Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Joanna Zapała
Psycholog – specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/42), psychoterapeuta. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zaawansowane szkolenia między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA.  Od 2003 roku Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy – RBT). Terapeuta EMDR certyfikat University of Birmingham & EMDR Europe. Absolwentka Kursu Empathy Based Business & Life Coaching. Trener Treningu Grupowego, Trener Biznesu. Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Ruchu i Tańca w Essen). Certyfikowany psychoonkolog (Cert. PTPO nr 13) i superwizor psychoonkologii (Cert. PTPO nr 2), certyfikowany terapeuta i superwizor Programu Simontona (Simonton Cancer Center), Trener Psychoonkologii (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne). W trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. W trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w ramach całościowych kursów psychoterapeutycznych.

 • Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, par i grupową.
 • W swojej pracy integruje różne podejścia: poznawczo – behawioralne (w tym III falę CBT), systemowe, strategiczne ericksonowskie, psychodramę łącząc je głęboko humanistycznym podejściem egzystencjalnym.
 • Pracując z osobami, które mają w swoim doświadczeniu przeżycia traumatyczne stosuje EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Terapia EMDR odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych).
 • Korzysta z Terapii Schematu wg. Jeffrey’a Young’a.
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
 • Prowadzi warsztaty praktyki integralnej, rejsy rozwojowe z Wojciechem Eichelbergerem, coaching, warsztaty dla osób w kryzysie zdrowotnym, szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia dla profesjonalistów i biznesu.

Pracuje głównie z osobami które:

 • chcą poznawać i lepiej rozumieć siebie, lepiej rozpoznawać własne emocje i konstruktywnie radzić sobie z nimi,
 • przechodzą kryzys, potrzebują psychicznego wsparcia, mają problemy w relacjach z innymi i potrzebna jest im terapia,
 • cierpią w związku z zaburzeniami osobowości, nastroju (depresje), zaburzeniami nerwicowymi (lęki)
 • cierpią w związku z zaburzeniami związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną, chorują przewlekle.

Moim zadaniem jest pomóc w rozwiązaniu problemu tak szybko, jak to tylko możliwe.

Wojciech Domagalski

Psycholog i psychoterapeuta. Pracuje terapeutycznie od roku 2007.

Główne obszary pracy:

· lęki związane z relacjami z innymi (np. w kontaktach towarzyskich i zawodowych, przed wystąpieniami publicznymi, itp.),
· lęki związane z bezpieczeństwem i zdrowiem,
· niskie poczucie własnej wartości,
· poczucie samotności,
· poczucie winy,
· problemy w związkach,
· problemy w rodzinie,
· trudności w radzeniu sobie ze złością własną i innych,
· trudności w podejmowaniu decyzji,
· trudności w byciu asertywnym,
· radzenie sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi,
· trudności w odnalezieniu swojego miejsca i określeniu własnych potrzeb,
· niskie poczucie zadowolenia z życia, nieumiejętność cieszenia się, niezdolność do spontaniczności,
· dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym.

Kształcenie rozpoczął w nurcie humanistycznym (dwa lata szkolenia w metodzie Gestalt, półroczny kurs Analizy Transakcyjnej), czteroletnie podyplomowe studia terapeutyczne ukończył w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia, która łączy elementy terapii humanistycznych i poznawczych (takich jak Terapia Schematów). Od wielu lat jest jednak w superwizji psychodynamicznej i obecnie to ten nurt w największym stopniu określa jego rozumienie tego, co pacjentom dolega i jak im pomagać.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

Grażyna Nieradko

Bardzo doświadczony psycholog, psychoterapeuta.

Prowadzi terapię par i małżeństw, rodzin oraz terapię indywidualną.

