w pracy z osobami, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • silnego stresu
 • kryzysów życiowych
 • straty
 • żałoby
 • choroby somatycznej
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • trudności w relacjach
 • wypalenia zawodowego
 • trudności z pamięcią i pogorszeniem funkcji poznawczych
 • zaburzeń snu
 • chcącymi poprawić jakość życia

Prowadzi sesje również w języku angielskim i hiszpańskim / Provides help to English and Spanish-speaking clients / También realiza consultas en inglés y español.

 

Zofia Czerwińska 

Psycholog, psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia, Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień (nr certyfikatu: SP/1646/2019) Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna), I stopień Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, dwuletnie Studium Dialogu Motywującego oraz Studium Terapii Uzależnień. Naukę kontynuuje w 4-letniej Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.   Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz regularnej superwizji ponieważ uważa, ze psychoterapeuta jest głównym narzędziem w terapii. W swojej pracy korzysta z Dialogu Motywującego oraz z bogatych technik i metod nurtu Gestalt, który integruje umysł z ciałem i duchowością człowieka. Pracuje w Stowarzyszeniu Grupa Stonewall oraz w Poradni MONAR w Poznaniu. Jest terapeutką przyjazną osobom LGBT.

W mojej pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja Klient-Psychoterapeuta, autentyczność, oraz zaufanie. Uniwersalnym celem psychoterapii jest poszerzenie świadomości oraz zobaczenie siebie na nowo. Bliska jest mi Paradoksalna Teoria Zmiany F. Perlsa, która głosi, że prawdziwa zmiana jest akceptacją dla siebie, a przynajmniej akceptacja ta jest warunkiem dla osiągania zmian przez świadome podejmowanie decyzji. Obecnie coraz większą wagę przywiązujemy do naszej diety, ale wciąż zbyt mało uwagi zwracamy na to, czym karmimy nasze umysły, dlatego staram się nauczyć moich Klientów obserwacji własnych myśli , stawiania granic oraz wprowadzić do ich życia więcej uważności, spokoju i wglądu w samych siebie. Dbam o to by sesja terapeutyczna była spotkaniem dwóch osób w atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji, podczas którego wspieram oraz towarzyszę Klientowi w zmianie i realizacji osobistego celu terapii.

Swoją ofertę psychoterapii indywidualnej kieruje do osób:

 • trwających w destrukcyjnych nawykach i relacjach pomimo chęci zmiany,
 • cierpiących na depresję, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, przygnębienie,
 • po stracie bliskiej osoby, związku,
 • doświadczających wykluczenia społecznego i trudności w relacjach,
 • uzależnionych od substancji i/lub zachowań oraz ich bliskich,
 • LGBTQ+ i bliskich,
 • z myślami samobójczymi lub destrukcyjnymi, samookaleczających się
 • stosujących i /lub doświadczających przemocy fizycznej lub emocjonalnej,
 • w kryzysie, doświadczonych traumą,
 • chcących rozwinąć świadomość swojego funkcjonowania i wziąć odpowiedzialność za swoje życie,
 • chcących nauczyć się stawiania granic i dawania wsparcia samym sobie na co dzień
 • nadużywających chemseksu, z diagnozą wirusa HIV

 

Grzegorz Chołuj 

Aktor zawodowy, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w ramach całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Absolwent 2-letniego studium „Pomocy psychologicznej Gestalt w praktyce zawodowej”. Trener biznesu specjalizujący się wsparciem w obszarze wystąpień publicznych, motywacji, autoprezentacji i sprzedaży. Licencjonowany trener REFA Bundesverband e.V. Od 2002 roku tworzy i realizuje autorskie programy rozwojowe odnoszące się do psychologii i sztuki, z wykorzystaniem technik psychodramy i psychoterapii Gestalt, dla młodzieży i dorosłych.  Trener i Coach w biznesie. Posiada bardzo duże doświadczenie pracy z młodzieżą.

Zaprasza do kontaktu młodzież i dorosłych, którzy:

 •  interesują się samorozwojem i chcą pogłębić wiedzę o sobie samym zanurzonym w świecie relacji z innymi i z otaczającym światem…
 • chcą zrozumieć własne wybory i właśnie znajdują się w sytuacji podjęcia ważnych decyzji,
 • poszukują sensu istnienia i mają poczucie, że błądzą, że tracą siły…
 • z jakiegoś powodu pogubili się na ścieżkach życia i tęsknią za poczuciem, że mają wpływ na siebie i świat…
 • doświadczają zagubienia, odrzucenia i braku akceptacji…
 • chcą odkryć i wzmocnić swój osobowościowy potencjał…
 • odczuwają lęk w sytuacjach prywatnych i zawodowych (lęk przed oceną, wystąpieniem publicznym etc.)
 • chcą w sposób holistyczny i integralny pracować nad zrozumieniem siebie w momencie życia, w którym się znajdują, w kontekście przebytych traum, doświadczeń, wyborów, etc.
 • są po prostu ciekawi tego Kim są, skąd przychodzą i dokąd zmierzają. „Gnothi seauton (gr.) – Poznaj samego siebie”

„Wystarczy lekkie pchnięcie myśli…”

 

Dr hab. Sonia Rammer

Psycholożka (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), artystka (Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu), arteterapeutka (Instytut Ericksonowski w Katowicach), podróżniczka. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania I i II stopnia (Rational Behavior Therapy – RBT), brała udział w sesjach szkoleniowych Programu Psychoonkologicznego Simontona, szkoleniach z zakresu Terapii Akceptacji i Zaangażowania. W pracy wykorzystuje techniki Racjonalnej Terapii Zachowania,  Programu Psychoonkologicznego Simontona oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy – ACT).

