Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Joanna Zapała
Psycholog – specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/42), psychoterapeutka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zaawansowane szkolenia między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA.  Od 2003 roku Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy – RBT). Terapeutka EMDR certyfikat University of Birmingham & EMDR Europe. Ukończyła całościowe szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej DBT Comprehensive. Posiada Certyfikat Provider Safe & Sound Protocol (SSP) w oparciu o Teorię Poliwagalną dr Stephena Porgesa. Absolwentka Kursu Empathy Based Business & Life Coaching. Trener Treningu Grupowego, Trener Biznesu. Instruktorka Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Ruchu i Tańca w Essen). Certyfikowana psychoonkolog (Cert. PTPO nr 13) i superwizorka psychoonkologii (Cert. PTPO nr 2), certyfikowana terapeutka i superwizorka Programu Simontona (Simonton Cancer Center), Trener Psychoonkologii (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne). Absolwentka całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie akredytowanego przez SN Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach całościowych kursów psychoterapeutycznych.

 • Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, par i grupową.
 • W swojej pracy integruje różne podejścia: poznawczo – behawioralne (w tym EMDR, ACT, DBT, TS, RTZ), systemowe (w tym IFS, EGO STATE THERAPY), strategiczne ericksonowskie, humanistyczno – doświadczeniowe ( w tym psychodrama, EFT) z podejściem egzystencjalnym.
 • Pracując z osobami, które mają w swoim doświadczeniu przeżycia traumatyczne stosuje EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Terapia EMDR odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych).
 • Korzysta z Terapii Schematu wg. Jeffrey’a Young’a.
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
 • Prowadzi warsztaty praktyki integralnej, rejsy rozwojowe z Wojciechem Eichelbergerem, coaching, warsztaty dla osób w kryzysie zdrowotnym, szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia dla profesjonalistów i biznesu.

Pracuje głównie z osobami które:

 • chcą poznawać i lepiej rozumieć siebie, lepiej rozpoznawać własne emocje i konstruktywnie radzić sobie z nimi,
 • przechodzą kryzys, potrzebują psychicznego wsparcia, mają problemy w relacjach z innymi i potrzebna jest im terapia,
 • cierpią w związku z zaburzeniami osobowości, nastroju (depresje), zaburzeniami nerwicowymi (lęki)
 • cierpią w związku z zaburzeniami związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną, chorują przewlekle.

Moim zadaniem jest łagodzić ludzkie cierpienie

Artykuły Joanny Zapały w Newsweek.pl https://www.newsweek.pl/autorzy/joanna-zapala

 

Wojciech Domagalski

Psycholog i psychoterapeuta. Pracuje terapeutycznie od roku 2007.

Główne obszary pracy:

· lęki związane z relacjami z innymi (np. w kontaktach towarzyskich i zawodowych, przed wystąpieniami publicznymi, itp.),
· lęki związane z bezpieczeństwem i zdrowiem,
· niskie poczucie własnej wartości,
· poczucie samotności,
· poczucie winy,
· problemy w związkach,
· problemy w rodzinie,
· trudności w radzeniu sobie ze złością własną i innych,
· trudności w podejmowaniu decyzji,
· trudności w byciu asertywnym,
· radzenie sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi,
· trudności w odnalezieniu swojego miejsca i określeniu własnych potrzeb,
· niskie poczucie zadowolenia z życia, nieumiejętność cieszenia się, niezdolność do spontaniczności,
· dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym.

Kształcenie rozpoczął w nurcie humanistycznym (dwa lata szkolenia w metodzie Gestalt, półroczny kurs Analizy Transakcyjnej), czteroletnie podyplomowe studia terapeutyczne ukończył w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia, która łączy elementy terapii humanistycznych i poznawczych (takich jak Terapia Schematów). Od wielu lat jest jednak w superwizji psychodynamicznej i obecnie to ten nurt w największym stopniu określa jego rozumienie tego, co pacjentom dolega i jak im pomagać.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

 

Grażyna Nieradko

Bardzo doświadczony psycholog, psychoterapeuta.

Prowadzi terapię par i małżeństw, rodzin oraz terapię indywidualną.

Jest psychologiem i psychoterapeutą od ponad 30 lat. Ma bardzo solidne i gruntowne przygotowanie. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim i otrzymała dyplom mgr psychologii z wyróżnieniem. Aby podnieść swoje kompetencje zawodowe ukończyła m.in. studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Uniwersytecie Wrocławskim. Zaliczyła ponad 1900 godzin profesjonalnych szkoleń, warsztatów, kursów i nadal aktualizuje swoją wiedzę.

 W pracy integruje dorobek skutecznych nurtów terapeutycznych (m.in. EMDR, terapię ericksonowską, krótkoterminową, systemową). Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Terapii Ericksonowskiej. Jej nauczycielami byli m.in B.B. Geary, E.L. Rossi, J.K. Zeig (USA) i K.Klajs. Ukończyła szkolenie z Terapii Krótkoterminowej w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Kształciła się też Polskim Instytucie Neurolingwistycznego Programowania w Warszawie i w nurcie Terapii Systemowej. Ukończyła pełne szkolenie podstawowe EMDR Level1 i Level2 i posiada Certyfikat EMDR Europe w tym zakresie.

Specjalizuje się w terapii par i małżeństw. Skutecznie pomaga, parom i małżonkom, którzy:

 • są po doświadczeniach zdrady,
 • mają trudności z porozumiewaniem się,
 • są w procesie rozstawania i chcą m.in. u siebie i dzieci zmniejszyć koszty emocjonalne,
 • potrzebują profesjonalnego wsparcia,
 • chcą być lepszymi rodzicami i potrzebują porad wychowawczych, mediacji rodzicielskich.

W terapii indywidualnej skutecznie pomaga osobom, które:

 • cierpią z powodu depresji, lęków,
 • mają trudności w kontaktach z innymi,
 • zgłaszają kolejne niepowodzenia w związkach,
 • trudno im uwolnić się od bolesnej przeszłości,
 • nie radzą sobie ze stresem.

