Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Joanna Zapała
Psycholog – specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/42), psychoterapeutka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zaawansowane szkolenia między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA.  Od 2003 roku Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy – RBT). Terapeutka EMDR certyfikat University of Birmingham & EMDR Europe. Ukończyła całościowe szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej DBT Comprehensive. Posiada Certyfikat Provider Safe & Sound Protocol (SSP) w oparciu o Teorię Poliwagalną dr Stephena Porgesa. Absolwentka Kursu Empathy Based Business & Life Coaching. Trener Treningu Grupowego, Trener Biznesu. Instruktorka Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Ruchu i Tańca w Essen). Certyfikowana psychoonkolog (Cert. PTPO nr 13) i superwizorka psychoonkologii (Cert. PTPO nr 2), certyfikowana terapeutka i superwizorka Programu Simontona (Simonton Cancer Center), Trener Psychoonkologii (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne). Absolwentka całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie akredytowanego przez SN Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach całościowych kursów psychoterapeutycznych.

 • Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, par i grupową.
 • W swojej pracy integruje różne podejścia: poznawczo – behawioralne (w tym EMDR, ACT, DBT, TS, RTZ), systemowe (w tym IFS, EGO STATE THERAPY), strategiczne ericksonowskie, humanistyczno – doświadczeniowe ( w tym psychodrama, EFT) z podejściem egzystencjalnym.
 • Pracując z osobami, które mają w swoim doświadczeniu przeżycia traumatyczne stosuje EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Terapia EMDR odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych).
 • Korzysta z Terapii Schematu wg. Jeffrey’a Young’a.
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
 • Prowadzi warsztaty praktyki integralnej, rejsy rozwojowe z Wojciechem Eichelbergerem, coaching, warsztaty dla osób w kryzysie zdrowotnym, szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia dla profesjonalistów i biznesu.

Pracuje głównie z osobami które:

 • chcą poznawać i lepiej rozumieć siebie, lepiej rozpoznawać własne emocje i konstruktywnie radzić sobie z nimi,
 • przechodzą kryzys, potrzebują psychicznego wsparcia, mają problemy w relacjach z innymi i potrzebna jest im terapia,
 • cierpią w związku z zaburzeniami osobowości, nastroju (depresje), zaburzeniami nerwicowymi (lęki)
 • cierpią w związku z zaburzeniami związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną, chorują przewlekle.

Moim zadaniem jest łagodzić ludzkie cierpienie

 

Wojciech Domagalski

Psycholog i psychoterapeuta. Pracuje terapeutycznie od roku 2007.

Główne obszary pracy:

· lęki związane z relacjami z innymi (np. w kontaktach towarzyskich i zawodowych, przed wystąpieniami publicznymi, itp.),
· lęki związane z bezpieczeństwem i zdrowiem,
· niskie poczucie własnej wartości,
· poczucie samotności,
· poczucie winy,
· problemy w związkach,
· problemy w rodzinie,
· trudności w radzeniu sobie ze złością własną i innych,
· trudności w podejmowaniu decyzji,
· trudności w byciu asertywnym,
· radzenie sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi,
· trudności w odnalezieniu swojego miejsca i określeniu własnych potrzeb,
· niskie poczucie zadowolenia z życia, nieumiejętność cieszenia się, niezdolność do spontaniczności,
· dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym.

Kształcenie rozpoczął w nurcie humanistycznym (dwa lata szkolenia w metodzie Gestalt, półroczny kurs Analizy Transakcyjnej), czteroletnie podyplomowe studia terapeutyczne ukończył w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia, która łączy elementy terapii humanistycznych i poznawczych (takich jak Terapia Schematów). Od wielu lat jest jednak w superwizji psychodynamicznej i obecnie to ten nurt w największym stopniu określa jego rozumienie tego, co pacjentom dolega i jak im pomagać.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

 

Grażyna Nieradko

Bardzo doświadczony psycholog, psychoterapeuta.

Prowadzi terapię par i małżeństw, rodzin oraz terapię indywidualną.

W pracy integruje dorobek skutecznych nurtów terapeutycznych. Zaliczyła ponad 1600 godzin profesjonalnych szkoleń, warsztatów, kursów i nadal podnosi swoje kompetencje zawodowe. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Terapii Ericksonowskiej. Jej nauczycielami byli m.in B.B. Geary, E.L. Rossi, J.K. Zeig (USA). Kształciła się też w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, w Polskim Instytucie Neurolingwistycznego Programowania w Warszawie – posiada Certyfikat Praktyka NLP i Certyfikat Mistrza Praktyka NLP zgodnie z wymogami Europejskiego Stowarzyszenia NLPt (EA NLPt).

Specjalizuje się w terapii par i małżeństw. Skutecznie pomaga, parom i małżonkom, którzy:

 • są po doświadczeniach zdrady;
 • mają trudności z porozumiewaniem się;
 • są w procesie rozstawania i chcą m.in. u siebie i dzieci zmniejszyć koszty emocjonalne;
 • potrzebują profesjonalnego wsparcia
 • chcą być lepszymi rodzicami i potrzebują porad wychowawczych, mediacji rodzicielskich.

W terapii indywidualnej skutecznie pomaga osobom, które:

 • cierpią z powodu depresji, lęków,
 • mają trudności w kontaktach z innymi,
 • zgłaszają kolejne niepowodzenia w związkach,
 • trudno im uwolnić się od bolesnej przeszłości,
 • nie radzą sobie ze stresem.

W pracy kieruje się zasadą „leczenie powinno być tak krótkie, jak to możliwe”

 

Magdalena Dobrzańska – Danielewicz
Psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/26), psychoterapeuta, specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, dietetyk medyczny.
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ukończyła Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (10/2016) oraz uzyskała rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej do prowadzenia psychoterapii. W 2018 r. otrzymała dyplom ukończenia Studium Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży wydany przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbywała specjalizację z psychologii klinicznej z subspecjalizacją z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w ochronie zdrowia, z najlepszym wynikiem w 2014 r., za co otrzymała list gratulacyjny od Ministra Zdrowia.  Odbyła szereg szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i psychoterapii (m.in. psychoterapii krótkoterminowej, lęków, depresji, pracy z ciałem, hipnozy klinicznej, zaburzeń odżywiania). Posiada także Certyfikat Praktyka NLP 36/2003. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w poradniach i oddziałach szpitalnych. W codziennej pracy integruje wiedzę z różnych kierunków psychoterapii (m.in. systemowego, psychodynamicznego, ericksonowskiego, gestalt, poznawczo-behawioralnego), pracy z ciałem i medycyny. Na codzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz jest kierownikiem merytorycznym Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w Swarzędzu. Pełni także funkcję kierownika specjalizacji psychologii klinicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

 • Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Ocenia rozwój psychomotoryczny dzieci. Wykonuje badania inteligencji, sprawności funkcji poznawczych m.in. uwagi, pamięci, myślenia oraz badania neuropsychologiczne.
 • Prowadzi grupy dla młodzieży borykającej się z problemami okresu dorastania oraz rodzinnymi.
 • Specjalizuje się w kompleksowej terapii osób z nadwagą i otyłością.
 • Realizuje szkolenia o tematyce psychologicznej i dietetycznej dla nauczycieli, pracowników firm i w ramach projektów unijnych.

