Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Iwona Szymańska
Specjalista psychiatra oraz psychiatra dzieci i młodzieży; Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Terapeuta – ukończyła 4-letni kurs psychoterapii zorganizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz wiele szkoleń głównie z terapii eriksonowskiej.

 • Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną
 • W pracy z klientami korzysta z kilku nurtów psychoterapeutycznych stosując je odpowiednio do charakteru trudności
 • W razie potrzeby proces terapeutyczny wspiera leczeniem farmakologicznym
 • Zajmuje się pomocą terapeutyczną:
  – osobom przeżywającym lęki
  – osobom z problemami emocjonalnymi
  – osobom doświadczającym wahań nastroju ( depresja- mania )
  – osobom mającym trudności z adaptacją do nowej sytuacji w związku z zaistniałą zmianą w życiu
  – osobom, które chcą lepiej radzić sobie w relacjach międzyludzkich
  – osobom, które chcą odnaleźć własne zasoby, możliwości
  – rodzinom, które przeżywają trudności z powodu m.in. nadpobudliwości, agresji, depresji dziecka
  – rodzinom , które dążą do poprawy relacji między członkami rodziny
  – rodzicom, którzy chcą czuć się kompetentni w roli matki/ojca

„Problem nie jest problemem; problemem jest rozwiązanie”