W pracy kieruje się zasadą „leczenie powinno być tak krótkie, jak to możliwe”

 

Magdalena Dobrzańska – Danielewicz
Psycholog, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/26), certyfikowana psychoterapeutka, specjalistka w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, dietetyk medyczny.
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ukończyła Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (10/2016) oraz uzyskała certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej uprawniający do prowadzenia psychoterapii. W 2018 r. otrzymała dyplom ukończenia Studium Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży wydany przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbywała specjalizację z psychologii klinicznej z subspecjalizacją z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w ochronie zdrowia, z najlepszym wynikiem w 2014 r., za co otrzymała list gratulacyjny od Ministra Zdrowia.  Odbyła szereg szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i psychoterapii (m.in. psychoterapii krótkoterminowej, lęków, depresji, pracy z ciałem, hipnozy klinicznej, zaburzeń odżywiania). Posiada także Certyfikat Praktyka NLP 36/2003. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w poradniach i oddziałach szpitalnych. W codziennej pracy integruje wiedzę z różnych kierunków psychoterapii (m.in. systemowego, psychodynamicznego, ericksonowskiego, gestalt, poznawczo-behawioralnego), pracy z ciałem i medycyny. Na co dzień pełni funkcję kierownika  Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Zalasewie oraz Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej prowadzonych przez Instytut Psychoedukacji w Poznaniu. Pełni także funkcję kierownika specjalizacji psychologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

 • Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Ocenia rozwój psychomotoryczny dzieci. Wykonuje badania inteligencji, sprawności funkcji poznawczych m.in. uwagi, pamięci, myślenia oraz badania neuropsychologiczne.
 • Prowadzi grupy dla młodzieży borykającej się z problemami okresu dorastania oraz rodzinnymi.
 • Specjalizuje się w kompleksowej terapii osób z nadwagą i otyłością.
 • Realizuje szkolenia o tematyce psychologicznej i dietetycznej dla nauczycieli, pracowników firm i w ramach projektów unijnych.

W praktyce kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, którego jest członkiem. Należy do Samorządu Zawodowego Psychologów oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
Swoją pracę poddaje superwizji.

 

Justyna Pach-Kołecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 698). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuje w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg. Maxie C. Maultsby, Jr., Rational Behavior Therapy-RBT). Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w SWPS. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo -Behawioralnej.

Oferuję pomoc osobom, które:

 • doświadczają lęku, niepokoju
 • doświadczają depresji, przygnębienia
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych
 • zmagają się z przewlekłą chorobą somatyczną, utratą sprawności
 • mają trudności w radzeniu sobie z życiowymi problemami
 • doświadczają silnego stresu oraz trudności w jego opanowaniu
 • mają trudności w relacjach z innymi, komunikowaniu się, nawiązywaniu kontaktów
 • mają problemy rodzinne
 • nie wierzą we własne możliwości
 • odczuwają niską samoocenę, nieśmiałość
 • chcą lepiej poznać siebie, znaleźć zasoby i możliwości w celu poprawy jakości swojego życia
 • doświadczają wypalenia zawodowego

 

Katarzyna Przerwa-Zydorowicz
Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta w zakresie neuropsychologii; historyk sztuki
W sposobie rozumienia człowieka łączę głęboko humanistyczne podejście egzystencjalne z metodami poznawczo-behawioralnymi o udowodnionej skuteczności. Wychodzę z założenia, że pomoc psychologiczna to nie zestaw gotowych schematów działania, lecz oparte na zrozumieniu spotkanie z drugim człowiekiem w trudnym dla niego czasie. To budowanie krok po kroku przestrzeni do konstruktywnego poradzenia sobie z trudnościami powstałymi w następstwie życiowych kryzysów. Nieudany związek, rozwód, problemy w pracy, choroba, strata bliskiej osoby, wypadek… Nie zawsze jednak przyczyna jest bezpośrednio uchwytna, a mimo to czujemy, że coś jest nie tak. To właśnie rozmowa oparta na zrozumieniu i akceptacji pozwoli odnaleźć w sobie siłę do zmiany.

Specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym:

 • stresu w obliczu sytuacji kryzysowych i traumatycznych
 • dolegliwości somatycznych o podłożu emocjonalnym
 • trudności związanych z przewlekłą chorobą somatyczną (chorobami układu krążenia, neurologicznymi)
 • nadmiernego lęku i niepokoju
 • obniżenia nastroju
 • natrętnych myśli i przymusowych czynności
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji (partnerskich, społecznych)

Prowadzę również działania diagnostyczne z zakresu neuropsychologii:

 • badanie funkcji poznawczych w kontekście urazów oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • neuropsychologiczne badania dzieci i młodzieży
 • diagnoza różnicowa chorób otępiennych

 

Katarzyna Borowiec

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu: 684), superwizor-dydaktyk poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia certyfikacyjnego.

Psychologię ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(specjalność – psychologia kliniczna).  Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyła również całościowe szkolenie Terapii Schematów ISST (Interntional Society of Schema Therapy) – w trakcie certyfikacji.
W ramach rozwoju zawodowego uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych z zakresu psychoterapii (DBT, ACT, CFT, MBSR, Dialog Motywujący, IFS). Doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i psychoterapii uzyskała pracując m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Jonschera na Oddziale Psychiatrii w Poznaniu, Poradniach Zdrowia Psychicznego i Oddziałach Dziennych. Obecnie poza prywatną praktyką, pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Pracuje pod stałą superwizją (certyfikowanego superwizora PTTPB). Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej (PTTPB), European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT).

Prowadzi indywidualne i grupowe superwizje w nurcie poznawczo-behawioralnym. 

W terapii indywidualnej skutecznie pomaga osobom, które:

 • przeżywają kryzys emocjonalny (depresja, lęk, niepokój),
 • zmagają się z trudnościami w relacjach interpersonalnych, w związku z niską samooceną i nieśmiałością,
 • doświadczyły traumatycznych zdarzeń,
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych, bólowych,
 • zmagają się z zaburzeniami odżywiania,
 • doświadczały wszelkich form przemocy (w relacjach prywatnych i zawodowych),
 • chcą nauczyć się stawiania granic i dawania wsparcia samym sobie,
 • chcą nauczyć się radzić sobie ze stresem,
 • zmagają się z wypaleniem zawodowym.

W swojej pracy terapeutycznej łączy terapię poznawczo-behawioralną z narzędziami Terapii Schematów, DBT, ACT, MBCT. 