W praktyce kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, którego jest członkiem. Należy do Samorządu Zawodowego Psychologów oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
Swoją pracę poddaje superwizji.

 

Justyna Pach-Kołecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 698). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuje w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg. Maxie C. Maultsby, Jr., Rational Behavior Therapy-RBT). Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w SWPS. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo -Behawioralnej.

Oferuję pomoc osobom, które:

 • doświadczają lęku, niepokoju
 • doświadczają depresji, przygnębienia
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych
 • zmagają się z przewlekłą chorobą somatyczną, utratą sprawności
 • mają trudności w radzeniu sobie z życiowymi problemami
 • doświadczają silnego stresu oraz trudności w jego opanowaniu
 • mają trudności w relacjach z innymi, komunikowaniu się, nawiązywaniu kontaktów
 • mają problemy rodzinne
 • nie wierzą we własne możliwości
 • odczuwają niską samoocenę, nieśmiałość
 • chcą lepiej poznać siebie, znaleźć zasoby i możliwości w celu poprawy jakości swojego życia
 • doświadczają wypalenia zawodowego

 

Katarzyna Przerwa-Zydorowicz
Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta w zakresie neuropsychologii; historyk sztuki
W sposobie rozumienia człowieka łączę głęboko humanistyczne podejście egzystencjalne z metodami poznawczo-behawioralnymi o udowodnionej skuteczności. Wychodzę z założenia, że pomoc psychologiczna to nie zestaw gotowych schematów działania, lecz oparte na zrozumieniu spotkanie z drugim człowiekiem w trudnym dla niego czasie. To budowanie krok po kroku przestrzeni do konstruktywnego poradzenia sobie z trudnościami powstałymi w następstwie życiowych kryzysów. Nieudany związek, rozwód, problemy w pracy, choroba, strata bliskiej osoby, wypadek… Nie zawsze jednak przyczyna jest bezpośrednio uchwytna, a mimo to czujemy, że coś jest nie tak. To właśnie rozmowa oparta na zrozumieniu i akceptacji pozwoli odnaleźć w sobie siłę do zmiany.

Specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym:

 • stresu w obliczu sytuacji kryzysowych i traumatycznych
 • dolegliwości somatycznych o podłożu emocjonalnym
 • trudności związanych z przewlekłą chorobą somatyczną (chorobami układu krążenia, neurologicznymi)
 • nadmiernego lęku i niepokoju
 • obniżenia nastroju
 • natrętnych myśli i przymusowych czynności
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji (partnerskich, społecznych)

Prowadzę również działania diagnostyczne z zakresu neuropsychologii:

 • badanie funkcji poznawczych w kontekście urazów oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • neuropsychologiczne badania dzieci i młodzieży
 • diagnoza różnicowa chorób otępiennych

 

Katarzyna Borowiec

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu: 684). Psychologię ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(specjalność – psychologia kliniczna). Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyła również całościowe szkolenie Terapii Schematów ISST (Interntional Society of Schema Therapy) – w trakcie certyfikacji.
W ramach rozwoju zawodowego uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych z zakresu psychoterapii (DBT, ACT, CFT, MBSR, Dialog Motywujący, IFS). Doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i psychoterapii uzyskała pracując m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Jonschera na Oddziale Psychiatrii w Poznaniu, Poradniach Zdrowia Psychicznego i Oddziałach Dziennych. Obecnie poza prywatną praktyką, pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Pracuje pod stałą superwizją (certyfikowanego superwizora PTTPB). Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej (PTTPB), European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT).

W terapii indywidualnej skutecznie pomaga osobom, które:

 • przeżywają kryzys emocjonalny (depresja, lęk, niepokój),
 • zmagają się z trudnościami w relacjach interpersonalnych, w związku z niską samooceną i nieśmiałością,
 • doświadczyły traumatycznych zdarzeń,
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych, bólowych,
 • zmagają się z zaburzeniami odżywiania,
 • doświadczały wszelkich form przemocy (w relacjach prywatnych i zawodowych),
 • chcą nauczyć się stawiania granic i dawania wsparcia samym sobie,
 • chcą nauczyć się radzić sobie ze stresem,
 • zmagają się z wypaleniem zawodowym.

W swojej pracy terapeutycznej łączy terapię poznawczo-behawioralną z narzędziami Terapii Schematów, DBT, ACT, MBCT. 

Od ponad 20 lat również trener i coach biznesu. W ramach praktyki zawodowej prowadzi szkolenia / warsztaty, coaching, mentoring
dla osób w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia dla profesjonalistów i biznesu.

Sesje terapeutyczne oraz warsztaty prowadzone również w języku angielskim / Therapeutic sessions and workshops also conducted in English.

 

Aleksandra Krajczewska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 969). Ukończyła z wyróżnieniem czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu (pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej). Prowadzi terapię dla dorosłych i młodzieży. Na co dzień, poza gabinetem, pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Psychoterapii Remedis Pro w Toruniu, Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poradni Zdrowia Psychicznego Termedica w Poznaniu oraz Domu Samopomocy w Wągrowcu. Specyfikę pracy z dziećmi i młodzieżą poznała pracując przez kilka lat jako psycholog w szkole podstawowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Aktywnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Do jej głównych zainteresowań naukowych i zawodowych należy psychologia pozytywna (badająca uwarunkowania szczęśliwego życia) oraz trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnych, głównie terapia schematów, której techniki wykorzystuje w pracy terapeutycznej.

Swoją ofertę w sposób szczególny kieruje do osób, które:

 • cierpią z powodu depresji, wahań nastroju,
 • doświadczają lęku,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysu lub po przeżytej traumie,
 • mają trudności w relacjach międzyludzkich,
 • chcą lepiej radzić sobie ze stresem,
 • cierpią na bezsenność,
 • mają problemy adaptacyjne,
 • chcą podnieść samoocenę i nabyć większą pewność siebie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, stosuje zasadę poufności, przestrzega zasad kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego.