Zawodowo związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu gdzie od 2010 r. wykłada psychologię ogólną, rozwojową, twórczości. Od 2019 r. prowadzi autorską pracownię Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, gdzie pełni również funkcję prodziekan ds. studenckich .

Pasjonatka górskich wędrówek i wspinaczki skałkowej.

Zapraszam do spotkania osoby:

 • potrzebujące wsparcia w chorobie somatycznej
 • mające poczucie, że „utknęły w życiu”
 • chcące odkryć swój twórczy potencjał, lepiej poznać siebie
 • chcące nauczyć się asertywnego dbania o siebie
 • młodych dorosłych stojących w obliczu ważnych, choć czasem niepodjętch, decyzji życiowych

Pomoc psychologiczna jest dla mnie spotkaniem człowieka z człowiekiem, które opiera się na wzajemnym zaufaniu i empatycznym zrozumieniu. Wierzę, że jednostka, niezależnie od aktualnie przeżywanych trudności, posiada potencjał zobaczenia siebie na nowo jak również zdolność kierowania się w stronę istotnych dla siebie wartości, co w efekcie czyni jej życie pełniejszym i bardziej sensownym.

 

Anna Kostera

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu (Szkoła psychoterapii CBT w Warszawie). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła kurs neuropsychologii na uniwersytecie w Maastricht. Nieustannie się kształci i szkoli, odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg. Maxie C. Maultsby, Jr.), Terapii Schematu a także Terapii par. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz terapię par. Prowadzi również szkolenia z zakresu motywacji, radzenia sobie ze stresem oraz wypalenia zawodowego – zarówno indywidualne jak i dla firm. Wieloletnie doświadczenie pracy w dużych firmach i wiedza z zakresu psychologii biznesu w połączeniu z wiedzą i narzędziami poznawczo-behawioralnymi pozwala jej lepiej zrozumieć i pomóc w problemach dzisiejszego „szybkiego, zabieganego świata”.

Pracuje z osobami, które zmagają się z:

 • chorobami przewlekłymi i onkologicznymi
 • depresją i wahaniami nastroju
 • problemami z samooceną
 • spadkiem motywacji i wypaleniem zawodowym
 • chronicznym stresem
 • lękiem
 • problemami adaptacyjnymi
 • problemami w relacjach

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

Terapia to proces spotkania się ze sobą a moim zadaniem jako terapeuty jest stworzyć takie warunki, by to spotkanie było jak najbardziej owocne”

 

Roma Kujawa 

Jest psychologiem z ponad 26 letnim stażem, ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo- behawioralnego nr 796. Posiada bogate doświadczenie w pracy psychologicznej. 

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła pracując jako psycholog w szkole podstawowej i placówkach opiekuńczo- wychowawcza.

Psychoterapię indywidualną prowadzi w oparciu o nurt poznawczo- behawioralny, który łączy min. z podejściem systemowym. Wciąż podnosi swoje umiejętności psychoterapeutyczne uczestnicząc w licznych szkoleniach. Nabytą  wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy dostosowując metody i techniki do klienta.

Uważa, że założenia teoretyczne i praktyka terapii poznawczo- behawioralnej oparte są na rzetelnych badaniach naukowych, jest terapią o empirycznie udowodnionej skuteczności. Charakteryzuje się ustrukturowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta. W porównaniu z innymi rodzajami psychoterapii jest określana jako metoda krótkoterminowa.

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga zmienić sposób myślenia i zachowania, co przyczynia się do poprawy funkcjonowania. W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii zajmuje się problemami i trudnościami powodującymi aktualne cierpienie klienta.