Od ponad 20 lat również trener i coach biznesu. W ramach praktyki zawodowej prowadzi szkolenia / warsztaty, coaching, mentoring dla osób w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia dla profesjonalistów i biznesu.

Sesje terapeutyczne oraz warsztaty prowadzone również w języku angielskim / Therapeutic sessions and workshops also conducted in English.

 

Aleksandra Krajczewska-Firych

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 969). Ukończyła z wyróżnieniem czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu (pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej) oraz szkolenie z Terapii Schematu akredytowane przez ISST (International Society of Schema Therapy). Prowadzi terapię dla dorosłych i młodzieży. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Psychoterapii Remedis Pro w Toruniu, Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz Domu Samopomocy w Wągrowcu. Specyfikę pracy z dziećmi i młodzieżą poznała pracując przez kilka lat jako psycholog w szkole podstawowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Aktywnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Do jej głównych zainteresowań naukowych i zawodowych należy psychologia pozytywna (badająca uwarunkowania szczęśliwego życia) oraz trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnych.

Swoją ofertę w sposób szczególny kieruje do osób, które:

 • cierpią z powodu depresji, wahań nastroju,
 • doświadczają lęku,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysu lub po przeżytej traumie,
 • mają trudności w relacjach międzyludzkich,
 • chcą lepiej radzić sobie ze stresem,
 • cierpią na bezsenność,
 • mają problemy adaptacyjne,
 • chcą podnieść samoocenę i nabyć większą pewność siebie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, stosuje zasadę poufności, przestrzega zasad kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego.

 

Aleksandra Rzymkowska-Sáez 

Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna PTTPB (nr certyfikatu: 1593), psycholog specjalizująca się w psychologii klinicznej.

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej z uwzględnieniem kontekstu systemowego i elementami terapii schematu jak również trzeciej fali (ACT, DBT i MBCT). 

Zawodowo związana ze szpitalem klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie pomaga pacjentom przewlekle chorym oraz zmagającym się z kryzysem a także ich bliskimi, wsparcia udziela również w pracowni psychologicznej, prowadząc badania psychologiczne osobowości, temperamentu, funkcji poznawczych, badania kierowców oraz badania z zakresu medycyny pracy.

Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując z pacjentami hospitalizowanymi na oddziałach leczących dzieci i dorosłych: neurologicznych, rehabilitacyjnych (w tym rehabilitacji neurologicznej), psychiatrycznych, onkologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych oraz w poradniach zdrowia psychicznego.

Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii a także uczestnicząc w projektach naukowych.

W swojej pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty PTTPB, którego jest członkinią. Pracę poddaje stałej superwizji.

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń nastroju (depresja, CHAD, dystymia…)
 • wszelkich zaburzeń lękowych
 • dermatillomanii i trichotillomanii
 • zaburzeń snu 
 • silnego lub przewlekłego stresu
 • kryzysów życiowych
 • PTSD, zaburzeń adaptacyjnych
 • żałoby, straty, 
 • chorób somatycznych 
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • trudności w relacjach
 • wypalenia zawodowego 
 • jak również z zagadnieniami neuroróżnorodności (ADHD i ASD)
 • perfekcjonizmu klinicznego
 • chcącymi poprawić jakość życia

Prowadzi sesje również w języku angielskim i hiszpańskim / Provides help to English and Spanish-speaking clients / También realiza consultas en inglés y español.

 

Grzegorz Chołuj 

Aktor zawodowy, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w ramach całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Absolwent 2-letniego studium “Pomocy psychologicznej Gestalt w praktyce zawodowej”. Trener biznesu specjalizujący się wsparciem w obszarze wystąpień publicznych, motywacji, autoprezentacji i sprzedaży. Licencjonowany trener REFA Bundesverband e.V. Od 2002 roku tworzy i realizuje autorskie programy rozwojowe odnoszące się do psychologii i sztuki, z wykorzystaniem technik psychodramy i psychoterapii Gestalt, dla młodzieży i dorosłych.  Trener i Coach w biznesie. Posiada bardzo duże doświadczenie pracy z młodzieżą.

Zaprasza do kontaktu młodzież i dorosłych, którzy:

 •  interesują się samorozwojem i chcą pogłębić wiedzę o sobie samym zanurzonym w świecie relacji z innymi i z otaczającym światem…
 • chcą zrozumieć własne wybory i właśnie znajdują się w sytuacji podjęcia ważnych decyzji,
 • poszukują sensu istnienia i mają poczucie, że błądzą, że tracą siły…
 • z jakiegoś powodu pogubili się na ścieżkach życia i tęsknią za poczuciem, że mają wpływ na siebie i świat…
 • doświadczają zagubienia, odrzucenia i braku akceptacji…
 • chcą odkryć i wzmocnić swój osobowościowy potencjał…
 • odczuwają lęk w sytuacjach prywatnych i zawodowych (lęk przed oceną, wystąpieniem publicznym etc.)
 • chcą w sposób holistyczny i integralny pracować nad zrozumieniem siebie w momencie życia, w którym się znajdują, w kontekście przebytych traum, doświadczeń, wyborów, etc.
 • są po prostu ciekawi tego Kim są, skąd przychodzą i dokąd zmierzają. “Gnothi seauton (gr.) – Poznaj samego siebie”

“Wystarczy lekkie pchnięcie myśli…”

 

Anna Kostera

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu (Szkoła psychoterapii CBT w Warszawie). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła kurs neuropsychologii na uniwersytecie w Maastricht. Nieustannie się kształci i szkoli, odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg. Maxie C. Maultsby, Jr.), Terapii Schematu a także Terapii par. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz terapię par. Prowadzi również szkolenia z zakresu motywacji, radzenia sobie ze stresem oraz wypalenia zawodowego – zarówno indywidualne jak i dla firm. Wieloletnie doświadczenie pracy w dużych firmach i wiedza z zakresu psychologii biznesu w połączeniu z wiedzą i narzędziami poznawczo-behawioralnymi pozwala jej lepiej zrozumieć i pomóc w problemach dzisiejszego „szybkiego, zabieganego świata”.