 

Aleksandra Rzymkowska-Sáez 

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog specjalizujący się w psychologii klinicznej.

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii poznawczo-behawioralnej z uwzględnieniem kontekstu systemowego i elementami terapii schematu i trzeciej fali (ACT, DBT i MBCT). Zawodowo związana ze szpitalem klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pomagając pacjentom przewlekle chorym oraz zmagającym się z kryzysem a także ich bliskimi, wsparcia udziela również w pracowni psychologicznej, prowadząc badania psychologiczne osobowości, temperamentu, funkcji poznawczych, badania kierowców oraz badania z zakresu medycyny pracy.

Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując z pacjentami hospitalizowanymi na oddziałach leczących dzieci i dorosłych: neurologicznych, rehabilitacyjnych (w tym rehabilitacji neurologicznej), psychiatrycznych, onkologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych oraz w poradniach zdrowia psychicznego.

Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w kursach (w tym kursu terapii poznawczo-behawioralnej- obecnie w procesie certyfikacji, oraz czteroletniego kursu specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej), szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii a także uczestnicząc w projektach naukowych.

W swojej pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty PTTPB, poddając ją superwizji.

Specjalizuje się w pracy z osobami, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • silnego stresu
 • kryzysów życiowych
 • straty
 • żałoby
 • choroby somatycznej
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • trudności w relacjach
 • wypalenia zawodowego
 • trudności z pamięcią i pogorszeniem funkcji poznawczych
 • zaburzeń snu
 • chcącymi poprawić jakość życia

Prowadzi sesje również w języku angielskim i hiszpańskim / Provides help to English and Spanish-speaking clients / También realiza consultas en inglés y español.

 

Zofia Czerwińska 

Psycholog, psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia, Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień (nr certyfikatu: SP/1646/2019) Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna), I stopień Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, dwuletnie Studium Dialogu Motywującego oraz Studium Terapii Uzależnień. Naukę kontynuuje w 4-letniej Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.   Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz regularnej superwizji ponieważ uważa, ze psychoterapeuta jest głównym narzędziem w terapii. W swojej pracy korzysta z Dialogu Motywującego oraz z bogatych technik i metod nurtu Gestalt, który integruje umysł z ciałem i duchowością człowieka. Pracuje w Stowarzyszeniu Grupa Stonewall oraz w Poradni MONAR w Poznaniu. Jest terapeutką przyjazną osobom LGBT.

W mojej pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja Klient-Psychoterapeuta, autentyczność, oraz zaufanie. Uniwersalnym celem psychoterapii jest poszerzenie świadomości oraz zobaczenie siebie na nowo. Bliska jest mi Paradoksalna Teoria Zmiany F. Perlsa, która głosi, że prawdziwa zmiana jest akceptacją dla siebie, a przynajmniej akceptacja ta jest warunkiem dla osiągania zmian przez świadome podejmowanie decyzji. Obecnie coraz większą wagę przywiązujemy do naszej diety, ale wciąż zbyt mało uwagi zwracamy na to, czym karmimy nasze umysły, dlatego staram się nauczyć moich Klientów obserwacji własnych myśli , stawiania granic oraz wprowadzić do ich życia więcej uważności, spokoju i wglądu w samych siebie. Dbam o to by sesja terapeutyczna była spotkaniem dwóch osób w atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji, podczas którego wspieram oraz towarzyszę Klientowi w zmianie i realizacji osobistego celu terapii.

Swoją ofertę psychoterapii indywidualnej kieruje do osób:

 • trwających w destrukcyjnych nawykach i relacjach pomimo chęci zmiany,
 • cierpiących na depresję, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, przygnębienie,
 • po stracie bliskiej osoby, związku,
 • doświadczających wykluczenia społecznego i trudności w relacjach,
 • uzależnionych od substancji i/lub zachowań oraz ich bliskich,
 • LGBTQ+ i bliskich,
 • z myślami samobójczymi lub destrukcyjnymi, samookaleczających się
 • stosujących i /lub doświadczających przemocy fizycznej lub emocjonalnej,
 • w kryzysie, doświadczonych traumą,
 • chcących rozwinąć świadomość swojego funkcjonowania i wziąć odpowiedzialność za swoje życie,
 • chcących nauczyć się stawiania granic i dawania wsparcia samym sobie na co dzień
 • nadużywających chemseksu, z diagnozą wirusa HIV

 

Grzegorz Chołuj 

Aktor zawodowy, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w ramach całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Absolwent 2-letniego studium „Pomocy psychologicznej Gestalt w praktyce zawodowej”. Trener biznesu specjalizujący się wsparciem w obszarze wystąpień publicznych, motywacji, autoprezentacji i sprzedaży. Licencjonowany trener REFA Bundesverband e.V. Od 2002 roku tworzy i realizuje autorskie programy rozwojowe odnoszące się do psychologii i sztuki, z wykorzystaniem technik psychodramy i psychoterapii Gestalt, dla młodzieży i dorosłych.  Trener i Coach w biznesie. Posiada bardzo duże doświadczenie pracy z młodzieżą.

Zaprasza do kontaktu młodzież i dorosłych, którzy:

 •  interesują się samorozwojem i chcą pogłębić wiedzę o sobie samym zanurzonym w świecie relacji z innymi i z otaczającym światem…
 • chcą zrozumieć własne wybory i właśnie znajdują się w sytuacji podjęcia ważnych decyzji,
 • poszukują sensu istnienia i mają poczucie, że błądzą, że tracą siły…
 • z jakiegoś powodu pogubili się na ścieżkach życia i tęsknią za poczuciem, że mają wpływ na siebie i świat…
 • doświadczają zagubienia, odrzucenia i braku akceptacji…
 • chcą odkryć i wzmocnić swój osobowościowy potencjał…
 • odczuwają lęk w sytuacjach prywatnych i zawodowych (lęk przed oceną, wystąpieniem publicznym etc.)
 • chcą w sposób holistyczny i integralny pracować nad zrozumieniem siebie w momencie życia, w którym się znajdują, w kontekście przebytych traum, doświadczeń, wyborów, etc.
 • są po prostu ciekawi tego Kim są, skąd przychodzą i dokąd zmierzają. „Gnothi seauton (gr.) – Poznaj samego siebie”

„Wystarczy lekkie pchnięcie myśli…”

 

Anna Kostera

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu (Szkoła psychoterapii CBT w Warszawie). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła kurs neuropsychologii na uniwersytecie w Maastricht. Nieustannie się kształci i szkoli, odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg. Maxie C. Maultsby, Jr.), Terapii Schematu a także Terapii par. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży oraz terapię par. Prowadzi również szkolenia z zakresu motywacji, radzenia sobie ze stresem oraz wypalenia zawodowego – zarówno indywidualne jak i dla firm. Wieloletnie doświadczenie pracy w dużych firmach i wiedza z zakresu psychologii biznesu w połączeniu z wiedzą i narzędziami poznawczo-behawioralnymi pozwala jej lepiej zrozumieć i pomóc w problemach dzisiejszego „szybkiego, zabieganego świata”.

