Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Podjęcie terapii

Szanowni Państwo, zespół terapeutów Centrum Psychoterapii Integralnej składa się ze specjalistów mających wysokie kwalifikacje i dbających o swój rozwój w tym zakresie, a także posiadających wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne. Zespół świadczy usługi terapeutyczne zapewniając ich bardzo wysoką jakość. Ze szczególną uwagą dba o etykę, poprzez respektowanie standardów merytorycznych i etycznych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

 1. Usługi świadczone są odpłatnie. Ceny zależą od osoby prowadzącej terapię, a także formy samej terapii.
 2. Sesje odbywają się w Poznaniu, w dwóch lokalach Centrum Psychoterapii Integralnej – ul. Wierzbięcice 18/5 oraz ul. Ślusarska 6/3. Poszczególni specjaliści prowadzą sesje również w formie online.
 3. Zapisu na pierwszą konsultację należy dokonać telefonicznie w sekretariacie (tel. 61 820 27 46 lub 502 99 44 97) od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-21.00 lub wg. indywidualnych zasad określonych przez wybranego terapeutę.
 4. Na pierwszych konsultacjach zakontraktowane zostają podstawowe zasady i ramy udzielanej pomocy terapeutycznej*.
 5. Cele, forma, zasady oraz częstotliwość spotkań należą do indywidualnych ustaleń między terapeutą a pacjentem.
 6. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.
 7. Terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa dotycząca informacji ujawnianych w trakcie sesji, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a także odrębnych regulacji prawnych.
 8. Pacjent ma prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat stosowanych metod w jego procesie terapeutycznym oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego terapeuty do którego się zgłosił.
 9. W przypadku nie odwołania wizyty minimum 24 godz. przed spotkaniem oraz nie stawienia się w umówionym terminie, pacjent ponosi całkowity koszt sesji terapeutycznej (chyba, że w kontrakcie zostanie ustalone inaczej).
 10. W sytuacji spóźnienia się pacjenta na sesję, czas spotkania nie ulega przedłużeniu.
 11. Wydawanie jakichkolwiek zaświadczeń związane jest z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie z terapeutą.
 12. Centrum Psychoterapii Integralnej w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia terapii.

Zespół psychoterapeutów Centrum Psychoterapii Integralnej życzy Państwu pomyślnie zakończonej terapii.

* Bardzo istotnym jest określenie celu terapii oraz zawarcie kontraktu terapeutycznego pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Dzieje się to na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych (1-5 sesji). Celem ich jest sprecyzowanie problemu (trudności), z którą przychodzi osoba na terapię oraz omówienie warunków kontraktu terapeutycznego. Kontrakt obejmuje: częstotliwość spotkań, czas trwania, koszt i zasady odwoływania sesji psychoterapeutycznej.