Pracuje z osobami, które zmagają się z:

 • chorobami przewlekłymi i onkologicznymi
 • depresją i wahaniami nastroju
 • problemami z samooceną
 • spadkiem motywacji i wypaleniem zawodowym
 • chronicznym stresem
 • lękiem
 • problemami adaptacyjnymi
 • problemami w relacjach

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

Terapia to proces spotkania się ze sobą a moim zadaniem jako terapeuty jest stworzyć takie warunki, by to spotkanie było jak najbardziej owocne”

 

Roma Kujawa 

Jest psychologiem z ponad 26 letnim stażem, ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo- behawioralnego nr 796. Ukończyła szkolenie z zakresu EMDR Level I oraz II. Posiada bogate doświadczenie w pracy psychologicznej. 

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła pracując jako psycholog w szkole podstawowej i placówkach opiekuńczo- wychowawcza.

Psychoterapię indywidualną prowadzi w oparciu o nurt poznawczo- behawioralny, który łączy min. z podejściem systemowym oraz EMDR. Wciąż podnosi swoje umiejętności psychoterapeutyczne uczestnicząc w licznych szkoleniach. Nabytą  wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy dostosowując metody i techniki do klienta.

Uważa, że założenia teoretyczne i praktyka terapii poznawczo- behawioralnej oparte są na rzetelnych badaniach naukowych, jest terapią o empirycznie udowodnionej skuteczności. Charakteryzuje się ustrukturowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta. W porównaniu z innymi rodzajami psychoterapii jest określana jako metoda krótkoterminowa.

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga zmienić sposób myślenia i zachowania, co przyczynia się do poprawy funkcjonowania. W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii zajmuje się problemami i trudnościami powodującymi aktualne cierpienie klienta.

Specjalizuje się w pomocy osobom, które mają objawy:

 • nadmiernego lęku i niepokoju ( napady paniki, lęk w kontaktach z ludźmi)
 • obniżenia nastroju (depresji)
 • natrętnych myśli i przymusowych czynności (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • zaburzeń zachowania i emocji
 • zaburzeń funkcjonowania społecznego i emocjonalnego rozpoczynających się w dzieciństwie
 • stresu w następstwie sytuacji traumatycznych i kryzysowych (zespół stresu pourazowego)
 • niskiej samooceny

oraz pragną zmiany w swoim funkcjonowaniu  mając potrzebę osobistego rozwoju.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów terapii poznawczo-behawioralnej. W swojej pracy stosuje się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralne

“Gdy ludzie uczą się oceniać swoje myślenie w sposób bardziej realistyczny i przystosowawczy, ich stan emocjonalny i zachowanie ulega poprawie”. – Judith S. Beck

 

Anna Szostak 

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, ze specjalizacją wychowawczą oraz terapeutka w nurcie integratywnym w trakcie specjalizacji.

Jej doświadczenie zawodowe jest owocem licznych kursów, w tym:

 • terapii zaburzeń odżywiania,
 • racjonalnej terapii zachowania,
 • kursu terapii poznawczo-behawioralnej
 • pracy z metodą Self-Reg do wsparcia dzieci.

Praktyka terapeutyczna obejmuje szeroki zakres zaburzeń, takich jak:

 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • depresję
 • trudności w radzeniu sobie z codziennością.

Specjalizuje się także w pomocy w kryzysach rozwojowych i życiowych, oferując ją zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom oraz młodzieży (od 13 roku życia, w przypadku młodszych dzieci służy konsultacjami dla rodziców).

W roli prezeski fundacji Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania, dysponuje 10-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze terapii odżywiania.

Praktyka obejmuje także pracę z pacjentami pozostającymi w niemonogamicznych i poliamorycznych związkach, oferując wsparcie indywidualne.

Ze swojego zróżnicowanego wykształcenia jako muzyk i psycholog szkolna (obecnie szkoła muzyczna) specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą, oraz muzykami, pomagając im w radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi, relacyjnymi, tremą przed występami oraz rozwijaniem talentu muzycznego.

Jest także autorką nagrań i podcastów na temat zdrowia psychicznego i psychodietetyki, prelegentką na konferencjach i wykładach oraz udziela wywiadów dla mediów dotyczących tematyki zdrowia psychicznego i zaburzeń odżywiania.

Oferuje wsparcie rodzinom poszukującym pomocy dla bliskich z diagnozą zaburzeń odżywiania.

Gwarantuje kompleksową i wszechstronną pomoc w różnorodnych obszarach, opartą na wieloletnim doświadczeniu i zaangażowaniu w rozwój zdrowia psychicznego oraz rozwoju osobistego.

W swojej pracy kieruję się mottem zaczerpniętym z myśli Jespera Juula: „Decydująca dla procesu wychodzenia z problemów osobistych jest większa samoświadomość oraz idąca za tym umiejętność określania własnych potrzeb i granic – i walczenia o nie”.

 

Honorata Łukaszewska 

Psycholog, terapeuta traumy w szkoleniu Somatic Experiencing™, facylitator pierwszej pomocy emocjonalnej EmotionAid®.  Pracowała w Wielkopolskim Centrum Onkologii.  Ma doświadczenia w wolontariacie w hospicjum i liczne szkolenia z zakresu pracy ze stratą. Ukończyła trzyletnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem DMT, cykl Praca z dotykiem w SE® wg Yuri Zeleza, szkolenie z Life/Art-Process® Anny Halprin, Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała D. Kapperta oraz liczne szkolenia z choreoterapii i pracy z ciałem. Prowadzi warsztaty dla dorosłych z EmotionAid® i innych metod opartych na pracy z ciałem. 

Pracuje integratywnie, wykorzystując metody oparte na teorii poliwagalnej, zwł. Somatic Experiencing™, metody terapii akceptacji i zaangażowania ACT, mindfulness, oraz nurty humanistyczne. Ma doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami depresyjno- lękowymi, z traumami szokowymi (wypadki, napaść itd.), traumą medyczną,  traumami relacyjnymi, współuzależnionymi, niepełnosprawnymi umysłowo, seniorami, osobami  chorującymi i ich bliskimi i osobami w żałobie. Jako germanistka udziela pomocy terapeutycznej również w języku niemieckim. Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi.

Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing oraz członkiem polskiego chapteru Assosiation for Contextual Behavior Science ACBC.