Specjalizuje się w pomocy osobom, które mają objawy:

 • nadmiernego lęku i niepokoju ( napady paniki, lęk w kontaktach z ludźmi)
 • obniżenia nastroju (depresji)
 • natrętnych myśli i przymusowych czynności (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • zaburzeń zachowania i emocji
 • zaburzeń funkcjonowania społecznego i emocjonalnego rozpoczynających się w dzieciństwie
 • stresu w następstwie sytuacji traumatycznych i kryzysowych (zespół stresu pourazowego)
 • niskiej samooceny

oraz pragną zmiany w swoim funkcjonowaniu  mając potrzebę osobistego rozwoju.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów terapii poznawczo-behawioralnej. W swojej pracy stosuje się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralne

„Gdy ludzie uczą się oceniać swoje myślenie w sposób bardziej realistyczny i przystosowawczy, ich stan emocjonalny i zachowanie ulega poprawie”. – Judith S. Beck

 

Anna Szostak 

Psycholog, terapeuta w trakcie specjalizacji, ukończyła Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie ze specjalizacją wychowawczą oraz liczne kursy doszkalające (m.in. Racjonalną Terapię Zachowania, terapię zaburzeń odżywiania, terapię poznawczo-behawioralną u dorosłych oraz pracę z dziećmi metodą Self-Reg). Prezes fundacji Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania. Psycholog szkolny.

Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w zakresie podejścia do prawidłowego odżywiania się – jedzącymi za mało, za dużo, wybiórczo, nadmiernie perfekcyjnie lub w sposób zakłócający ich życie i/lub mający negatywny wpływ na ich zdrowie. Są to osoby między innymi z anoreksją, bulimią, kompulsywnym objadaniem się czy ortoreksją. Pomaga też rodzicom dzieci które jedzą wybiórczo lub odczuwają lęk przed spróbowaniem nowych pokarmów. Pracuje indywidualnie z osobami od 13 roku życia, rodzicom dzieci młodszych oferuje konsultacje i pomoc w opracowaniu planu pomocy i terapii żywienia. Ponadto służy pomocą osobom doświadczającym stanów lękowych, zaburzeń nastroju, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz doświadczających trudności wychowawczych i rozwojowych u swoich dzieci. 

Prowadzi terapię w nurcie integratywnym.

W swojej pracy kieruję się mottem zaczerpniętym z myśli Jespera Juula: „Decydująca dla procesu wychodzenia z problemów osobistych jest większa samoświadomość oraz idąca za tym umiejętność określania własnych potrzeb i granic – i walczenia o nie”

 

Honorata Łukaszewska 

Psycholog, praktyk w szkoleniu pracy z traumą Somatic Experiencing®, facylitator pierwszej pomocy emocjonalnej EmotionAid®.  Na co dzień pracuje jako psycholog w Wielkopolskim Centrum Onkologii.  Ma doświadczenia w wolontariacie w hospicjum i liczne szkolenia z zakresu pracy ze stratą. Ukończyła trzyletnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem DMT, szkolenie z Life/Art-Process® Anny Halprin, Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała D. Kapperta oraz liczne szkolenia z choreoterapii i pracy z ciałem.

Pracuje integratywnie, wykorzystując zwł. metody terapii akceptacji i zaangażowania ACT, mindfulness, nurtów humanistycznych oraz metody oparte na teorii poliwagalnej. Ma doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami depresyjno- lękowymi, zaburzeniami jedzenia,  traumami relacyjnymi, współuzależnionymi, niepełnosprawnymi umysłowo, seniorami, osobami  chorującymi i ich bliskimi i osobami w żałobie. Jako germanistka udziela pomocy terapeutycznej również w języku niemieckim. Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi.

Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing oraz członkiem polskiego chapteru Assosiation for Contextual Behavior Science ACBC.

Towarzyszy jako terapeuta zwłaszcza osobom zmagającym się:

 • z przewlekłym stresem i wyczerpaniem
 • z obniżonym nastrojem, depresją
 • z lękiem, napadami paniki
 • ze skutkami zdarzeń traumatycznych (zabiegi medyczne, trudne hospitalizacje, wypadki, katastrofy, przemoc, nadużycia itd.)
 • ze skutkami zaniedbań i przemocy ze strony opiekunów/rodziców
 • z doświadczeniem życia z osobą uzależnioną, w rodzinie dysfunkcyjnej
 • z chorobą przewlekłą, np. onkologiczną  lub z opieką nad osobą chorującą lub z niepełnosprawnością
 • z trudnościami ze snem, jedzeniem
 • z trudnościami w relacjach
 • z niską samooceną, wstydem, nieakceptacją w środowisku, brakiem asertywności
 • doświadczającymi kryzysu (np. utrata pracy, emigracja, wyprowadzka, opuszczenie domu rodzinnego, trudne wybory życiowe)
 • ciężko przechodzącymi żałobę i  inne straty
 • zagrożonymi wypaleniem zawodowym
 • chcącymi się rozwijać w kierunku swoich wartości

POMAGA medykom, służbom mundurowym, nauczycielom i innym osobom szczególnie narażonym na obciążenie stresem w regulacji systemu nerwowego metodą EmotionAid® oraz Somatic Experiencing® aby mogli skutecznie działać i ochronić ich przed wyczerpaniem.

Udziela pomocy także w języku niemieckim. / Sie leistet die psychologische Hilfe in Deutsch.

Jako terapeutka chcę być Twoim towarzyszem w rozwoju, tak abyś umiał/a żyć – mimo nieuniknionego cierpienia czy strat – życiem, jakim chcesz żyć.