Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

dr n. med. Paulina Klonowska-Woźniak
Specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta; jest lekarzem medycyny, specjalistą z dziedziny psychiatrii. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ukończyła w 2002 roku. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskiej Klinice Psychiatrii, w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w poradniach zdrowia psychicznego oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Jest autorką publikacji naukowych w kraju i za granicą, laureatką Nagrody Profesora W. Moczulskiego.

Jest doświadczonym psychoterapeutą i psychologiem. W pracy psychoterapeutycznej stosuje podejście integracyjne – łączy nurt ericksonowski z terapią poznawczo-behawioralną oraz systemową. W procesie terapeutycznym zmierza z pacjentem do uzyskiwania pozytywnych zmian przez uruchomienie tkwiących w nim zasobów. Terapia ta koncentruje się na teraźniejszości i zorientowana jest na przyszłość. Zajmuje się również leczeniem dysfunkcji i zaburzeń seksualnych m.in. takich jak przedwczesny wytrysk, zaburzenia erekcji. Prowadzi terapię zmierzającą do poprawy jakości pożycia intymnego. Posiadaną wiedzę nabywała podczas ukończonej specjalizacji lekarskiej z dziedziny seksuologii oraz w dwuletniej Szkole Terapii Seksualnej profesora Zbigniewa Lwa-Starowicza, a także na podyplomowych studiach Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu – szkołach afiliowanych przez PTS. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS).

Ukończyła dwa kierunki studiów – medycynę i psychologię oraz dwie specjalizacje lekarskie: psychiatrię i seksuologię. Obroniła doktorat z dziedziny psychiatrii oraz uzyskała certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoje doświadczenie zawodowe w pracy lekarza seksuologa uzyskiwała w Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie, pod zwierzchnictwem profesora Zbigniewa Lwa-Starowicza.

  • jako lekarz medycyny specjalista psychiatra, stosuje psycho- i farmakoterapię zaburzeń psychicznych oraz nerwicowych (depresji, lęków, nerwic i innych zaburzeń psychosomatycznych),
  • jako psycholog i certyfikowany psychoterapeuta, prowadzi terapię zmierzającą do osiągnięcia pozytywnych zmian w życiu pacjenta, polepszenia jego samopoczucia oraz relacji z innymi ludźmi,
  • jako lekarz seksuolog, leczy dysfunkcje i zaburzenia seksualne oraz prowadzi terapię zmierzającą do poprawy jakości życia seksualnego.

„Celem prowadzonej przeze mnie terapii jest niesienie pacjentom pomocy w osiągnięciu satysfakcji z życia intymnego, odbudowanie ich wiary w siebie oraz pomoc w poprawie jakości relacji partnerskich. Zajmuję się zarówno leczeniem pacjentów indywidualnych, jak i terapią par. Prowadzę także szeroko pojęte poradnictwo dla mniejszości seksualnych – LGBT. Stosuję elementy terapii psychologicznej oraz diagnostykę medyczną i farmakoterapię.”

 

Andrzej Mackiewicz 
Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, absolwent wydziału lekarskiego Poznańskiej Akademii Medycznej (1997), ukończył Czteroletni Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz liczne szkolenia z terapii Ericksonowskiej.

Zajmuje się leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych jak i psychoterapią indywidualną osób dorosłych.

Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych. Przyjmuje w Wielkopolskiem Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis 530 863 504

 

 

Iwona Szymańska
Specjalista psychiatra oraz psychiatra dzieci i młodzieży; Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Terapeuta – ukończyła 4-letni kurs psychoterapii zorganizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz wiele szkoleń głównie z terapii eriksonowskiej.

  • Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
  • Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną
  • W pracy z klientami korzysta z kilku nurtów psychoterapeutycznych stosując je odpowiednio do charakteru trudności
  • W razie potrzeby proces terapeutyczny wspiera leczeniem farmakologicznym

Zajmuje się pomocą terapeutyczną:
– osobom przeżywającym lęki
– osobom z problemami emocjonalnymi
– osobom doświadczającym wahań nastroju ( depresja- mania )
– osobom mającym trudności z adaptacją do nowej sytuacji w związku z zaistniałą zmianą w życiu
– osobom, które chcą lepiej radzić sobie w relacjach międzyludzkich
– osobom, które chcą odnaleźć własne zasoby, możliwości
– rodzinom, które przeżywają trudności z powodu m.in. nadpobudliwości, agresji, depresji dziecka
– rodzinom , które dążą do poprawy relacji między członkami rodziny
– rodzicom, którzy chcą czuć się kompetentni w roli matki/ojca

„Problem nie jest problemem; problemem jest rozwiązanie”