Towarzyszy jako terapeuta zwłaszcza osobom zmagającym się:

 • z przewlekłym stresem i wyczerpaniem
 • z obniżonym nastrojem, depresją
 • z lękiem, napadami paniki
 • ze skutkami zdarzeń traumatycznych (zabiegi medyczne, trudne hospitalizacje, wypadki, katastrofy, przemoc, nadużycia itd.)
 • ze skutkami zaniedbań i przemocy ze strony opiekunów/rodziców
 • z doświadczeniem życia z osobą uzależnioną, w rodzinie dysfunkcyjnej
 • z chorobą przewlekłą, np. onkologiczną  lub z opieką nad osobą chorującą lub z niepełnosprawnością
 • z trudnościami ze snem, jedzeniem
 • z trudnościami w relacjach
 • z niską samooceną, wstydem, nieakceptacją w środowisku, brakiem asertywności
 • doświadczającymi kryzysu (np. utrata pracy, emigracja, wyprowadzka, opuszczenie domu rodzinnego, trudne wybory życiowe)
 • ciężko przechodzącymi żałobę i  inne straty
 • zagrożonymi wypaleniem zawodowym
 • chcącymi się rozwijać w kierunku swoich wartości

POMAGA medykom, służbom mundurowym, nauczycielom i innym osobom szczególnie narażonym na obciążenie stresem w regulacji systemu nerwowego metodą EmotionAid® oraz Somatic Experiencing® aby mogli skutecznie działać i ochronić ich przed wyczerpaniem.

Udziela pomocy także w języku niemieckim. / Sie leistet die psychologische Hilfe in Deutsch.

Jako terapeutka chcę być Twoim towarzyszem w rozwoju, tak abyś umiał/a żyć – mimo nieuniknionego cierpienia czy strat – życiem, jakim chcesz żyć.

 

Urszula Jurczak-Robaszkiewicz 

Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła m. in. Kurs Podstawowy Terapii Systemowej oraz  Kurs Zaawansowany z zakresu psychoterapii systemowej, indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), Kurs Mediatora Rodzinnego (KOPD), szkolenie: Systemowo-integracyjna terapia par (Tom Levold, WTTS), szkolenie: Kliniczne zastosowania hipnozy (Brent Geary, PIE).

Oprócz praktyki w gabinecie prywatnym doświadczenie zawodowe uzyskała, pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego  dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego w ramach psychiatrii środowiskowej. Aktualnie pracuje w każdym z tych obszarów.

Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych i nastolatków, terapię par i małżeństw oraz konsultacje i terapię rodzinną.
 • W swojej pracy opiera się na podejściu systemowym, integrując je z innymi nurtami.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
 • Pracuje w poszanowaniu Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zaprasza do kontaktu osoby, które cierpią z powodu:

 • trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami, lękiem, myślami lub zachowaniami,
 • problemów w relacjach społecznych, rodzinnych, w związku / małżeństwie,
 • depresji, obniżonego nastroju lub jego wahań,
 • nadmiernego niepokoju, lęków, natrętnych myśli,
 • zaburzeń psychotycznych,
 • obniżonej samooceny, braku wiary w siebie, trudności w podejmowaniu decyzji,
 • kryzysowych sytuacji i silnego stresu,
 • braku ogólnej satysfakcji z życia,

a także:

 • pary / małżeństwa, które borykają się z problemami w związku,
 • rodziców, doświadczających trudności wychowawczych lub trudności w obliczu rozstania,
 • rodziny, doświadczające problemów w relacjach i życiu rodzinnym.

W wolnych chwilach praktykuje biały śpiew, amatorską renowację mebli i akwarelę, oraz obecność w lesie i ogrodzie.

„Żaden człowiek i żaden ludzki los nie może być porównywany z innym człowiekiem i innym losem. Każda sytuacja jest niepowtarzalna i każda wymaga innych reakcji.” Viktor E. Frankl

 

Justyna Janiec-Palczewska

Psychoterapeutka w procesie certyfikacji w nurcie psychoterapii Gestalt. Ukończyła szkolenie w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, absolwentka socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, arteterapii i edukacji wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym, specjalistka zarządzania zasobami ludzkimi, uczestniczka warsztatów Non Violence Comunication, kursów terapii Miltona Ericksona, kursów technik wyobrażeniowych w terapii poznawczo – behawioralnej i innych z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Pomoże Ci przyjrzeć się twojej sytuacji życiowej i przejść przez trudne sytuacje. Gestalt to metoda, która gdy się ją wplecie w życie pozwala żyć pełniej i lepiej, dzięki niej Twoje życie nabierze innych barw.

Wspieranie i towarzyszenie w zmianie przynosi jej wiele satysfakcji. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii Gestalt, psychologii pozytywnej, Porozumienia Bez Przemocy, arteterapii, ale przede wszystkim jest człowiekiem, który Cię zrozumie i wesprze.

Oferuje pomoc osobom, które:

 • czują że potrzebują pomocy
 • utknęły w martwym punkcie
 • poszukują swojej wewnętrznej mocy
 • nie wierzą w siebie
 • doświadczają smutku
 • czują się samotne
 • zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości
 • doświadczają depresji, przygnębienia
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych
 • zmagają się z brakiem sprawczości
 • nie lubią siebie
 • doświadczają lęku, niepokoju
 • mają trudności w radzeniu sobie z życiowymi problemami
 • doświadczają silnego stresu oraz trudności w jego opanowaniu
 • mają trudności w relacjach z innymi, komunikowaniu się, nawiązywaniu kontaktów
 • mają problemy rodzinne
 • odczuwają niską samoocenę
 • są nieśmiałe
 • chcą lepiej poznać siebie
 • chcą zmienić swoje życie na lepsze

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi i nastolatkami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

„Rozmowa leczy rany lepiej niż czas”

 

Monika Bronikowska

Terapeutka, oferująca pomoc psychologiczną w nurcie Gestalt (Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt). W pracy nad emocjami, przekonaniami, zmianą destrukcyjnych nawyków wykorzystuje również podejście krótkoterminowej terapii poznawczo – behawioralnej RTZ. Trenerka kompetencji miękkich (ukończyła podyplomowe studium trenerskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza). Coach – absolwentka akredytowanych przez International Coaching Federation kursów coachingowych, obecnie w intensywnym procesie, przygotowującym do poziomu Professional Certified Coach. Entuzjastka literatury pięknej – z pierwszego wykształcenia filolog –  oraz radiowego mikrofonu – stąd dyplom z logopedii i wspieranie pracy nad głosem. Pomysłodawczyni spotkań rozwojowo – wsparciowych dla kobiet, które realizowane były w klimatycznym poznańskim Serdeczniku. Utrzymuje profesjonalizm zawodowy dzięki regularnej superwizji oraz przestrzeganiu standardów Kodeksu Etycznego PTPG oraz PTP.