Pracuje z osobami, które zmagają się z:

 • chorobami przewlekłymi i onkologicznymi
 • depresją i wahaniami nastroju
 • problemami z samooceną
 • spadkiem motywacji i wypaleniem zawodowym
 • chronicznym stresem
 • lękiem
 • problemami adaptacyjnymi
 • problemami w relacjach

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

Terapia to proces spotkania się ze sobą a moim zadaniem jako terapeuty jest stworzyć takie warunki, by to spotkanie było jak najbardziej owocne”

 

Roma Kujawa 

Jest psychologiem z ponad 26 letnim stażem, ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada certyfikat psychoterapeuty poznawczo- behawioralnego nr 796. Ukończyła szkolenie z zakresu EMDR Level I oraz II. Posiada bogate doświadczenie w pracy psychologicznej. 

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła pracując jako psycholog w szkole podstawowej i placówkach opiekuńczo- wychowawcza.

Psychoterapię indywidualną prowadzi w oparciu o nurt poznawczo- behawioralny, który łączy min. z podejściem systemowym oraz EMDR. Wciąż podnosi swoje umiejętności psychoterapeutyczne uczestnicząc w licznych szkoleniach. Nabytą  wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy dostosowując metody i techniki do klienta.

Uważa, że założenia teoretyczne i praktyka terapii poznawczo- behawioralnej oparte są na rzetelnych badaniach naukowych, jest terapią o empirycznie udowodnionej skuteczności. Charakteryzuje się ustrukturowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta. W porównaniu z innymi rodzajami psychoterapii jest określana jako metoda krótkoterminowa.

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga zmienić sposób myślenia i zachowania, co przyczynia się do poprawy funkcjonowania. W odróżnieniu od innych rodzajów psychoterapii zajmuje się problemami i trudnościami powodującymi aktualne cierpienie klienta.

Specjalizuje się w pomocy osobom, które mają objawy:

 • nadmiernego lęku i niepokoju ( napady paniki, lęk w kontaktach z ludźmi)
 • obniżenia nastroju (depresji)
 • natrętnych myśli i przymusowych czynności (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • zaburzeń zachowania i emocji
 • zaburzeń funkcjonowania społecznego i emocjonalnego rozpoczynających się w dzieciństwie
 • stresu w następstwie sytuacji traumatycznych i kryzysowych (zespół stresu pourazowego)
 • niskiej samooceny

oraz pragną zmiany w swoim funkcjonowaniu  mając potrzebę osobistego rozwoju.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów terapii poznawczo-behawioralnej. W swojej pracy stosuje się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralne

„Gdy ludzie uczą się oceniać swoje myślenie w sposób bardziej realistyczny i przystosowawczy, ich stan emocjonalny i zachowanie ulega poprawie”. – Judith S. Beck

 

Anna Szostak 

Psycholog, terapeuta w trakcie specjalizacji, ukończyła Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie ze specjalizacją wychowawczą oraz liczne kursy doszkalające (m.in. Racjonalną Terapię Zachowania, terapię zaburzeń odżywiania, terapię poznawczo-behawioralną u dorosłych oraz pracę z dziećmi metodą Self-Reg). Prezes fundacji Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania. Psycholog szkolny.

Specjalizuje się w pomocy:

 • osobom dorosłym oraz dzieciom powyżej 13 roku życia z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się) – terapia indywidualna, 
 • zapewniając wsparcie i psychoedukację rodzicom dzieci poniżej 13 roku życia, które przejawiają zaburzenia odżywiania typu anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, neofobia żywieniowa, wybiórczość pokarmowa,
 • nastolatkom i młodym dorosłym doświadczających kryzysów rozwojowych

Prowadzi także diagnostykę i terapię:

 • obniżenia nastroju,
 • nadmiernego lęku,
 • natręctw, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,
 • zaburzeń emocjonalnych,
 • zaburzeń zachowania,
 • funkcjonowania w społeczeństwie,
 • nadmiernego stresu,
 • niskiej samooceny. 

oraz terapię indywidualną dla osób pozostających w atypowych związkach (niemonogamicznych, poliamorycznych itp). 

Prowadzi terapię w nurcie integratywnym.

W swojej pracy kieruję się mottem zaczerpniętym z myśli Jespera Juula: „Decydująca dla procesu wychodzenia z problemów osobistych jest większa samoświadomość oraz idąca za tym umiejętność określania własnych potrzeb i granic – i walczenia o nie”.

 

Honorata Łukaszewska 

Psycholog, terapeuta traumy w szkoleniu Somatic Experiencing™, facylitator pierwszej pomocy emocjonalnej EmotionAid®.  Pracowała w Wielkopolskim Centrum Onkologii.  Ma doświadczenia w wolontariacie w hospicjum i liczne szkolenia z zakresu pracy ze stratą. Ukończyła trzyletnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem DMT, cykl Praca z dotykiem w SE® wg Yuri Zeleza, szkolenie z Life/Art-Process® Anny Halprin, Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała D. Kapperta oraz liczne szkolenia z choreoterapii i pracy z ciałem. Prowadzi warsztaty dla dorosłych z EmotionAid® i innych metod opartych na pracy z ciałem. 

Pracuje integratywnie, wykorzystując metody oparte na teorii poliwagalnej, zwł. Somatic Experiencing™, metody terapii akceptacji i zaangażowania ACT, mindfulness, oraz nurty humanistyczne. Ma doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami depresyjno- lękowymi, z traumami szokowymi (wypadki, napaść itd.), traumą medyczną,  traumami relacyjnymi, współuzależnionymi, niepełnosprawnymi umysłowo, seniorami, osobami  chorującymi i ich bliskimi i osobami w żałobie. Jako germanistka udziela pomocy terapeutycznej również w języku niemieckim. Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi.

Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing oraz członkiem polskiego chapteru Assosiation for Contextual Behavior Science ACBC.

Towarzyszy jako terapeuta zwłaszcza osobom zmagającym się:

 • z przewlekłym stresem i wyczerpaniem
 • z obniżonym nastrojem, depresją
 • z lękiem, napadami paniki
 • ze skutkami zdarzeń traumatycznych (zabiegi medyczne, trudne hospitalizacje, wypadki, katastrofy, przemoc, nadużycia itd.)
 • ze skutkami zaniedbań i przemocy ze strony opiekunów/rodziców
 • z doświadczeniem życia z osobą uzależnioną, w rodzinie dysfunkcyjnej
 • z chorobą przewlekłą, np. onkologiczną  lub z opieką nad osobą chorującą lub z niepełnosprawnością
 • z trudnościami ze snem, jedzeniem
 • z trudnościami w relacjach
 • z niską samooceną, wstydem, nieakceptacją w środowisku, brakiem asertywności
 • doświadczającymi kryzysu (np. utrata pracy, emigracja, wyprowadzka, opuszczenie domu rodzinnego, trudne wybory życiowe)
 • ciężko przechodzącymi żałobę i  inne straty
 • zagrożonymi wypaleniem zawodowym
 • chcącymi się rozwijać w kierunku swoich wartości

POMAGA medykom, służbom mundurowym, nauczycielom i innym osobom szczególnie narażonym na obciążenie stresem w regulacji systemu nerwowego metodą EmotionAid® oraz Somatic Experiencing® aby mogli skutecznie działać i ochronić ich przed wyczerpaniem.

Udziela pomocy także w języku niemieckim. / Sie leistet die psychologische Hilfe in Deutsch.

Jako terapeutka chcę być Twoim towarzyszem w rozwoju, tak abyś umiał/a żyć – mimo nieuniknionego cierpienia czy strat – życiem, jakim chcesz żyć.

 

Anna Giżycka 

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w ramach całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Socjolożka oraz pedagożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jej pasją są ludzie, od ponad 10 lat towarzyszy im w procesie zmian i rozwoju. Prowadziła placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Jako animatorka działań lokalnych i trenerka współpracowała z przedstawicielami różnych środowisk: instytucji, organizacji pozarządowych, biznesu, inspirując ich przedstawicieli do działań na rzecz współpracy oraz samorozwoju. Posiada certyfikat VCC mediatora, ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia. Pracuje w podejściu eklektycznym, czerpiąc głównie z podejścia systemowo – ericksonowskiego.

Zaprasza do kontaktu młodzież i dorosłych, którzy:

 • chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje wybory
 • odczuwają cierpienie emocjonalne
 • chcą wprowadzić zmianę w życiu
 • chcą odkryć swój potencjał i umieć go wykorzystać
 • borykają się z poczuciem lęku, samotności, straty,
 • doświadczają depresji, zaburzeń nastroju
 • chcą zidentyfikować swoje granice i nauczyć się dbałości o siebie
 • mają poczucie braku kontroli w życiu
 • są członkami rodziny w trakcie rozstania
 • doświadczają braku akceptacji

Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Interesuje się sztuką niefiguratywną i odkrywaniem nieoczywistych miejsc na mapie Polski.

„Człowiek jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma swój ster i wszystko co potrzebne, żeby popłynąć. Terapeuta, nauczyciel to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu.” – Milton H. Erickson

 

Urszula Jurczak-Robaszkiewicz 

Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła m. in. Kurs Podstawowy Terapii Systemowej oraz  Kurs Zaawansowany z zakresu psychoterapii systemowej, indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), Kurs Mediatora Rodzinnego (KOPD), szkolenie: Systemowo-integracyjna terapia par (Tom Levold, WTTS), szkolenie: Kliniczne zastosowania hipnozy (Brent Geary, PIE).

Oprócz praktyki w gabinecie prywatnym doświadczenie zawodowe uzyskała, pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego  dla dorosłych, dzieci i młodzieży, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego w ramach psychiatrii środowiskowej. Aktualnie pracuje w każdym z tych obszarów.

Posiada Certyfikat Terapeuty Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych i nastolatków, terapię par i małżeństw oraz konsultacje i terapię rodzinną.
 • W swojej pracy opiera się na podejściu systemowym, integrując je z innymi nurtami.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
 • Pracuje w poszanowaniu Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zaprasza do kontaktu osoby, które cierpią z powodu:

 • trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami, lękiem, myślami lub zachowaniami,
 • problemów w relacjach społecznych, rodzinnych, w związku / małżeństwie,
 • depresji, obniżonego nastroju lub jego wahań,
 • nadmiernego niepokoju, lęków, natrętnych myśli,
 • zaburzeń psychotycznych,
 • obniżonej samooceny, braku wiary w siebie, trudności w podejmowaniu decyzji,
 • kryzysowych sytuacji i silnego stresu,
 • braku ogólnej satysfakcji z życia,

a także:

 • pary / małżeństwa, które borykają się z problemami w związku,
 • rodziców, doświadczających trudności wychowawczych lub trudności w obliczu rozstania,
 • rodziny, doświadczające problemów w relacjach i życiu rodzinnym.

W wolnych chwilach praktykuje biały śpiew, amatorską renowację mebli i akwarelę, oraz obecność w lesie i ogrodzie.

„Żaden człowiek i żaden ludzki los nie może być porównywany z innym człowiekiem i innym losem. Każda sytuacja jest niepowtarzalna i każda wymaga innych reakcji.” Viktor E. Frankl

 

Bogusława Michalska

Psycholożka. Terapeutka Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach w trakcie procesu certyfikacji, prowadzonym przez  Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, którego jest członkinią. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego SWPS oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W pracy terapeutycznej korzysta głównie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, która odwołuje się do integracyjnej pracy z człowiekiem, łącząc takie podejścia jak Porozumienie Bez Przemocy, Terapię Systemową, Ericksonowską, Narracyjną oraz Terapię Akceptacji i Zaangażowania.

Jej główne zainteresowania skupiają się wokół postmodernistycznych i doświadczeniowych modeli psychoterapii – Systemu Wewnętrznej Rodziny oraz Terapii Koherencji. Stale poszerza swoje kompetencje w tym obszarze poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach w zakresie wybranych zagadnień klinicznych w ośrodkach kształcenia psychoterapii. W celu osiągnięcia jak najwyższej skuteczności terapii sięga również po elementy innych nurtów i metod, zawsze stawiając na pierwszym miejscu ich użyteczność dla klienta. Biorąc pod uwagę wielowymiarowość człowieka, czyli oprócz emocji i myśli także jego ciało, energię i duchowość, stosuje techniki relaksacyjne, wizualizacje i medytacje. Jest w procesie terapii własnej, superwizji, interwizji, bierze udział w grupach ćwiczeniowo-konsultacyjnych w obszarze terapii które stosuje.

Doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając staże w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu w terapii osób zmagających się z zaburzeniami lękowymi, w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz prowadząc własną praktykę terapeutyczną. Ponadto z wiedzą psychologiczną łączy swoje 10-letnie doświadczenie menadżerskie z pracy w branży finansowej. Wykorzystuje doświadczenia interpersonalne i komunikacyjne w budowaniu rozwoju osobistego, w osiąganiu i przekraczaniu celów zawodowych i życiowych. Pomaga klientom w zrozumieniu i zaakceptowaniu siebie, poprawie samooceny i relacji z innymi, przeprowadza przez proces zmiany, poszukuje nowych dróg rozwoju ku szczęśliwemu i pełnemu życiu. Wartości, którymi kieruje się w rozwijaniu relacji terapeutycznej z klientem to: szacunek, akceptacja, otwartość i zaufanie.

Pracuje w obszarach:

 • kryzysów i wyzwań życiowych
 • zdarzeń traumatycznych
 • depresji, stresu, lęku, złości, bezsenności
 • przemocy, dyskryminacji, konfliktów w relacjach rodzinnych, społecznych, towarzyskich i zawodowych
 • wypalenia zawodowego
 • asertywności, samooceny i samokrytyki związanej z ciągłą potrzebą spełniania oczekiwań innych, stawiania granic, wspierania siebie, godności, definiowania i dbania o własne zasoby i potrzeby
 • wsparcia dla seniorów w samotności, depresji, odzyskania sensu i radości życia
 • problemów wieku dorastania, poszukiwania własnej tożsamości, celów i wartości życiowych

Prowadzi sesje indywidualne dorosłych i młodzieży w gabinecie oraz online.

„W ciągu całego życia człowiek nie tyle jest, ile stwarza siebie” – Fiodor Dostojewski

 

Justyna Janiec-Palczewska

Pomoc psychologiczna w nurcie psychoterapii Gestalt. Szkolenie w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, absolwentka socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, arteterapii i edukacji wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym, specjalistka zarządzania zasobami ludzkimi, uczestniczka warsztatów Non Violence Comunication.

Pomoże Ci przyjrzeć się twojej sytuacji życiowej i przejść przez trudne sytuacje. Gestalt to metoda, która gdy się ją wplecie w życie pozwala żyć pełniej i lepiej, dzięki niej życie nabiera innych barw.

Od lat rozmawia z ludźmi i wspieranie ich i towarzyszenie w zmianie przynosi jej wiele satysfakcji. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii Gestalt, Porozumienia Bez Przemocy, psychologii pozytywnej, arteterapii, ale przede wszystkim jest człowiekiem, który Cię zrozumie i wesprze.

Oferuje pomoc osobom, które:

 • czują że utknęły w martwym punkcie
 • doświadczają smutku
 • czują się samotne
 • zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości
 • doświadczają depresji, przygnębienia
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych
 • zmagają się z brakiem sprawczości
 • nie wierzą w siebie
 • doświadczają lęku, niepokoju
 • mają trudności w radzeniu sobie z życiowymi problemami
 • doświadczają silnego stresu oraz trudności w jego opanowaniu
 • mają trudności w relacjach z innymi, komunikowaniu się, nawiązywaniu kontaktów
 • mają problemy rodzinne
 • odczuwają niską samoocenę, nieśmiałość
 • chcą lepiej poznać siebie, chcą zmienić swoje życie na lepsze

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi i nastolatkami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

„Kiedy gaśnie słońce zapalają się gwiazdy”

 

Monika Bronikowska

Terapeutka, oferująca pomoc psychologiczną w nurcie Gestalt (Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt). W pracy nad emocjami, przekonaniami, zmianą destrukcyjnych nawyków wykorzystuje również podejście krótkoterminowej terapii poznawczo – behawioralnej RTZ. Trenerka kompetencji miękkich (ukończyła podyplomowe studium trenerskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza). Coach – absolwentka akredytowanych przez International Coaching Federation kursów coachingowych, obecnie w intensywnym procesie, przygotowującym do poziomu Professional Certified Coach. Entuzjastka literatury pięknej – z pierwszego wykształcenia filolog –  oraz radiowego mikrofonu – stąd dyplom z logopedii i wspieranie pracy nad głosem. Pomysłodawczyni spotkań rozwojowo – wsparciowych dla kobiet, które realizowane były w klimatycznym poznańskim Serdeczniku. Utrzymuje profesjonalizm zawodowy dzięki regularnej superwizji oraz przestrzeganiu standardów Kodeksu Etycznego PTPG oraz PTP.

Prywatnie – mama Nikoli, żona z doświadczeniami, wierna przyjaciółka i niepoprawna miłośniczka psiaków.

Do kontaktu i relacji terapeutycznej zaprasza osoby dorosłe, które:

 • poszukują wewnętrznej siły
 • doświadczone trudami chcą odważniej iść przez swoje życie
 • przeżywają życiowe zakręty i stoją przed wyzwaniami nowej drogi
 • potrzebują wsparcia w odzyskaniu kontroli i decyzyjności
 • chcą pokochać siebie na nowo
 • chcą nauczyć się nazywać i odczuwać emocje
 • poszukują własnej tożsamości i autentyczności
 • pragną zrozumienia i pogodzenia się z przeszłością
 • odczuwają zmęczenie narzuconą życiowo i społecznie rolą
 • przeżywają wypalenie zawodowe

„Rzeczywistość to nie to, co nas otacza lecz to, co sami budujemy” – Irvin David Yalom

 

Magdalena Wiercioch

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Obecnie kształci się w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Ukończyła studia podyplomowe z Psychodietetyki oraz z Psychologii społecznej.  Swoje umiejętności rozwija biorąc udział w licznych warsztatach i szkoleniach z zakresu psychoterapii.

Pracując w nurcie poznawczo – behawioralnym, stosuje elementy Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Uważności oraz wykorzystuje techniki Terapii Schematu.

Jest jej bliskie podejście egzystencjalne oraz Self – compassion (samowspółczucie).

W swojej pracy kieruje się zasadą, że skuteczność terapii w dużej mierze zależy od relacji opartej na poszanowaniu drugiej osoby i systemu jej wartości, a także na empatycznym rozumieniu Drugiego – zarówno złożoności, jak i wyjątkowości jego przeżyć.

