Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

dr n. med. Paulina Klonowska-Woźniak
Specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta; jest lekarzem medycyny, specjalistą z dziedziny psychiatrii. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ukończyła w 2002 roku. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskiej Klinice Psychiatrii, w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w poradniach zdrowia psychicznego oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Jest autorką publikacji naukowych w kraju i za granicą, laureatką Nagrody Profesora W. Moczulskiego.

Jest doświadczonym psychoterapeutą i psychologiem. W pracy psychoterapeutycznej stosuje podejście integracyjne – łączy nurt ericksonowski z terapią poznawczo-behawioralną oraz systemową. W procesie terapeutycznym zmierza z pacjentem do uzyskiwania pozytywnych zmian przez uruchomienie tkwiących w nim zasobów. Terapia ta koncentruje się na teraźniejszości i zorientowana jest na przyszłość. Zajmuje się również leczeniem dysfunkcji i zaburzeń seksualnych m.in. takich jak przedwczesny wytrysk, zaburzenia erekcji. Prowadzi terapię zmierzającą do poprawy jakości pożycia intymnego. Posiadaną wiedzę nabywała podczas ukończonej specjalizacji lekarskiej z dziedziny seksuologii oraz w dwuletniej Szkole Terapii Seksualnej profesora Zbigniewa Lwa-Starowicza, a także na podyplomowych studiach Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu – szkołach afiliowanych przez PTS. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS).

Ukończyła dwa kierunki studiów – medycynę i psychologię oraz dwie specjalizacje lekarskie: psychiatrię i seksuologię. Obroniła doktorat z dziedziny psychiatrii oraz uzyskała certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy lekarza seksuologa uzyskiwała w Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie, pod zwierzchnictwem profesora Zbigniewa Lwa-Starowicza.

 • jako lekarz medycyny specjalista psychiatra, stosuje psycho- i farmakoterapię zaburzeń psychicznych oraz nerwicowych (depresji, lęków, nerwic i innych zaburzeń psychosomatycznych),
 • jako psycholog i certyfikowany psychoterapeuta, prowadzi terapię zmierzającą do osiągnięcia pozytywnych zmian w życiu pacjenta, polepszenia jego samopoczucia oraz relacji z innymi ludźmi,
 • jako lekarz seksuolog, leczy dysfunkcje i zaburzenia seksualne oraz prowadzi terapię zmierzającą do poprawy jakości życia seksualnego.

“Celem prowadzonej przeze mnie terapii jest niesienie pacjentom pomocy w osiągnięciu satysfakcji z życia intymnego, odbudowanie ich wiary w siebie oraz pomoc w poprawie jakości relacji partnerskich. Zajmuję się zarówno leczeniem pacjentów indywidualnych, jak i terapią par. Prowadzę także szeroko pojęte poradnictwo dla mniejszości seksualnych – LGBT. Stosuję elementy terapii psychologicznej oraz diagnostykę medyczną i farmakoterapię.”

 

Andrzej Mackiewicz 

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Studia medyczne ukończył na Poznańskiej Akademii Medycznej w 1997 r. Specjalizację z psychiatrii uzyskał w 2005 r. Zaraz po studiach rozpoczął naukę psychoterapii na licznych kursach. W roku 2009  zakończył całościowe, czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Jest członkiem sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracę swoją poddaje superwizji.

Psychiatrią osób dorosłych zajmuje się od ponad 20 lat. Doświadczenie zdobywał pracując w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, na oddziałach dziennych – psychiatrycznym jak i  leczenia uzależnień, oraz w poznańskiej Klinice Psychiatrii.  W 1999 r. tworzył od podstaw NZOZ Poranię Psychiatryczno-Psychologiczną Katharsis, która rozrastając się została przekształcona w Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu.  W jej strukturach  zorganizował Poradnię Zdrowia Psychicznego, Poradnię Leczenia Uzależnień, oraz Oddziały Dzienne- Psychiatryczny i Leczenia Uzależnień, na których prowadził konsultacje psychiatryczne współpracując z zespołem psychologów.

Obszarem szczególnych zainteresowań zawodowych są:

 • zaburzenia lękowe (inaczej- nerwica) (lęk uogólniony, ataki paniki, fobie, nerwica natręctw-OCD)
 • zaburzenia nastroju (depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa-ChAD)
 • uzależnienia od alkoholu, leków
 • choroby psychosomatyczne
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia spowodowane przez stres (adaptacyjne, PTSD)
 • zaburzenia konwersyjne
 • zaburzenia odżywiania (bulimia)
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, paranoja)

„Od samego początku moich rozmów z pacjentami było dla mnie jasne, że ważna perspektywa psychiatryczna nie tłumaczy w pełni doświadczeń i przeżyć osób, które się do mnie zgłaszały. Dlatego by lepiej je rozumieć, zacząłem się kształcić w psychoterapii. Na co dzień w pracy wykorzystuję  obie perspektywy- psychiatryczną i psychoterapeutyczną. To tak jak spoglądając na świat, można patrzeć  jednym okiem, ale kiedy się patrzy dwojgiem oczu, to widać lepiej. Obraz który uzyskujemy jest pełniejszy, a nasze działanie może być precyzyjniejsze, trwalsze i bardziej skuteczne. W mojej pracy szukam indywidualnych rozwiązań, by pomóc moim pacjentom wrócić do równowagi, tak aby mogli pełniej czerpać ze swoich zasobów.

…w drodze do równowagi 

Iwona Szymańska
Specjalista psychiatra oraz psychiatra dzieci i młodzieży; Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Terapeuta – ukończyła 4-letni kurs psychoterapii zorganizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz wiele szkoleń głównie z terapii eriksonowskiej.

 • Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną
 • W pracy z klientami korzysta z kilku nurtów psychoterapeutycznych stosując je odpowiednio do charakteru trudności
 • W razie potrzeby proces terapeutyczny wspiera leczeniem farmakologicznym

Zajmuje się pomocą terapeutyczną:
– osobom przeżywającym lęki
– osobom z problemami emocjonalnymi
– osobom doświadczającym wahań nastroju ( depresja- mania )
– osobom mającym trudności z adaptacją do nowej sytuacji w związku z zaistniałą zmianą w życiu
– osobom, które chcą lepiej radzić sobie w relacjach międzyludzkich
– osobom, które chcą odnaleźć własne zasoby, możliwości
– rodzinom, które przeżywają trudności z powodu m.in. nadpobudliwości, agresji, depresji dziecka
– rodzinom , które dążą do poprawy relacji między członkami rodziny
– rodzicom, którzy chcą czuć się kompetentni w roli matki/ojca

„Problem nie jest problemem; problemem jest rozwiązanie”