W pracy integruje dorobek skutecznych nurtów terapeutycznych. Zaliczyła ponad 1600 godzin profesjonalnych szkoleń, warsztatów, kursów i nadal podnosi swoje kompetencje zawodowe. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Terapii Ericksonowskiej. Jej nauczycielami byli m.in B.B. Geary, E.L. Rossi, J.K. Zeig (USA). Kształciła się też w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, w Polskim Instytucie Neurolingwistycznego Programowania w Warszawie – posiada Certyfikat Praktyka NLP i Certyfikat Mistrza Praktyka NLP zgodnie z wymogami Europejskiego Stowarzyszenia NLPt (EA NLPt).

Specjalizuje się w terapii par i małżeństw. Skutecznie pomaga, parom i małżonkom, którzy:

 • są po doświadczeniach zdrady;
 • mają trudności z porozumiewaniem się;
 • są w procesie rozstawania i chcą m.in. u siebie i dzieci zmniejszyć koszty emocjonalne;
 • potrzebują profesjonalnego wsparcia
 • chcą być lepszymi rodzicami i potrzebują porad wychowawczych, mediacji rodzicielskich.

W terapii indywidualnej skutecznie pomaga osobom, które:

 • cierpią z powodu depresji, lęków,
 • mają trudności w kontaktach z innymi,
 • zgłaszają kolejne niepowodzenia w związkach,
 • trudno im uwolnić się od bolesnej przeszłości,
 • nie radzą sobie ze stresem.

W pracy kieruje się zasadą „leczenie powinno być tak krótkie, jak to możliwe”

dr Anita Machaj
psycholog, historyk filozofii; wykładowca UAM (Poznań); ukończyła czteroletni kurs psychoterapii grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz czteroletni kurs psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej; ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii UAM oraz Podyplomowe Studium Seksuologii UAM, jest certyfikowanym doradcą w problemach małżeńskich i rodzinnych oraz certyfikowanym psychologiem – specjalistą z zakresu seksuologii, fundator i prezes fundacji IPiPP proPORT, wykładowca na kursie specjalistycznym czteroletnim dla psychoterapeutów atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii, Superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2015r. Nr 686
 • Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2015r.
 • Certyfikat Trenera Warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2014r. – rekomendacja nr 386
 • Certyfikat Psychoterapeuty Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP) 2013r.
 • Certyfikat doradcy w problemach małżeńskich i rodzinnych PTT 2009r.
 • Certyfikowany psycholog – specjalista z zakresu seksuologii PTT 2009r.

Prowadzi indywidualną psychoterapię:

Długoterminową i krótkoterminową w nurcie integrującym podejście psychodynamiczne, systemowe, poznawczo-behawioralne w paradygmacie humanistycznym.

Prowadzi terapię par i małżeństw

Specjalizuje się w pracy z osobami, które:

 • znajdują się w sytuacji kryzysu związku/ rozpadu związku/sytuacji około rozwodowej
 • potrzebują wsparcia po rozstaniu lub po rozwodzie
 • chcą lepiej poznać swoje potrzeby i zarządzać swoimi emocjami np. nieumiejętność podejmowania życiowych decyzji, niskie poczucie własnej wartości, lęki społeczne (od kryzysu do samopoznania i samorozwoju)
 • chcą lepiej funkcjonować wśród ludzi
 • znajdują się w osobistym kryzysie psychologicznym, potrzebują wsparcia psychicznego oraz pomocy w nowym spojrzeniu na przyszłość (kryzys jako początek zmian na lepsze)
 • potrzebują wsparcia po przedwczesnej stracie dziecka – poronienie lub strata dziecka podczas porodu
 • deklarują trudności indywidualne i relacyjne w zakresie życia seksualnego
 • są poszukującymi swojej tożsamości płciowej/ orientacji seksualnej/ tożsamości seksualnej
 • udziela także wsparcia osobom LGBT w różnych etapach życia