Prywatnie – mama Nikoli, żona z doświadczeniami, wierna przyjaciółka i niepoprawna miłośniczka psiaków.

Do kontaktu i relacji terapeutycznej zaprasza osoby dorosłe, które:

 • poszukują wewnętrznej siły
 • doświadczone trudami chcą odważniej iść przez swoje życie
 • przeżywają życiowe zakręty i stoją przed wyzwaniami nowej drogi
 • potrzebują wsparcia w odzyskaniu kontroli i decyzyjności
 • chcą pokochać siebie na nowo
 • chcą nauczyć się nazywać i odczuwać emocje
 • poszukują własnej tożsamości i autentyczności
 • pragną zrozumienia i pogodzenia się z przeszłością
 • odczuwają zmęczenie narzuconą życiowo i społecznie rolą
 • przeżywają wypalenie zawodowe

„Rzeczywistość to nie to, co nas otacza lecz to, co sami budujemy” – Irvin David Yalom

 

Magdalena Wiercioch

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Obecnie kształci się w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Ukończyła studia podyplomowe z Psychodietetyki oraz z Psychologii społecznej.  Swoje umiejętności rozwija biorąc udział w licznych warsztatach i szkoleniach z zakresu psychoterapii.

Pracując w nurcie poznawczo – behawioralnym, stosuje elementy Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Uważności oraz wykorzystuje techniki Terapii Schematu.

Jest jej bliskie podejście egzystencjalne oraz Self – compassion (samowspółczucie).

W swojej pracy kieruje się zasadą, że skuteczność terapii w dużej mierze zależy od relacji opartej na poszanowaniu drugiej osoby i systemu jej wartości, a także na empatycznym rozumieniu Drugiego – zarówno złożoności, jak i wyjątkowości jego przeżyć.

W terapii indywidualnej pracuje z osobami, które:

 • doświadczyły straty
 • cierpią z powodu żałoby
 • mają trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • doświadczają trudności w relacjach
 • doświadczyły nagłej zmiany
 • odczuwają nadmierny lęk, niepokój
 • odczuwają obniżony nastrój
 • doświadczają problemów ze snem
 • zmagają się z problemem jedzenia pod wpływem emocji
 • doświadczają trudności z powodu niskiej samooceny
 • chcą lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje
 • pragną, bardziej niż dotychczas, wspierać siebie

„W psychoterapii chodzi o to, jak myślisz. Chodzi o to, jak żyjesz ze swoimi emocjami. Chodzi o perspektywy, jakie wnosisz do relacji z istotnymi dla ciebie ludźmi. Chodzi o to, do czego dążysz w swoim życiu i jak możesz nieświadomie utrudniać sobie osiąganie tych celów. Chodzi o pomoc w zrozumieniu, że zmiana, o którą się starasz, istnieje już w tobie. To uznanie i docenienie iskry czegoś odwiecznego, która jest w twoim sercu.” J. Bugental

 

Joanna Dronka-Skrzypczak

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku psychosomatyka i somatopsychologia (SWPS), ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowań, certyfikowana Instruktorka Rekreacji Ruchowej – Hipoterapii. Na co dzień pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego, przede wszystkim z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego, skupiając się w swojej pracy na zagadnieniach związanych z psychosomatyką.

W terapii stosuje techniki i metody łączenia pracy ciała i umysłu. Razem z pacjentem szuka najlepszych rozwiązań i dróg radzenia sobie na co dzień z problemami z poszanowaniem potrzeb ciała. W pracy przede wszystkim wykorzystuje wiedzę i doświadczenie z zakresu biologicznych podstaw psychologii, neuroprzekaźnictwa, neuroplastyczności. Łączy tematy związane z dobrostanem psychicznym ze zdrowiem ciała i zaspokajaniem jego potrzeb.

Zaangażowana w pracę na rzecz pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, prowadzi kanał edukacyjny O, choroba na youtubie, zajmuje się edukacją i psychoedukacją pacjentów i specjalistów w tym zakresie. Od 2020 roku, jako jedyna osoba z Polski jest członkiem PROMS – inicjatywy European Charcot Fundation mającej na celu poprawę jakości życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Specjalizuje się w pracy z:

 • Osobami po diagnozie choroby przewlekłej, które potrzebują pomocy w przejściu procesu radzenia sobie z chorobą,
 • Bliskimi osób, które doświadczają choroby przewlekłej,
 • Osobami doświadczającymi objawów psychosomatycznych – bóli, napięć, dolegliwości żołądkowo jelitowych,
 • Osobami doświadczającymi skutków przewlekłego stresu, lęku, szczególnie objawiających się pod postacią somatyczną,
 • Pacjentami doświadczającymi przewlekłego bólu,
 • Osobami, które mają trudność w radzeniu sobie z emocjami – wyrażaniem, nazywaniem, oraz zrozumieniem ich roli.

„Objaw psychosomatyczny nie jest objawem wymyślonym. Wymaga wsparcia, terapii i leczenia – nie tylko samego objawu np. w postaci bólu, ale także przyczyny. U podstawy objawu psychosomatycznego zazwyczaj leży lęk, problem z emocjami, napięciem czy przewlekłym stresem. Podczas terapii uczysz się na nowo dialogu między swoim umysłem a ciałem ”.

 

Jakub Handszu

Jest psychoterapeutą w szkoleniu, oferującym terapię opartą na psychologii analitycznej Carla Gustawa Junga. Szkolenie odbywa się w Stowarzyszeniu Analityków Jungowskich w Warszawie. Literaturoznawca, absolwent i doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także badacz psychologii religii i wpływu filozoficznych tradycji antycznych na współczesną myśl psychologiczną. 