W terapii indywidualnej pracuje z osobami, które:

 • doświadczyły straty
 • cierpią z powodu żałoby
 • mają trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • doświadczają trudności w relacjach
 • doświadczyły nagłej zmiany
 • odczuwają nadmierny lęk, niepokój
 • odczuwają obniżony nastrój
 • doświadczają problemów ze snem
 • zmagają się z problemem jedzenia pod wpływem emocji
 • doświadczają trudności z powodu niskiej samooceny
 • chcą lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje
 • pragną, bardziej niż dotychczas, wspierać siebie

„W psychoterapii chodzi o to, jak myślisz. Chodzi o to, jak żyjesz ze swoimi emocjami. Chodzi o perspektywy, jakie wnosisz do relacji z istotnymi dla ciebie ludźmi. Chodzi o to, do czego dążysz w swoim życiu i jak możesz nieświadomie utrudniać sobie osiąganie tych celów. Chodzi o pomoc w zrozumieniu, że zmiana, o którą się starasz, istnieje już w tobie. To uznanie i docenienie iskry czegoś odwiecznego, która jest w twoim sercu.” J. Bugental

 

Lena Pilecka

Psycholog, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu, na którym uzyskała tytuł magistra psychologii. Zrealizowała poszerzony kurs seksuologiczny pod okiem dr K. Grunt-Mejer, PhD A. Loewe, dr n.hum. K. Bojarskiej. Ukończyła poszerzony kurs z zakresu analizy transakcyjnej z Panią Magdaleną Sękowską oraz uzyskała certyfikat 101 w zakresie analizy transakcyjnej.

W Centrum Psychoterapii Integralnej ukończyła Szkołę Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) oraz wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Podczas pracy korzysta głównie z technik poznawczo-behawioralnych, jak również z doniesień analizy transakcyjnej. Podczas pracy duży nacisk kładzie na psychoedukację, ćwiczenia i praktyczne pozyskiwanie nowych kompetencji przez klienta. Celem jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie z klientem umiejętności, które usamodzielnią go i pozwolą na stosowanie uczonych metod niezależnie od uczestniczenia w konsultacjach.

Pracuje z osobami dorosłymi zmagającymi się z różnego rodzaju problemami życia codziennego, obniżeniem nastroju, depresją, problemami w pracy oraz relacji, z osobami w kryzysie życiowym, stresie, odczuwającymi napięcie i lęki.

„Kiedy zmienisz sposób, w jaki patrzysz na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz zmieniają się” Max Planck

 

Joanna Dronka-Skrzypczak

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku psychosomatyka i somatopsychologia (SWPS), ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowań. Na co dzień pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego, przede wszystkim z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego, skupiając się w swojej pracy na zagadnieniach związanych z psychosomatyką.

W terapii stosuje techniki i metody łączenia pracy ciała i umysłu. Razem z pacjentem szuka najlepszych rozwiązań i dróg radzenia sobie na co dzień z problemami z poszanowaniem potrzeb ciała. W pracy przede wszystkim wykorzystuje wiedzę i doświadczenie z zakresu biologicznych podstaw psychologii, neuroprzekaźnictwa, neuroplastyczności. Łączy tematy związane z dobrostanem psychicznym ze zdrowiem ciała i zaspokajaniem jego potrzeb.

Zaangażowana w pracę na rzecz pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, prowadzi kanał edukacyjny O, choroba na youtubie, zajmuje się edukacją i psychoedukacją pacjentów i specjalistów w tym zakresie. Od 2020 roku, jako jedyna osoba z Polski jest członkiem PROMS – inicjatywy European Charcot Fundation mającej na celu poprawę jakości życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.

Specjalizuje się w pracy z:

 • Osobami po diagnozie choroby przewlekłej, które potrzebują pomocy w przejściu procesu radzenia sobie z chorobą,
 • Bliskimi osób, które doświadczają choroby przewlekłej,
 • Osobami doświadczającymi objawów psychosomatycznych – bóli, napięć, dolegliwości żołądkowo jelitowych,
 • Osobami doświadczającymi skutków przewlekłego stresu, lęku, szczególnie objawiających się pod postacią somatyczną,
 • Pacjentami doświadczającymi przewlekłego bólu,
 • Osobami, które mają trudność w radzeniu sobie z emocjami – wyrażaniem, nazywaniem, oraz zrozumieniem ich roli.

„Objaw psychosomatyczny nie jest objawem wymyślonym. Wymaga wsparcia, terapii i leczenia – nie tylko samego objawu np. w postaci bólu, ale także przyczyny. U podstawy objawu psychosomatycznego zazwyczaj leży lęk, problem z emocjami, napięciem czy przewlekłym stresem. Podczas terapii uczysz się na nowo dialogu między swoim umysłem a ciałem ”.

 

Jakub Handszu

Jest psychoterapeutą w szkoleniu, oferującym terapię opartą na psychologii analitycznej Carla Gustawa Junga. Szkolenie odbywa się w Stowarzyszeniu Analityków Jungowskich w Warszawie. Literaturoznawca, absolwent i doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także badacz psychologii religii i wpływu filozoficznych tradycji antycznych na współczesną myśl psychologiczną. 

W swoim podejściu stara się zrozumieć ludzkie cierpienie, na które można prawdziwie spojrzeć i załagodzić w pogłębionej więzi terapeutycznej. Odpowiednia reakcja na cierpienie staje się możliwa przy właściwym docenieniu złożoności relacji i wyjątkowości pacjenta, jak również wglądzie w głębię, wielowymiarowość oraz nieświadomą części psychiki. Trudności i bolesne dylematy życiowe, z którymi pomaga się zmierzyć, są dla niego sygnałem, że umysł pacjenta wymaga uwagi, a ich zrozumienie i wgląd wyrasta na gruncie człowieczeństwa i empatii dzielonej w relacji terapeutycznej. 