Izabela Chwilczyńska – Sadecka
Psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego i umiejętności społecznych.
Ukończyła szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w nurcie poznawczo – behawioralnym, aktualnie kontynuuje czteroletnią szkołę psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Absolwentka Szkoły Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg Maxie C. Maultsby, Jr., – Rational Behavior Therapy – RBT). Obecnie kształci się również w kierunku Terapeuty psychoonkologicznego Programu Simontona. W pracy terapeutycznej wykorzystuje techniki Terapii Schematów wg. Jeffrey’a Young’a.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Prowadzi terapię indywidualną i grupową, wsparcie w przebiegu choroby nowotworowej oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Pracuje z osobami, które:

 • Przeżywają kryzys emocjonalny (depresja, lęk, niepokój)
 • Borykają się z niską samooceną i nieśmiałością
 • Chcą nauczyć się, jak lepiej radzić sobie ze stresem
 • Mają kłopoty z adaptacją do nowych warunków
 • Pragną wprowadzić pozytywne zmiany w obszarze życia osobistego i zawodowego
 • Pragną ulepszać swoje relacje z innymi, budować satysfakcjonujące związki
 • Chcą przyjrzeć się i zmienić powody odczuwanych dolegliwości, które nie mają przyczyn medycznych
 • Potrzebują wsparcia psychologicznego w chorobie nowotworowej
 • Chcą nauczyć się, jak rozmawiać o chorobie, umieraniu czy śmierci
 • Przeżywają stratę, żałobę

Magdalena Dobrzańska – Danielewicz
Psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/26), psychoterapeuta, dietetyk medyczny.
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ukończyła Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (10/2016) oraz specjalizację z psychologii klinicznej z subspecjalizacją z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jak również szereg szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i psychoterapii (m.in. psychoterapii krótkoterminowej, lęków, depresji, pracy z ciałem, hipnozy klinicznej, zaburzeń odżywiania). Posiada także Certyfikat Praktyka NLP 36/2003. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w poradniach i oddziałach szpitalnych. W codziennej pracy integruje wiedzę z różnych kierunków psychoterapii (m.in. systemowego, psychodynamicznego, ericksonowskiego, gestalt, poznawczo-behawioralnego), pracy z ciałem i medycyny.

 • Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Ocenia rozwój psychomotoryczny dzieci. Wykonuje badania inteligencji, sprawności funkcji poznawczych m.in. uwagi, pamięci, myślenia oraz badania neuropsychologiczne.
 • Prowadzi grupy dla młodzieży borykającej się z problemami okresu dorastania oraz rodzinnymi.
 • Specjalizuje się w kompleksowej terapii osób z nadwagą i otyłością.
 • Realizuje szkolenia o tematyce psychologicznej i dietetycznej dla nauczycieli, pracowników firm i w ramach projektów unijnych.

W praktyce kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, którego jest członkiem.
Swoją pracę poddaje superwizji.

Justyna Pach-Kołecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 698). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuje w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg. Maxie C. Maultsby, Jr., Rational Behavior Therapy-RBT). Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w SWPS. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo -Behawioralnej.

Oferuję pomoc osobom, które:

 • doświadczają lęku, niepokoju
 • doświadczają depresji, przygnębienia
 • doświadczają dolegliwości psychosomatycznych
 • zmagają się z przewlekłą chorobą somatyczną, utratą sprawności
 • mają trudności w radzeniu sobie z życiowymi problemami
 • doświadczają silnego stresu oraz trudności w jego opanowaniu
 • mają trudności w relacjach z innymi, komunikowaniu się, nawiązywaniu kontaktów
 • mają problemy rodzinne
 • nie wierzą we własne możliwości
 • odczuwają niską samoocenę, nieśmiałość
 • chcą lepiej poznać siebie, znaleźć zasoby i możliwości w celu poprawy jakości swojego życia
 • doświadczają wypalenia zawodowego

Aleksandra Stanek
Psycholog z wieloletnim doświadczeniem, psychoterapeuta, coach , trener rozwoju osobistego i społecznego oraz biznesu, wykładowca, nauczyciel Mindfulness.
Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalność psychologia zdrowia oraz profilaktyka i terapia uzależnień.
Ukończyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg Maxie C. Maultsby, Jr., – Rational Beahavior Therapy – RBT), szkolenie Terapii Schematu wg J. Younga oraz Dialogu Motywującego (DM )
Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym ( Cognitive Beahavior Therapy – CBT ).