W swoim podejściu stara się zrozumieć ludzkie cierpienie, na które można prawdziwie spojrzeć i załagodzić w pogłębionej więzi terapeutycznej. Odpowiednia reakcja na cierpienie staje się możliwa przy właściwym docenieniu złożoności relacji i wyjątkowości pacjenta, jak również wglądzie w głębię, wielowymiarowość oraz nieświadomą części psychiki. Trudności i bolesne dylematy życiowe, z którymi pomaga się zmierzyć, są dla niego sygnałem, że umysł pacjenta wymaga uwagi, a ich zrozumienie i wgląd wyrasta na gruncie człowieczeństwa i empatii dzielonej w relacji terapeutycznej. 

Pracuje z osobami, które zmagają się z:

 • Nerwicami
 • Depresją
 • Symptomami psychosomatycznymi
 • Kryzysami życiowymi
 • Problemami relacyjnymi
 • Problemami z tożsamością seksualną
 • Kwestiami związanymi z duchowością
 • Samoakceptacja
 • Stanami lękowymi
 • Borderline
 • Chorobą schizofrenii, chorobą afektywną dwubiegunową 
 • Trudnościami z powodu hospitalizacji 

Pracuje również z osobami, które potrzebują wsparcia w sferach osobistego znaczenia, m.in. działalności intelektualnej, artystycznej.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

“Z przemocy, która wszystkie istoty ciemięży, wyswobadza się ten, kto się przezwycięży” Goethe, Geheimnisse 

 

Jagoda Klincewicz

Filozofka, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia, ukończyła dwuletnie szkolenie I stopnia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, obecnie w trakcie szkolenia II stopnia. Konsultantka Ayurwedy. Trenerka Mindfulness, prowadzi szkolenia dla firm – Trening Redukcji Stresu, warsztaty wyjazdowe dla kobiet oraz indywidualne i grupowe kursy Mindfulness. Od wielu lat medytuje, pracuje z ciałem i oddechem. Zawraca do siebie by móc być bardziej dla innych. Po nauki i praktykę jeździ do Indii.

Człowieka widzi holistycznie i wierzy, że zdrowie zarówno fizyczne jak i emocjonalne bierze się z dobrego przepływu między wszystkimi jego częściami- ciałem, umysłem, emocjami i sercem.

Wierzy, że człowiek ma nieskończone możliwości samouzdrawiania i dokonywania zmian, a wszystko czego potrzebuje ma już w sobie, czasem jednak potrzebuje drugiego człowieka by dotrzeć do swojego potencjału, dokonać zmiany, doświadczyć zrozumienia i zobaczyć pełniejszy obraz siebie oraz okoliczności, w których się znajduje. Głęboki, wspierający kontakt z terapeutą może być początkiem zdrowszej relacji z samym sobą i innymi, oraz pełniejszego, bardziej satysfakcjonującego życia.

Czerpie wiedzę i korzysta z różnorodnych metod, wciąż się szkoli i dostosowuje narzędzia do człowieka i okoliczności, traktując każdą osobę indywidualnie, uwzględniając jej potencjał i potrzeby, oraz szanując jej granice.

Pracuje z osobami dorosłymi, parami oraz młodzieżą. Przyjazna osobom LGBT.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

GŁÓWNE OBSZARY PRACY:

 • Osoby w kryzysie, z doświadczeniem straty, choroby, rozstania.
 • Osoby doświadczające obniżonego nastroju, depresji, nadmiernego lęku.
 • Osoby  z doświadczeniem wypalenia zawodowego lub z potrzebą zmiany.
 • Osoby niemogące się uwolnić od natrętnych myśli.
 • Osoby z doświadczeniem traumy lub trudnych doświadczeń w przeszłości, które utrudniają im cieszenie się w pełni życiem i relacjami.
 • Osoby z niejasnym poczuciem swojego miejsca w życiu oraz potrzeb, bez poczucia celu czy sensu.
 • Osoby z niskim poczuciem własnej wartości.
 • Osoby, które doświadczają trudności w relacjach i związkach.
 • Osoby, które odczuwają małą radość z życia i relacji.
 • Osoby doświadczające choroby i związanych z nią ograniczeń, w tym bólu.
 • Osoby samotne i cierpiące.
 • Osoby zmagające się z zaburzeniami żywienia.
 • Osoby doświadczające chronicznego lub przejściowego stresu.
 • Osoby chcące rozwijać się i poszerzać swoją świadomość.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.” C.G. Jung

 

Karolina Arczewska

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia – ukończyła dwuletnie szkolenie I stopnia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Kontynuuje naukę na II etapie. Stale poszerza swoją wiedzę i doświadczenie poprzez udział w dodatkowych szkoleniach i treningach. Jej praca podlega regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w Punkcie Interwencji Kryzysowej, Szkole Podstawowej, czy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Na co dzień, poza gabinetem, pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Pracuje indywidualne z osobami dorosłymi. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii i psychoterapii humanistycznej. Bliskie jest jej także podejście systemowe. Gestalt jest metodą integrującą ciało, umysł i emocje. Pozwala doświadczyć prawdziwego kontaktu ze sobą i z drugim człowiekiem. Relacja terapeutyczna daje możliwość otworzenia się na zmianę, zaakceptowania tego, co jest i zintegrowania osobistych doświadczeń. Pracuje w zaufaniu do klienta oraz do wspólnej drogi, jaką jest proces terapeutyczny.

Pracuje m.in. z osobami, które:

 • doświadczają silnego lęku, depresji, zaburzeń nastroju,
 • doświadczają obniżonego poczucia własnej wartości,
 • doświadczyły traumy, choroby przewlekłej, straty,
 • doświadczają wypalenia zawodowego i/lub silnego stresu,
 • mają trudności w relacjach lub związkach,
 • zmagają się z myślami samobójczymi,
 • doświadczają trudności ze snem,
 • doświadczają wykluczenia społecznego,
 • chcą lepiej poznać oraz rozumieć siebie, swoje potrzeby i pragnienia,
 • czują, że nie pasują do otaczającego je świata,
 • chcą nauczyć się lepiej rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje emocje.

“Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono” J. P. Sartre

 

Adrianna Andrzejewska

Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia na etapie klinicznym w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Ukończyła akredytowane przez International Coach Federation szkolenia coachingowe. Uzyskała certyfikat Life Coacha, Coacha Grupowego i Zespołowego. Jest również certyfikowaną Hipnoterapeutką. 