Pracuje z osobami, które zmagają się z:

 • Nerwicami
 • Depresją
 • Symptomami psychosomatycznymi
 • Kryzysami życiowymi
 • Problemami relacyjnymi
 • Problemami z tożsamością seksualną
 • Kwestiami związanymi z duchowością
 • Samoakceptacja
 • Stanami lękowymi
 • Borderline
 • Chorobą schizofrenii, chorobą afektywną dwubiegunową 
 • Trudnościami z powodu hospitalizacji 

Pracuje również z osobami, które potrzebują wsparcia w sferach osobistego znaczenia, m.in. działalności intelektualnej, artystycznej.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

„Z przemocy, która wszystkie istoty ciemięży, wyswobadza się ten, kto się przezwycięży” Goethe, Geheimnisse 

 

Jagoda Klincewicz

Filozofka, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psychoterapeutka Gestalt w trakcie szkolenia, ukończyła dwuletnie szkolenie I stopnia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, obecnie w trakcie szkolenia II stopnia. Konsultantka Ayurwedy. Trenerka Mindfulness, prowadzi szkolenia dla firm – Trening Redukcji Stresu, warsztaty wyjazdowe dla kobiet oraz indywidualne i grupowe kursy Mindfulness. Od wielu lat medytuje, pracuje z ciałem i oddechem. Zawraca do siebie by móc być bardziej dla innych. Po nauki i praktykę jeździ do Indii.

Człowieka widzi holistycznie i wierzy, że zdrowie zarówno fizyczne jak i emocjonalne bierze się z dobrego przepływu między wszystkimi jego częściami- ciałem, umysłem, emocjami i sercem.

Wierzy, że człowiek ma nieskończone możliwości samouzdrawiania i dokonywania zmian, a wszystko czego potrzebuje ma już w sobie, czasem jednak potrzebuje drugiego człowieka by dotrzeć do swojego potencjału, dokonać zmiany, doświadczyć zrozumienia i zobaczyć pełniejszy obraz siebie oraz okoliczności, w których się znajduje. Głęboki, wspierający kontakt z terapeutą może być początkiem zdrowszej relacji z samym sobą i innymi, oraz pełniejszego, bardziej satysfakcjonującego życia.

Czerpie wiedzę i korzysta z różnorodnych metod, wciąż się szkoli i dostosowuje narzędzia do człowieka i okoliczności, traktując każdą osobę indywidualnie, uwzględniając jej potencjał i potrzeby, oraz szanując jej granice.

Pracuje z osobami dorosłymi, parami oraz młodzieżą. Przyjazna osobom LGBT.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

GŁÓWNE OBSZARY PRACY:

 • Osoby w kryzysie, z doświadczeniem straty, choroby, rozstania.
 • Osoby doświadczające obniżonego nastroju, depresji, nadmiernego lęku.
 • Osoby  z doświadczeniem wypalenia zawodowego lub z potrzebą zmiany.
 • Osoby niemogące się uwolnić od natrętnych myśli.
 • Osoby z doświadczeniem traumy lub trudnych doświadczeń w przeszłości, które utrudniają im cieszenie się w pełni życiem i relacjami.
 • Osoby z niejasnym poczuciem swojego miejsca w życiu oraz potrzeb, bez poczucia celu czy sensu.
 • Osoby z niskim poczuciem własnej wartości.
 • Osoby, które doświadczają trudności w relacjach i związkach.
 • Osoby, które odczuwają małą radość z życia i relacji.
 • Osoby doświadczające choroby i związanych z nią ograniczeń, w tym bólu.
 • Osoby samotne i cierpiące.
 • Osoby zmagające się z zaburzeniami żywienia.
 • Osoby doświadczające chronicznego lub przejściowego stresu.
 • Osoby chcące rozwijać się i poszerzać swoją świadomość.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.” C.G. Jung

 

WSPÓŁPRACA W ZGORZELCU oraz ONLINE:

 

Joanna Lipiec

Psycholog – psychoonkolog; psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Niemczech; kulturoznawca.

Studia psychologiczne ze specjalnością kliniczną oraz studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie behawioralnym odbywa w Dreźnie w Akademie für Allgemeine Psychotherapie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w praktyce psychologicznej, terapeutycznej i psychoonkologicznej, które zdobywała m.in. w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji we Wrocławiu, Klinice Rehabilitacji Psychosomatycznej w Pulsnitz, Klinice Psychosomatyki i Psychoterapii w Szpitalu Miejskim w Görlitz, placówce ambulatoryjnej Rehabilitacji Osób Psychicznie Chorych w Görlitz, a także prowadząc praktykę psychoonkologiczną w Zgorzelcu oraz psychoterapeutyczną w Görlitz (w ramach szkolenia psychoterapeutycznego, pracując pod stałą superwizją). Posiada również doświadczenie pracy psychologicznej z młodzieżą.

Członkini Związku Zawodowego Niemieckich Psychologów.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Uczestniczka konferencji z zakresu psychoonkologii, medycyny paliatywnej oraz sympozjów psychosomatycznych.

Posiada również doświadczenie pracy w biznesie, w prowadzeniu zajęć akademickich i szkoleń, a także doskonale posługuje się językiem niemieckim i angielskim (w tych językach udziela również pomocy).

Oprócz całościowego szkolenia psychoterapeutycznego uczestniczka wielu szkoleń z zakresu różnych zaburzeń psychicznych oraz różnych technik pracy terapeutycznej, w tym pracy z żałobą oraz interwencji kryzysowej dla osób doświadczonych wojną w Ukrainie.

Do współpracy zaprasza osoby:

 • z chorobami onkologicznymi oraz ich bliskich,
 • chorujące somatycznie,
 • z problemami z zakresu psychosomatyki,
 • doświadczające problemów relacji psychika – ciało,
 • doświadczające stresu w obliczu kryzysu związanego z trudną sytuacją, szczególnie chorobą przewlekłą (w tym chorób neurologicznych lub chorób układu krążenia), zagrażającą życiu,
 • z osobami w sytuacji kryzysowej, w trudnej sytuacji życiowej, z zaburzeniami nastroju,
 • zmagające się z przewlekłym bólem,
 • w trakcie leczenia paliatywnego,
 • po stracie i w sytuacji żałoby,
 • po przebytej chorobie tzw. ozdrowieńców,
 • lekarzy oraz pracowników służb medycznych, doświadczających trudności w pracy z pacjentami onkologicznymi, paliatywnymi, chorującymi przewlekle z zagrożeniem życia / nagłej straty pacjenta

W ramach praktyki terapeutycznej w Niemczech pracuje również pod superwizją z osobami dorosłymi z różnymi zaburzeniami psychicznymi, m.in. chorującymi na zaburzenia nastroju, stany depresyjne, zaburzenia lękowe, adaptacyjne, traumatyczne, samatoformiczne, odżywiania, osobowości.

Prowadzi sesje również w języku angielskim i niemieckim.

Provides help to English and German – speaking clients

Bietet Unterstützung für englischsprachige und deutschsprachige Kunden

„Życia nie mierzy się ilością oddechów. ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.” Maya Angelou