W swojej pracy integruje różne nurty i podejścia, przy czym przede wszystkim stosuje podejście poznawczo – behawioralne (TPB) oraz humanistyczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada akredytację International Coach Federation (ICF).
Od 2004 roku pracuje również jako trener. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz w Laboratorium Psychoedukacji
( rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ) . Posiada certyfikat trenera biznesu House of Skills. Licencja Master NLP – The Society of Neuro-Logistic Programing and The NLP Conncetion USA w oparciu o szkoły terapii ericsonowskiej, systemowej i Gestalt.
Jest certyfikowanym trenerem metody Points of You/ The Coaching Game oraz licencjonowanym diagnostą Master Person Analysis ( MPA ), kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m. in w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu.

Pracuje z osobami, które:

 • chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje
 • doświadczają kryzysów życiowych i emocjonalnych
 • chcą lepiej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi
 • mają niską samoocenę
 • doświadczają różnego rodzaju zaburzeń nastroju
 • doświadczają depresji
 • doświadczają lęków ( lęk paniczny, lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, inne)
 • nie radzą sobie ze stresem
 • mają kłopoty z adaptacją do nowych warunków, sytuacja zmiany
 • doświadczają symptomów wypalenia zawodowego
 • cierpią na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • cierpią na zaburzenia odżywiania
 • zmagają się z chorobą somatyczną
 • chcą popracować nad rozwojem osobistym
 • chcą doświadczyć i nauczyć się praktyk Mindfulness

Ofertę psychoterapii kieruje do osób dorosłych.

Główne obszary pracy szkoleniowej:

 • treningi interpersonalne i intrapsychiczne
 • procesy grupowe
 • praca z oporem
 • komunikacja
 • profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
 • work-life-balance
 • przeciwdziałanie mobbingowi
 • rozwój osobisty, inteligencja emocjonalna
 • budowanie zespołu, motywacja
 • train the trainers
 • metafora i fotografia w pracy trenera/coacha/psychoterapeuty
 • treningi Mindfulness

Katarzyna Przerwa-Zydorowicz
Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta w zakresie neuropsychologii; historyk sztuki
W sposobie rozumienia człowieka łączę głęboko humanistyczne podejście egzystencjalne z metodami poznawczo-behawioralnymi o udowodnionej skuteczności. Wychodzę z założenia, że pomoc psychologiczna to nie zestaw gotowych schematów działania, lecz oparte na zrozumieniu spotkanie z drugim człowiekiem w trudnym dla niego czasie. To budowanie krok po kroku przestrzeni do konstruktywnego poradzenia sobie z trudnościami powstałymi w następstwie życiowych kryzysów. Nieudany związek, rozwód, problemy w pracy, choroba, strata bliskiej osoby, wypadek… Nie zawsze jednak przyczyna jest bezpośrednio uchwytna, a mimo to czujemy, że coś jest nie tak. To właśnie rozmowa oparta na zrozumieniu i akceptacji pozwoli odnaleźć w sobie siłę do zmiany.

Specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym:

 • stresu w obliczu sytuacji kryzysowych i traumatycznych
 • dolegliwości somatycznych o podłożu emocjonalnym
 • trudności związanych z przewlekłą chorobą somatyczną (chorobami układu krążenia, neurologicznymi)
 • nadmiernego lęku i niepokoju
 • obniżenia nastroju
 • natrętnych myśli i przymusowych czynności
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji (partnerskich, społecznych)

Prowadzę również działania diagnostyczne z zakresu neuropsychologii:

 • badanie funkcji poznawczych w kontekście urazów oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • neuropsychologiczne badania dzieci i młodzieży
 • diagnoza różnicowa chorób otępiennych