Z pasją i zaangażowaniem wspiera Fundację Małgosi Braunek „Bądź”, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne. Tworzy i prowadzi autorskie warsztaty dla kobiet. Do pracy z drugim człowiekiem podchodzi holistycznie łącząc wszelkie zdobyte doświadczenie osobiste i zawodowe w dużych firmach oraz wiedzę z ponad 600 godzin dodatkowych szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, mindfulness, terapii, psychologii, psychologii transpersonalnej, pracy z ciałem i oddechem – i wciąż się szkoli.

Pracuje z osobami dorosłymi w gabinecie oraz online, które:

 • potrzebują w życiu zmiany, 
 • mają trudności ze stawianiem granic, tym samym dbaniem o własne potrzeby,
 • odczuwają w ciele skutki tłumionych emocji,
 • doświadczają kryzysu, straty, choroby lub rozstania,
 • zmagają się z traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości, które zabierają radość bycia,
 • przeżywają wewnętrzne konflikty pomiędzy tym, czego tak naprawdę chcą, a powinnościami i oczekiwaniami innych,
 • mają trudności w radzeniu sobie z emocjami – ich wyrażaniem, nazywaniem i odczuwaniem,
 • doświadczają trudności w relacjach i związkach,
 • odczuwają nadmierny lęk, obniżenie nastroju lub są w depresji,
 • nie radzą sobie z nadmiernym krytycyzmem i perfekcjonizmem,
 • nie mogą uwolnić się od natrętnych myśli, poczucia gorszości i niewystarczalności,
 • doświadczają wypalenia zawodowego,
 • odczuwają chroniczny lub przejściowy stres,
 • chcą odkryć swój potencjał, rozwijać się i poszerzać swoją świadomość.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje w oparciu o Kodeks Etyki Psychoterapeuty Gestalt.

„Bardzo ważna jest dla mnie bezpieczna relacja terapeutyczna, która bez wątpienia prowadzi do uzdrawiania, tego co trudne. Wspieram w poszerzaniu świadomości klienta, odkrywaniu potencjału i dokonywaniu zmiany. Wierzę, że przyszliśmy na świat po to, aby doświadczać i każde doświadczenie, nawet te trudne może dać wgląd w nas samych i doprowadzić do odnalezienia swojego prawdziwego Ja, co za tym idzie szczęścia, wolności i spójności na poziomie ciała, duszy i umysłu. Jak mawiał Fritz Perls współtwórca psychoterapii Gestalt”:

„Bądź, jaki jesteś i wówczas zobaczysz, kim jesteś i jak jesteś. Pozwól sobie przez moment lub dwa na to, co chcesz zrobić i odkryj, co rzeczywiście robisz. Zaryzykuj troszkę, jeśli możesz. Czuj swoje własne uczucia. Mów swoje własne słowa. Myśl swoje własne myśli. Bądź sobą. Odkrywaj. Zaplanuj swój rozwój poprzez doświadczanie siebie.”

 

Jacek Skowronek

Psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem pracy w zawodzie, psychoterapeuta systemowy oraz członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie kontynuuje edukację i superwizję.

Ukończył psychologię (UH SWPS W-wa) oraz II stopniowy, 4-letni Kurs Psychoterapii Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej (WTTS Poznań). Pracuje w oparciu o założenia terapii systemowej lecz stosuje również metody poznawczo-behawioralne jak RTB. Doświadczenie zdobywał prowadząc własną Pracownię Psychologiczną w kraju i zagranicą. W Düsseldorfie (Niemcy) udzielając szeroko pojętego wsparcia dla rodzin dotkniętych ciężką, nieuleczalną chorobą (psychoonkologia) – tu użytecznym było wykształcenie teologiczne (mgr teologii UKSW W-wa). W kraju pracując z dziećmi i młodzieżą w szkołach, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (diagnoza psychologiczna możliwości intelektualnych, cech osobowości, trudności szkolnych i problemów wychowawczych), placówkach pomocy społecznej MOPS, PCPR gdzie obok interwencji psychologicznej zajmował się wsparciem rodzin dysfunkcyjnych oraz dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, zasiadał w  zespołach orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Współpracował z sądem jako kurator i biegły sądowy zajmując się między innymi badaniami, opiniowaniem. Jako psycholog transportu prowadził badania psychologiczne (psychotesty) kierowców, operatorów, instruktorów, egzaminatorów, badania do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w ramach resortu Transportu Publicznego i Medycyny Pracy. Współpracując z instytucjami i placówkami ( Urzędy Miast i Gmin, MORPA) prowadził terapię uzależnień – dyżury psychologa i konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, – profilaktyka uzależnień, praca w zespołach MGKRPA. W ramach EFS we współpracy z wieloma instytucjami i firmami szkoleniowymi jako psycholog-trener prowadził psychoedukację – ponad 12000 godzin przeprowadzonych zajęć wsparcia psychologiczno-terapeutycznego w formie warsztatów grupowych oraz konsultacji indywidualnych.

Wieloletnie doświadczenie jako psychoterapeuta zdobywał pracując w Pilskim Centrum Psychoterapii oraz prowadząc własne gabinety a także Centrum Medyczne MOTIMED-Poznań, Specjalistyczne Centrum Medyczne OMEGA Suchy Las, NZOZ PSYCHOMEDIC Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna-Poznań, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży TERMEDICA-Poznań gdzie zajmował się terapią indywidualną (osoby dorosłe, młodzież od lat 12), terapią uzależnień oraz terapią par, rodzin.

Duże i różnorodne doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres oddziaływania pozwalają mu na efektywne udzielanie pomocy psychologicznej jako psycholog/psychoterapeuta.

Zaprasza młodzież od lat 12, osoby dorosłe – terapia indywidualna, pary i rodziny – terapia par, rodzin i grupowa kierując się przesłaniem:

„Człowiek jest najważniejszy – pomagam mu lepiej żyć”.

Sesje / terapia indywidualna, par i rodzin (młodzież powyżej 12 roku życia, dorośli) prowadzone są w języku polskim, niemieckim i rosyjskim. / Сеансы / Индивидуальная терапия, пары и семьи (молодежь старше 12 лет, взрослые) проводятся на польском, немецком и русском языках. / Sitzungen / Einzeltherapie, Paare und Familien (Jugendliche über 12 Jahre, Erwachsene) werden auf Polnisch, Deutsch und Russisch durchgeführt.