Barbara Ostrowska
Psycholog, terapeuta, trener, specjalista stosunków międzynarodowych.
W trakcie uzyskiwania certyfikatu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) oraz współzałożycielka i członkini zarządu ACBS Polska. Ukończyła 8-tygodniowy kurs MBSR (Minfullness-Based Stress Reduction), Mentoring uważności metodą MBSR i MBB (Mind-Body Bridging) oraz liczne szkolenia w terapii ACT i systemowej. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Stażuje w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie oraz Centrum Zdrowia Psychicznego HCP Szpitala im. Św. Jana Pawła II w Poznaniu.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, warsztaty psychoedukacyjne, szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, redukcji stresu oparte o techniki mindfulness, treningi kreatywności, zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Swoją ofertę kieruje do osób będących w kryzysie, po leczeniu szpitalnym (w tym psychiatrycznym), bądź będących przewlekle chorych, potrzebujących wsparcia psychologicznego, cierpiących z powodu lęków, depresji, obniżonego nastroju, przewlekłego stresu, mających trudności w relacjach z innymi, w pracy, w związku – a w szczególności w relacjach międzykulturowych. A także chcących poznać i lepiej zrozumieć siebie oraz lepiej radzić sobie z wyzwaniami codzienności. Prowadzi konsultacje kliniczne i diagnostykę.

W swojej pracy wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz czerpie z tak zwanych terapii III fali, głównie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), uważności/mindfulness, czy terapii systemowej. Praktykę poddaje regularnej superwizji i przestrzega zasad kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty PTTPB.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

Katarzyna Borowiec

Psycholog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu: 684). Psychologię ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na specjalności psychologia kliniczna. Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, w oczekiwaniu na europejski certyfikat EACBT.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz pracuje pod stałą superwizją (certyfikowany superwizor terapii poznawczo-behawioralnej PTTPB).

Pracuje z osobami, które zmagają się z:

 • kryzysem emocjonalnym (depresja, lęk, niepokój)
 • trudnościami w relacjach interpersonalnych, w związku z niską samooceną i nieśmiałością
 • stresem i chcą nauczyć się, jak sobie z nim radzić
 • doświadczaniem złości, poczuciem winy, smutkiem i nie potrafią sobie z tym radzić
 • potrzebują wsparcia po rozstaniu lub po rozwodzie
 • dolegliwościami psychosomatycznymi
 • trudnościami w komunikowaniu się oraz budowaniu relacji

Pracuje również z osobami, które z różnych powodów chcą nadać swojemu życiu lepszą jakość oraz chcą poczuć większą satysfakcję płynącą z różnych sfer życia.

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad 15 lat trener i coach biznesu – rozwój indywidualny pracowników na różnych poziomach organizacji.  Piąty rok prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych.

Ukończone kursy:

 • Podyplomowe Studia Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (2013-2018)
 • Terapia Schematów (2017) – przygotowanie do certyfikacji
 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania (2017)
 • Terapia depresji opartej na integracji ACT i CFT (2016)
 • Depresja dzieci i młodzieży (2016)
 • MBSR – trening redukcji stresu Mindfulness (2015)
 • Terapia schematów w zaburzeniach osobowości (2014)
 • Terapia uzależnień behawioralnych (2014)

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

Eliza Czajka
psycholog, pedagog, psychoterapeuta, trener racjonalnej terapii zachowania (wg Maxie C. Maultsby Jr.- Rational Behavior Therapy – RBT).

  • Oprócz Psychologii i Pedagogiki, ukończyła również Podyplomowe Studium Psychoterapii w zakresie Podstaw Seksuologii
 • Od wielu lat szkoli się w zawodzie psychoterapeuty, uczestniczyła m.in. w Kursie Terapii Systemowej, Analizy Transakcyjnej (certyfikat potwierdzający zdanie testu 101), Racjonalnej Terapii Zachowaniach, a także w szkoleniach w Polskim Instytucie Ericksonowskim (obecnie jest w trakcie IV roku Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 • Specjalizuje się w psychoterapii dorosłych. W terapii integruje różne podejścia m.in. systemowe, poznawcze i Ericksonowskie.
 • Pracuje w szkole, na oddziale psychiatrycznym oraz w Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie „Parasolo”
 • Zajmuje się również pracą z dziećmi i ich rodzinami (m.in.  terapia następstw stresu, problemy wieku dojrzewania, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne).

Zakres działalności

 • psychoterapia indywidualna i rodzinna
 • konsultacje psychologiczne
 • szkolenia

Aleksandra Krajczewska
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu (Szkoła Psychoterapii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej). Prowadzi terapię dla dorosłych i młodzieży. Na co dzień pracuje także z dziećmi i ich rodzicami w szkole podstawowej oraz z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi psychicznie w środowiskowym domu samopomocy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz Association for Contextual Behavioral Science (ACBS). Aktywnie poszerza swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Psychoterapii Remedis Pro w Toruniu, Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Termedica w Poznaniu.

Do jej głównych zainteresowań naukowych i zawodowych należy psychologia pozytywna (badająca uwarunkowania szczęśliwego życia) oraz trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnych, głównie terapia ACT oraz terapia schematów.

Swoją ofertę w sposób szczególny kieruje do osób, które:

 • cierpią z powodu depresji, wahań nastroju,
 • doświadczają lęku,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysu lub po przeżytej traumie,
 • mają trudności w relacjach międzyludzkich,
 • chcą lepiej radzić sobie ze stresem,
 • cierpią na bezsenność,
 • mają problemy adaptacyjne,
 • chcą podnieść samoocenę i nabyć większą pewność siebie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, stosuje zasadę poufności, przestrzega zasad kodeksu etycznego zawodu psychologa i psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego.

Dorota Kubiak-Wąsiewicz

specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta. Ukończyła całościowe szkolenia  w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej  (dyplom 39640/26/I/2002), specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat 767), socjoterapii, profilaktyki i promocji zdrowia (zaświadczenie  19/98), w czerwcu 2019 r. otrzyma certyfikację uwieńczającą – całościowe 1250 godzinne szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. W pracy integruje różne podejścia terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem nurtów humanistyczno-doświadczeniowych. Od ukończenia studiów na kierunku psychologia w 1991 roku, nieprzerwalnie pracuje udzielając wsparcia psychologicznego. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wieloletniej pracy w szpitalu psychiatrycznym na oddziałach osób dorosłych jak również pracując z dziećmi oraz młodzieżą, prowadząc zajęcia socjoterapeutyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole dla dzieci z niepełnosprawnościami (m.in. intelektualną), w ośrodkach terapii uzależnień oraz zdrowia psychicznego, pracy diagnostycznej, z poradnictwa, w psychoterapii indywidualnej oraz grupowej, z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz rodzinami tych osób. Stale rozszerza oraz pogłębia wiedzę oraz umiejętności zawodowe.

Do wspólnej pracy zaprasza osoby dorosłe i wchodzące w dorosłość, pary cierpiące w związku z:

 • problemami emocjonalnymi- nastroju, lękowymi, nadmierną złością,
 • chorobami psychicznymi,
 • problemami w związkach i w relacjach z innymi,
 • używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, z uzależnieniami od zachowań (hazardu, Internetu, zakupów itp.),
 • doświadczające problemów emocjonalnych poprzez bycie w związkach z osobami uzależnionymi,
 • borykające się z aktualnymi problemami życiowymi będące następstwem wychowywania się w rodzinach z problemem uzależnieniowym, rodzinach dysfunkcyjnych ( tzw. Dorosłe Dzieci  Alkoholików, Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych),
 • pary chcące wspólnie pracować nad problemami w ich relacji,
 • zaprasza również na konsultacje diagnostyczne i badania funkcji poznawczych.

„Psychoterapię indywidualną rozumiem jako autentyczne spotkanie osób w celu „pochylenia się” nad osobistymi problemami jednego z nich”